Ca dao Mẹ

 • Thơ thầy Thông Chánh

  Nhựt trình Vĩnh Ký đặt ra
  Chép làm một bổn để mà coi chơi
  Trà Vinh nhiều kẻ kỳ tời
  Có thầy Thông Chánh thiệt người khôn ngoan
  Đêm nằm khô héo lá gan
  Nghĩ giận Biện lý không an tấm lòng
  Chừng nào tỏ nỗi đục trong
  Giết tên Biện lý trong lòng mới thanh
  Lang sa làm việc Châu thành
  Mười bốn tháng bảy lễ rày Chánh Chung
  Chỉ sai đua ngựa rần rần
  Trát đòi làng tổng tư bề đến đây
  Bốn giờ đua ngựa cát bay
  Phủ Hơn, Biện lý đương rày ngồi coi
  Có thầy Thông Chánh hẳn hòi
  Xách súng nai nịt đi coi châu thành
  Phủ Hơn lời mới hỏi rằng
  – Do này thầy Chánh đi rình bắn ai
  Thầy thông thưa lại cùng ngài
  – Tôi bắn Biện lý chớ ai bao giờ
  Thầy thông thiệt lẹ như cờ
  Bắn quan Biện lý suối vàng mạng vong
  Các quan, đua ngựa rần rần
  Tưởng đâu trận giặc không hay sự gì
  Thầy thông làm việc ngoan ngùy
  Bắn rồi trở súng bắn mình, để chi
  “Dù ta có sống một khi
  Tây cũng hình phạt sống thì nhơ danh”
  Phủ Hơn thấy vậy thất thanh
  Bắt tay thầy Chánh giựt rày súng đi
  Thuốc đạn nạp sẵn một khi
  Tức mình súng nổ đạn ria giáp vòng
  Trúng nhằm ông Chánh Vĩnh Long
  Trúng ngay bắp vế điệu về nhà thương
  Các quan thiên hạ chạy tuôn
  Đua nhau mà chạy ra đường ngẩn ngơ
  Trúng nhằm ông Đốc Cần Thơ
  Bây giờ lại trúng Chánh tòa Bạc Liêu
  Người Tây bị bệnh cũng nhiều
  Cảm thương thầy Chánh chín chiều sầu bi
  Khen cho cây súng dị kỳ
  An Nam không trúng trúng nhằm người Tây
  Các hàng phủ huyện đông vầy
  “- Do nào nó oán người Tây chuyện gì?
  Trong trại kèn thổi vang vầy
  Nhà việc hồi trống vang vầy thôn hương
  Vui thay như hội Tầm Dương
  Cháo bồi, chè đậu đổ đường sạch trơn
  Nước chanh, nước đá chi sờn
  Nem bì gỏi rượu sạch trơn chẳng còn
  Đi coi lạc vợ mất con
  Cũng vì thông Chánh phá rày tiệc chơi
  Ngoài thời hàng xén kêu trời
  Mất vàng mất chuỗi đếm đàng no nê
  Bài cào, bông vụ, số đề
  Thùng xà giựt hết chẳng còn bạc xu
  Đề lao cai đội canh tù
  Việc này lộn xộn nó lưu chẳng còn
  Mấy thầy trở lại lầu son
  Cảm thương thầy Chánh hao mòn lá gan
  Vợ con thầy Chánh đoạn trường
  Bây giờ phụ tử hai đường xa nhau
  Thầy Thông phát mắng một khi
  – Phụ nhơn nan hóa biết gì mà lo
  Tội tao dù có của kho
  Chuộc làm sao đặng khá lo làm gì
  Phủ Bình dời gót chân lui
  Tây đem thầy Chánh một hồi khảo tra
  – Sao mày dám bắn Lang sa
  Mày bắn Biện lý thiệt mày to gan
  Thầy thông nổi giận chửi ngang
  – Chết tao tao chịu hỏi mà sao ra
  Chúa sanh tao đứng người ta
  Quân bây ăn cướp con nhà nước Nam
  Tao là quân tử chẳng tham
  Thông Chánh cắn lưỡi còn chi hỏi hoài
  Quan thầy vốn thiệt cao tài
  Đổ thuốc vào rượu giao cho Ký Hòa
  Bảo thầy Thông Chánh kia là
  Uống vào một chén vậy mà giải khuây
  Thầy thông không biết không hay
  Vị lòng thầy Ký uống vào rụng răng
  Thuốc chi hay đã quá chừng
  Thầy thông mắc kế rụng răng cả rồi
  Ký Hòa xem thấy hỡi ôi
