Những bài ca dao - tục ngữ về "nghề nghiệp":

Chú thích

 1. Khí dụng
  Các loại đồ dùng.
 2. Sểnh
  Đồng nghĩa với sổng, nghĩa là để thoát khỏi, để mất đi cái mình đã nắm được hoặc coi như đã nắm được.
 3. Thợ thổ
  Thợ đào đất.
 4. Nghệ
  Nghề (từ Hán Việt).
 5. Phượng hoàng
  Một loài chim trong thần thoại Trung Quốc và các nước chịu ảnh hưởng. Trước đây, con trống được gọi là Phượng (hay phụng) còn con mái được gọi là Hoàng, nhưng ngày nay thì sự phân biệt đực, cái đã gần như không còn, và phượng hoàng được xem là giống cái, trong khi rồng được xem là giống đực. Phượng hoàng là vua của các loài chim, tượng trưng cho sự thanh cao.

  Một hình vẽ chim phượng hoàng

  Một hình vẽ chim phượng hoàng

 6. Nghê
  Một loài vật trong thần thoại Việt Nam, tương tự như lân trong thần thoại Trung Hoa. Nghê có hình dạng giống chó, không có sừng, mình thon nhỏ, chân như chân chó, dáng thanh, đuôi dài vắt ngược lên lưng. Trước cửa các đền chùa, miếu mạo thường có đặt tượng nghê đá.

  Nghê đá tại cổng vào đền Gióng ở Gia Lâm

  Nghê đá tại cổng vào đền Gióng ở Gia Lâm

 7. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh
  Tinh thông một nghề thì có thể sống đầy đủ, sung sướng cả đời (thành ngữ Hán Việt).
 8. Thợ thuyền
  Công nhân (từ cũ).
 9. Đồng nghiệp tương cừu
  Làm cùng nghề thì hay thù địch, đố kỵ lẫn nhau.
 10. Nề hà
  Ngại việc khó khăn.

  Bờ trơn ta chẳng nề hà
  Bàn chân bám chặt khó sa xuống bờ

  (Tải gạo tiếp tế miền Đông - Bảo Định Giang)

 11. Có bản chép: Quanh năm chỉ những chùi nồi cả năm.