Mai Huyền Chi

Bài đóng góp:

Chú thích

 1. Phong du
  Chú thích này đang để ngỏ. Nếu bạn có thông tin về Phong du, hãy đóng góp cho chúng tôi.
 2. Mình hạc xương mai
  Thân mình mảnh mai như hạc, xương nhỏ như cành mai. Đại Nam quấc âm tự vị của Huình-Tịnh Paulus Của giảng là "Nhỏ xương ốm yếu, thanh cảnh, cốt cách lịch sự."
 3. Chum
  Đồ đựng bằng sành, bụng tròn, thường dùng để chứa mắm, nước hoặc gạo.

  Chum

  Chum

 4. O
  Cô, cô gái, thím (phương ngữ miền Trung). Trong gia đình, o cũng dùng để chỉ em gái của chồng.
 5. Nguyệt hoa
  Cũng viết là hoa nguyệt (trăng hoa), chỉ chuyện trai gái yêu đương. Từ này có gốc từ nguyệt hạ hoa tiền (dưới trăng, trước hoa, những cảnh nên thơ mà trai gái hẹn hò để tình tự với nhau), nay thường dùng với nghĩa chê bai.

  Cởi tình ra đếm, ra đong
  Đâu lời chân thật, đâu vòng trăng hoa?

  (Tơ xuân - Huy Trụ)