  – Nào tôi có rõ khúc nôi sự tình
  Tôi đâu nỡ hại trưởng huynh
  Xin thầy xét lại sự tình cho tôi
  Thầy thông nghe nói ngùi ngùi
  – Việc này cũng bởi Tây thời hại ta
  Rạng ngày đến bữa thứ ba
  Điệu thầy Thông Chánh đi ra Sài Gòn
  Cảm thương cùng vợ cùng con
  Xin thầy sống thác chẳng còn kể chi
  Vợ con lưỡng mục lâm ly
  Đi đưa thầy Chánh xót xa đoạn trường
  Thông Hồ, Ký Hớn, Ký Hòa
  Mấy thầy ở lại lệ sa dầm dề
  Ngày nay phân biệt phu thê
  Bỗng đâu tàu tới súp lê thổi liền
  – “Ngày nay áo lại rẽ bâu
  Vợ con bây chớ đau sầu hư thân
  Nhan Hồi sự cũng ba mươi
  Phải chi Bành Tổ sống đời trăm năm
  Thầy thông gan mật nát dầm
  Mấy thầy than khóc ướt đầm gối loan
  Tàu ra Giồng Tượng, Bãi Xang
  Thầy thông nói gạt vậy mà bằng nay
  – Chúng bây nghe thửa lời này
  Mở còng một chút thầy ra bô tàu
  Thầy thông gan dạ như bào
  Giả đò đi tiểu té nhào xuống sông
  Mình này mắc phải tay còng
  Móc sắc nó móc kéo lên bô tàu
  Thầy thông ruột thắt gan bào
  Liều mình chẳng đặng làm sao bây giờ
  Mã tà lớn nhỏ sợ thay
  Phải thầy chìm mất bị đày Côn Nôn
  Mã tà sợ đã hết hồn
  Một lần thầy tiểu biết khôn tới già
  Thứ này đến thứ cô Ba
  Mới mười bảy tuổi lấy mà chồng Tây
  Nghe cha mắc phải nạn này
  Cúi đầu xin phép vậy thì quan ba
  – Cho tôi đi tới giữa Tòa
  Đặng mà tôi thấy mặt cha tôi rày
  Quan ba lụy nhỏ chau mày
  – Phụ thân tội trọng xin rày đặng đâu
  Cô Ba từ giã ngọc lầu
  Tay cầm súng sáu miệng hầu kêu xe
  Mình mẩy võ nghệ ai dè
  Đứng kề lại đó lắng nghe sự tình
  Mau chân bước tới châu thành
  Tai nghe quan soái xử mà làm sao
  Nếu mà xử hiếp cha rày
  Ta bắn Ngươn soái phát nay mới đành
  Cha ta dù thác bỏ mình
  Cũng trong đạo Chúa cầu xin thiên đường
  Sống chi ở tại nhơn gian
  Phân ly phụ tử hai đàng cách xa
  Đem thầy Thông Chánh đến Tòa
  Đặng mà Ngươn soái xử tra công đồng
  – Làm sao mày quá anh hùng
  Dám bắn Biện lý thiệt mày to gan
  Thầy thông nổi giận chửi ngang
  – Mày còn hỏi nữa còng va lên đầu
  Ngươn soái nghe nói lắc đầu
  – Thiệt dòng Thông Chánh hỗn hào lắm thay
  Nó không kiêng nể đến ai
  Giữa Tòa Ngươn soái nó còn dọc ngang
  Cô Ba cầm súng nhảy vào
  – Hỏi thằng Ngươn soái nhiếc rày dòng ai
  Cha ta sanh tử chẳng nài
  Chớ phải cha kiếp một loài như bây
  Cao nguyên đất rộng trời đầy
  Chết thì ta chịu mình này cũng ưng
  Ngươn soái bèn mới tỏ phân
  – Mã tà bắt nó để mà làm sao
  Mã tà phú lích áp vào
  Cô Ba bèn đá té nhào sảy tay
  -Ta không thù oán chi bây
  Để ta đánh với người Tây mới tài
  Phủ Hơn nghe lọt vào tai
  – Xin cháu bớt giận chớ đừng hung hăng
  Khá khen lời bác nói rằng
  Nhứt nhơn địch vạn thế thường đặng đâu
  Phủ Hơn rình lại nắm đầu
  Phủ Bình giựt súng nắm đầu cô Ba
  Cả kêu phú lích mã tà
  – Đem còng nó lại bỏ ngoài đề lao
  Cô Ba lời mới nói vào
  – Bác ơi hại cháu làm sao cho đành
  Thiệt tôi sợ lỗi trời sanh
  Cảm thương thân phụ về thành đế đô
