Những bài ca dao - tục ngữ về "mắt bồ câu":

Chú thích

  1. Mắt bồ câu
    Mắt to, tròn, và sáng như mắt chim bồ câu.
  2. Hữu tình
    Có sức hấp dẫn.