Những bài ca dao - tục ngữ về "của cải":

Chú thích

 1. Của ruộng đắp bờ
  Lấy đất ở dưới ruộng đắp lên bờ ruộng. Nghĩa bóng: Người thân cho nhau thì chẳng mất mát đi đâu, chẳng thiệt thòi gì. Cũng có nguồn giải thích: Giúp đỡ lo liệu cho người khác mà dùng chính tiền của của người ấy thì chẳng mất mát gì mà lại được tiếng.
 2. Của mòn, con lớn
  Nuôi con phải tốn công tốn của.
 3. Của làm ăn no, của cho ăn thêm
  Chỉ có của cải tự mình làm ra mới ăn tiêu được thỏa thuê.
 4. Đụn
  Kho thóc.
 5. Rậm người hơn rậm cỏ
  Thà có đông người ở còn hơn bỏ hoang.
 6. Cậy
  Ỷ vào sức mạnh, quyền thế hay tiền bạc.
 7. Có bản chép: dăm.
 8. Tày
  Bằng (từ cổ).
 9. Bồ
  Đồ cỡ lớn đựng thóc lúa, thường đan bằng tre.

  Bồ và cối xay thóc

  Bồ và cối xay thóc

 10. Hẩm
  Cũng như hẩm hiu, nghĩa là thiệt thòi. Thường dùng để nói về số phận, duyên phận (hẩm duyên, hẩm phận).
 11. Có bản chép: dăm.
 12. Mẫu
  Đơn vị đo diện tích ruộng đất, bằng 10 sào tức 3.600 mét vuông (mẫu Bắc Bộ) hay 4.970 mét vuông (mẫu Trung Bộ).
 13. Mắt bồ câu
  Mắt to, tròn, và sáng như mắt chim bồ câu.
 14. Hữu tình
  Có sức hấp dẫn.
 15. Lóng
  Dạo (lóng rày nghĩa là "dạo này").
 16. Của quan có thần, của dân có nọc
  Ai cũng có cách giữ của cải – quan giữ của của quan thì dân cũng giữ của của dân.