  Thầy thông gan héo ruột khô
  Bây giờ phụ tử lộ đồ xa nhau
  Đem thầy Thông Chánh xuống tàu
  Chở ra ngoài Huế nạp rày vua ta
  Thánh hoàng ngồi ngự chương tòa
  Hỏi thầy Thông Chánh sao mà bắn Tây
  Thầy thông đặt gối tâu quỳ
  – Muôn ơn thiên tử dân di tỏ tường
  Trước sau thần hạ tỏ phân
  Cái thằng Biện lý ve rày vợ tôi
  Thì thôi tôi cũng bỏ trôi
  Vợ chồng tôi mới đổi về Chợ Trong
  Sài Gòn làm việc mới xong
  Biện lý trở lại nó hòng ve con
  Làm cho tôi bỏ Sài Gòn
  Quả đồ lục súc vợ con ve đùa
  Thôi thôi tôi cũng nhịn thua
  Vợ chồng tôi mới trở về Nam Vang
  Làm cho tán bại gia cang
  Biện lý xin phép Nam Vang đổi về
  Làm cho rời rã phu thê
  Vợ chồng tôi mới đổi về Trà Vinh
  Đặng gần bằng hữu đệ huynh
  Biện lý xin phép Trà Vinh đổi về
  Từ tôi tạo lập gia tề
  Mới đặt thợ mộc làm nhà cho tôi
  Làm rồi thì đã khuôn viên
  Còn một cái cửa thợ không chịu làm
  Thiệt tôi giận nó căm gan
  Mắng nhiếc thợ mộc đâm đơn kiện vào
  Biện lý xử thất một khi
  Bênh vực thợ mộc bỏ tôi ngày rày
  Tôi ra làm việc cho Tây
  Làm việc nhà nước, ai mà cũng thương
  Ngày nay phân nỗi tỏ tường
  Không nghe, chống án lên rày Tòa trên
  Năm nay thời vận không hên
  Ngươn soái y án một lời như ghi
  Nên tôi những luống sầu bi
  Xin vua đừng xử để mà mặc tôi
  Đức vua nghe nói thêm thương
  Thiệt thầy Thông Chánh là người trung cang
  – Bây giờ để trẫm liệu toan
  Xin dùm thầy Chánh vậy mà kẻo oan
  – Cúi đầu tâu vọng thánh hoàng
  Xin vua an nghỉ nghị ngơi chương tòa
  Việc này là việc Lang sa
  Giết tha mặc nó vua xin làm gì
  Làm vua chánh trị trào nghi
  Đi chiều lòng nó vậy mà thất danh
  Thương thầy Thông Chánh hùng anh
  Ngày sau hậu thế lưu danh muôn đời
  Đem thầy Thông Chánh về Tây
  Cho mẹ Biện lý xử mà làm sao
  Mụ đầm nổi giận lôi đình
  – Thông Chánh dám giết con tao bỏ mình
  Thông Chánh nổi giận lôi đình
  – Mẹ nào con nấy một dòng chẳng sai
  Con mụ vốn thiệt quá tay
  Ta đâu theo đó nói sai bao giờ
  Tử sanh như máy thiên cơ
  Không biết mụ giận vậy là làm sao
  Đem thầy Thông Chánh xuống tàu
  Trở về công sở mau mau xử hình
  Tàu về mới tới Trà Vinh
  Vợ con bằng hữu đệ huynh đều mừng
  Thầy thông nước mắt rưng rưng
  “Trở về chịu chết mà mừng làm chi”
  Quan trên mới phán một khi
  Mười bảy tháng sáu xử hình thầy thông
  Truyền ra lục tỉnh giáp vòng
  Đi coi Thông Chánh đứng nên anh hùng
  Càng Long, Ất Ếch, Trà Vinh
  Ba Xuyên, Rạch Giá, cũng đi đùng đùng
  Bắc Trang, Trà Cú, Gò Công
  Sài Gòn, Tân Lạc, cả ngàn muôn dân
  Thiên hạ đông đảo quá đông
  Bến Tre cũng đến, Mỏ Cày cũng sang
  Người ta ăn uống muôn ngàn
  Bây giờ thầy Chánh hội này trả ơn
  Phủ Hơn lời mới tỏ bày
  – Nghe đâu lính tới tịch biên gia tài
  Bà Phủ lời mới chỉ bày
  – Vàng vòng tom góp lại thì một ô
  Chạy ra rồi lại chạy vô
  Tới chùa mà gởi cho thày lục Nghiêm
  Gởi rồi trở lại gia đường
  Phút đâu lính tới nó biên gia tài…

