Những bài ca dao - tục ngữ về "chữ nghĩa":

Chú thích

  1. Có bản chép: dăm.
  2. Tày
    Bằng (từ cổ).
  3. Bồ
    Đồ cỡ lớn đựng thóc lúa, thường đan bằng tre.

    Bồ và cối xay thóc

    Bồ và cối xay thóc

  4. Đây là quan niệm của người xưa về việc chọn thầy đồ cho con học.