Những bài ca dao - tục ngữ về "áo quần":

Chú thích

 1. Mơi
  Mai (phương ngữ Trung và Nam Bộ).
 2. Có bản chép: "khiến"
 3. Rạ
  Rơm, phần còn lại của lúa sau khi gặt. Nhân dân ta thường dùng rơm rạ để lợp nhà hoặc làm chất đốt.

  Mái rạ

  Mái rạ

 4. Có bản chép: Cởi.