 • Bình luận

Cùng thể loại:

 • Vè ông Hường Hiệu

  Kể từ lịch sử nước Nam triều,
  Thương cho mấy người tài năng học sĩ chết đã nhiều vì Tây qua
  Quảng Nam có ông Hường Hiệu ở Thanh Hà,
  Trung thành với nước nên xa chốn triều thần
  Về nhà sầu thảm với nhân dân,
  Lâm vô tử trận chín mười phần còn chi
  Tụi Tây qua đã tới Trung Kỳ,
  Đế đô co kéo còn gì nước Nam
  Giận thay cho chú Cần Thân,
  Cầu tham lam mãi quốc biết ăn làm với ai
  Nước Nam mình thiếu chi kẻ anh tài,
  Văn chương đủ hết không dùi mài cho nên
  Để cho nhà dột khó ngăn,
  Thơ ông Hường để lại dưới đền đinh ninh
  Thương thay cho cộng sản hữu tình,
  Trung thành với Tổ quốc liều mình cho nên khô
  Nghĩ sự tình thảm biết chừng mô,
  Kẻ thì bị đày ra bỏ vợ, người bị giải vô bỏ chồng
  Thù xưa còn hỡi ghi lòng,
  Gang sơn Tổ quốc khi không mà thành
  Giậm chân kêu với ông trời xanh,
  Nhân dân xuất thế giặc Nam thành cũng tan
  Đánh Anh, Tây, Nhật đầu hàng,
  Sơn băng thuỷ kiệt mở mang cho nước nhà.

 • Giữa năm Đinh Dậu mới rồi

  Giữa năm Đinh Dậu mới rồi
  Sư ông chùa Lãng là người đảm đang
  Viết tờ quyên giáo các làng
  Lãng Đông, Năng Nhượng chuyển sang Trực Tầm
  Chiều hôm còn ở Đồng Xâm
  Rạng mai Đắc Chúng, tối tầm Dục Dương
  Cùng với nghĩa sĩ bốn phương
  Phất cờ thần tướng mở đường thiên binh
  Phá dinh công sứ Thái Bình
  Sa cơ ông đã bỏ mình vì dân.

