Chủ đề: Tình cảm gia đình, bạn bè

Chú thích

 1. Của mòn, con lớn
  Nuôi con phải tốn công tốn của.
 2. Cửu đại
  Chín đời (từ Hán Việt).
 3. Ngoại nhân
  Người ngoài (từ Hán Việt).
 4. Cửu đại còn hơn ngoại nhân
  Bà con dẫu xa (chín đời) vẫn còn hơn người ngoài.
 5. Bà gia
  Mẹ chồng hoặc mẹ vợ (cách gọi của một số địa phương miền Trung).
 6. Chồng ghét thì ra, mụ gia ghét thì vào
  Khi chồng giận dữ thì nên tránh đi, còn khi mẹ chồng la mắng thì nên biết chịu đựng làm lành.
 7. Bảo dưỡng
  Chăm sóc, nuôi nấng.
 8. Kèo
  Thanh bằng tre hay gỗ từ nóc nhà xuôi xuống đỡ các tay đòn hay xà gỗ.

  Kèo

  Kèo

 9. Đụn
  Kho thóc.
 10. Đa đa
  Còn gọi là gà gô, một loài chim rừng, thường sống trên cây hoặc trong các bụi rậm trên núi cao, ăn sâu bọ, đuôi ngắn. Đa đa thường bị săn bắt để lấy thịt.

  Chim đa đa

  Chim đa đa

 11. Đa
  Một loại cây thân thuộc, được coi như biểu tượng của làng quê Việt Nam, cùng với giếng nước và sân đình. Cây đa cổ thụ có tán rất rộng, có nhiều gốc và rễ phụ. Ở một số địa phương, cây đa còn được gọi là cây đa đa, hoặc cây da. Theo học giả An Chi, tên cây bắt nguồn từ đa căn thụ 多根樹 (cây nhiều rễ), “một hình thức dân dã mà văn chương Phật giáo dùng để mô tả và gọi tên cây một cách súc tích nhất có thể có.”

  Cây đa Tân Trào

  Cây đa Tân Trào

 12. Vụng toan
  Toan tính vụng, sai, thường là do vội vã.
 13. Đà
  Đã (từ cổ, phương ngữ).
 14. Ải
  Chỗ qua lại hẹp và hiểm trở trên biên giới giữa các nước hoặc thành trì, trước đây thường có đặt đồn binh. Cũng gọi là quan ải.

  Ải Chi Lăng

  Ải Chi Lăng

 15. Tương truyền bài ca dao ra đời hưởng ứng chiếu "Cần Vương" của vua Hàm Nghi.
 16. Bất thức bất tri
  Không hiểu không biết (cụm từ Hán Việt).
 17. Lính mộ
  Lính được chiêu mộ. Từ này thường dùng để chỉ những người bị thực dân Pháp gọi (mộ) đi lính trước đây.

  Lính khố đỏ.

  Lính khố đỏ.

 18. Na
  Trợ từ, thường đặt cuối câu hỏi, như hả, ha, a, ru... (phương ngữ Trung Bộ).