Những bài ca dao - tục ngữ về "ốm đau":

Chú thích

 1. Ngọc hành
  Bộ phận sinh dục đàn ông, cũng gọi là âm hành.
 2. Ba sinh
  Ba kiếp người: kiếp trước, kiếp này và kiếp sau, theo thuyết luân hồi của Phật giáo. Văn học cổ thường dùng chữ "nghĩa ba sinh" hoặc "nguyện ước ba sinh" để nói về sự gắn kết nam nữ.

  Ví chăng duyên nợ ba sinh,
  Làm chi những thói khuynh thành trêu ngươi?

  (Truyện Kiều)

 3. Nhũ
  Vú (từ Hán Việt).
 4. Na
  Mang theo, vác theo (phương ngữ, khẩu ngữ).