Thành ngữ / Tục ngữ

Chú thích

 1. Cưa và đục là những dụng cụ của thợ mộc.
 2. Cải ngồng
  Một loại cải ăn rất ngọt, được chế biến thành nhiều món ngon.

  Cải ngồng luộc, chẹp chẹp

  Cải ngồng luộc

 3. Chim ra ràng
  Chim non vừa mới đủ lông đủ cánh, có thể bay ra khỏi tổ.
 4. Gà mái ghẹ
  Gà mái non, sắp đẻ.