Những bài ca dao - tục ngữ về "khôn dại":

Chú thích

 1. Bạo dái
  Kiêng sợ lắm; cũng có nghĩa là dái to. (Đại Nam quấc âm tự vị - Huình-Tịnh Paulus Của)
 2. Bạo đầu thì dại, bạo dái thì khôn
  Mới ban đầu mà táo bạo là dại, biết kiêng sợ dè dặt là khôn.
 3. Đẻ sau khôn trước
  Khen kẻ hậu sinh giỏi giang, thông minh.
 4. Văn tế
  Hay tế văn, một bài văn đọc lúc tế một người chết để kể tính nết, công đức của người ấy và tỏ lòng kính trọng thương tiếc của mình (theo Việt Nam văn học sử yếu - Dương Quảng Hàm).

  Đọc văn tế

  Đọc văn tế

 5. Văn bia
  Một bài văn vần được khắc lên một tấm đá đúc với ý xưng tụng, kỉ niệm hoặc đánh dấu.

  Văn bia đề tên tiến sĩ khoa Đinh Mùi (1727)

  Văn bia đề tên tiến sĩ khoa Đinh Mùi (1727)

 6. Khôn văn tế, dại văn bia
  Văn tế thường được viết ra giấy để đọc trong đám tang, xong rồi đốt đi nên không ai nhớ. Văn bia khắc lên đá nên khó mất, phải chịu nhiều đàm tiếu thế gian.
 7. Văn ai
  Bài văn khóc thương người chết.
 8. Khái
  Con hổ.
 9. Mần
  Làm (phương ngữ Trung và Nam Bộ). Như mần ăn, mần việc, đi mần...
 10. Nỏ
  Không, chẳng (phương ngữ Trung Bộ).
 11. Khó
  Nghèo.
 12. Nệ
  Bận tâm, bận lòng, chú ý, chấp nhặt.
 13. Tày
  Bằng (từ cổ).