 • Thơ thằng Lía

  Ngàn năm dưới bóng thái dương,
  Biết bao là sự lạ thường đáng ghi,
  Noi nghề hàng mặc bấy nay,
  Một pho dị sự vắn dài chép ra.
  Trước là giải muộn ngâm nga,
  Sau nêu gương nọ đặng mà soi chung.
  Xưa kia có một phú ông,
  Vợ chồng chuyên một nghề nông nuôi mình,
  Bấy lâu loan phụng hòa minh,
  Xóm làng kiêng nể tánh tình thiện lương.
  Tuy là sành sỏi ruộng nương,
  Ông bà xấu số gặp đường chẳng may,
  Thuở trước cũng chẳng thua ai,
  Tiền dư bạc sẵn tháng ngày thung dung,
  Ruộng vườn khai khẩn khắp cùng,
  Thôn lân đều thảy có lòng bợ nâng.
  Đến nay nhằm buổi lao lung,
  Ruộng nương thất phát vô cùng thảm thương,
  Tháng ngày khổ hại trăm đường,
  Bảy năm chịu sự tai ương nguy nàn,
  Bấm gan cam chịu gian nan,
  Vợ chồng đau đớn đoạn tràng thiết tha.
  Lần hồi ngày lụn tháng qua,
  Nghèo nàn túng tíu gẫm đà thói quen,
  Thét rồi cũng chẳng than phiền,
  Cắn răng mà chịu đảo điên qua hồi.
  Lão mụ tuổi đã lớn rồi,
  Vợ bốn mươi chẵn chồng thời bốn ba,
  Đêm ngày lo tính gần xa,
  Chẳng con kế tự thật là đáng lo,
  Choanh ngoảnh chồng vợ đơn cô,
  Tuổi già sức yếu biết nhờ cậy ai?

 • Vè bình dân học vụ

  Lẳng lặng mà nghe
  Cài vè học vụ
  Đồng bào mù chữ
  Ở khắp mọi nơi
  Chiếm chín phần mười
  Toàn dân đất Việt
  Muôn bề chịu thiệt
  Chịu đui, chịu điếc
  Đời sống vùi dập
  Trong vòng nô lệ
  Hơi đâu mà kể
  Những sự đã qua
  Chính phủ Cộng hòa
  Ngày nay khác hẳn
  Đêm ngày lo lắng
  Đến việc học hành
  Mấy triệu dân lành
  Còn đương tăm tối
  Bị đời hất hủi
  Khổ nhục đáng thương
  Ngơ ngác trên đường
  Như mù không thấy
  Những điều như vậy
  Không thể bỏ qua

 • Vè chàng Lía

  Lía ta nổi tiếng anh hào
  Sơn hà một góc thiếu nào người hay
  Bạc tiền thừa đủ một hai
  Chiêu binh mãi mã càng ngày càng đông
  Làm cho bốn biển anh hùng
  Mến danh đều tới phục tùng chân tay.
  Kẻ nào tàn ác lâu nay
  Lía sai cướp của đoạt tài chẳng dung
  Nhà giàu mấy tỉnh trong vùng
  Thảy đều kinh sợ vô cùng lo toan
  Nhất nhì những bực nhà quan
  Nghe chàng Lía doạ kinh hoàng như điên
  Nhà nào nhiều bạc dư tiền
  Mà vô ân đức, Lía bèn đoạt thâu.
  Tuy chàng ở chốn non đầu
  Nhưng mà lương thực vật nào lại không
  Lâu la ngày một tụ đông
  Vỡ rừng làm rẫy, vun trồng bắp khoai
  Mọi người trên dưới trong ngoài
  Thảy đều no đủ sớm trưa an nhàn
  Tiếng tăm về đến trào đàng
  Làm cho văn võ bàng hoàng chẳng an.
  Nam triều chúa ngự ngai vàng
  Bá quan chầu chực hai hàng tung hô
  Có quan ngự sử bày phô
  Tâu lên vua rõ lai do sự tình
  Đem việc chàng Lía chiêu binh
  Trình lên cặn kẽ phân minh mọi đàng
  Nào khi Lía phá xóm làng
  Đến khi lên núi dọc ngang thế nào
  Kể tên những bậc phú hào
  Từng bị quân Lía đoạt thâu gia tài
  Vua ngồi nghe rõ một hai,
  Đập bàn, vỗ án giận rày thét la:
  – Dè đâu có đứa gian tà
  Giết người, đoạt của thiệt là khó dung
  Truyền cho mười vạn binh hùng
  Dưới cờ đại tướng binh nhung lên đàng
  Đại quân vâng lệnh Nam hoàng
  Hành quân tức khắc thẳng đàng ruổi dong
  Gập ghềnh bao quản núi non
  Dậy trời sát khí quân bon lên rừng.

