Những bài ca dao - tục ngữ về "Nhân dân":

Chú thích

 1. Của quan có thần, của dân có nọc
  Ai cũng có cách giữ của cải – quan giữ của của quan thì dân cũng giữ của của dân.
 2. Quan lại chỉ có một thời, nhân dân thì tồn tại muôn đời.
 3. Troàn
  Truyền.
 4. Ngươn soái
  Nguyên soái (phương ngữ Nam Bộ).
 5. Tổng nhung
  Vị quan võ thống lĩnh toàn bộ việc quân của một địa phương.
 6. Thời
  Thì. Xưa vì kị húy vua Tự Đức (Nguyễn Phúc Thì) nên chữ này được đọc chạnh đi thành "thời."
 7. Sanh sản
  Sinh sản.
 8. Thổ Phồn
  Cũng gọi là Thổ Phiên, Thổ Phiền hoặc Phiên, tên mà người Trung Quốc từ thời nhà Đường dùng để gọi một vương quốc thống trị vùng Tây Tạng từ khoảng thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 9.
 9. Di địch
  Mọi rợ, chưa khai hóa. Người Trung Hoa thời cổ cho rằng nước mình ở giữa thế giới, gọi các dân tộc xung quanh họ, chưa tiếp thu văn hóa Trung Hoa, là Man (ở phía nam), Di (ở phía đông), Nhung (ở phía tây), Địch (ở phía bắc).
 10. Ác côn
  Đứa vô lại, hung dữ.