Những bài ca dao - tục ngữ về "của cải":

Chú thích

 1. Đụn
  Kho thóc.
 2. Cậy
  Ỷ vào sức mạnh, quyền thế hay tiền bạc.
 3. Có bản chép: dăm.
 4. Tày
  Bằng (từ cổ).
 5. Hẩm
  Cũng như hẩm hiu, nghĩa là thiệt thòi. Thường dùng để nói về số phận, duyên phận (hẩm duyên, hẩm phận).
 6. Có bản chép: dăm.
 7. Mẫu
  Đơn vị đo diện tích ruộng đất, bằng 10 sào tức 3.600 mét vuông (mẫu Bắc Bộ) hay 4.970 mét vuông (mẫu Trung Bộ).
 8. Mắt bồ câu
  Mắt to, tròn, và sáng như mắt chim bồ câu.
 9. Hữu tình
  Có sức hấp dẫn.
 10. Lóng
  Dạo (lóng rày nghĩa là "dạo này").
 11. Thiên
  Trời (từ Hán Việt).

  Thiên trời địa đất
  Cử cất tồn còn

  (Tam thiên tự - soạn giả Đoàn Trung Còn)

 12. Địa
  Đất (từ Hán Việt).

  Thiên trời địa đất
  Cử cất tồn còn

  (Tam thiên tự - soạn giả Đoàn Trung Còn)