 • Vè lính mộ

  Tai nghe nhà nước mộ dân,
  những lo những sợ chín mười phần em ôi.
  Anh đi ra mặt biển chưn trời,
  ơn cha nghĩa mẹ hai nơi chưa đền.
  Dầu mà ông Tây bắt làm phên,
  nhất thắng nhì bại, không quên cái nghĩa sinh thành.
  Xót em vò võ một mình,
  anh đi ra biển thẳm non xanh tư bề.
  Vai mang khẩu súng lưng dắt lưỡi lê,
  thôi thiếp bồng con dại lui về mần ăn.
  Ví dầu anh có mần răng,
  nơi mô xứng gió vừa trăng em đành.
  Phận chàng vạn tử nhứt sanh,
  trên thời mây đen kịt, dưới nước xanh dờn dờn.
  Tư bề sóng bể như sơn,
  đau lòng xót dạ nhiều cơn lắm bớ nàng.
  Trăm lạy ông trời đặng chữ bình an,
  đóng lon chức Đội về làng hiển vinh.
  Làm thịt con heo quy tế tại đình,
  rượu chè chàng đãi dân tình một diên.
  Tay bắt tay miệng lại hỏi liền:
  anh đi ra mấy tháng em có phiền hay không.
  Bảy giờ mai bước xuống tàu đồng,
  tối tăm mù mịt như rồng với mây.
  Hai bên những lính cùng Tây,
  quân gia kéo tới chở đầy tàu binh…

 • Vè đội Cấn

  Năm Đinh Tỵ mười ba tháng bảy
  Nước Nam mình phút dậy can qua
  Thái Nguyên nay có một tòa
  Khố xanh, khố đỏ được ba trăm người
  Cũng chí toan chọc trời khuấy nước
  Ông Đội ra đi trước cầm binh
  Rủ nhau lập tiểu triều đình
  Những là cai đội khố xanh bằng lòng
  Duy phó quản bất tòng quân lệnh
  Hóa cho nên hủy mệnh xót xa
  Sai người mở cửa nhà pha
  Đem tù ra điểm được là bao nhiêu?
  Truyền tù nhân cứ theo quân lệnh
  Chớ thị thường uổng mệnh như chơi
  Rồi ra làm lễ tế trời
  Cờ đề “Phục Quốc” tài bồi Nam bang

Có cùng từ khóa:

Chú thích

 1. Nhật trình
  Tờ báo đọc hằng ngày. Ở Trung và Nam Bộ, từ này cũng được phát âm thành nhựt trình.
 2. Trương Vĩnh Ký
  Nhà văn, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục học, nhà văn hóa lỗi lạc của nước ta vào cuối thế kỉ 19. Ông sinh ngày 6/12/1837 tại ấp Cái Mơn, xã Vĩnh Thành, tổng Minh Lý, huyện Tân Minh, phủ Hoàng An, tỉnh Vĩnh Long (nay thuộc huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre), mất ngày 1/9/1898 tại Sài Gòn. Thông minh và ham học từ nhỏ, sau này ông đọc thông viết thạo 27 ngoại ngữ, là tác giả của hơn 100 tác phẩm về văn học, lịch sử, địa lý, từ điển và dịch thuật, có tri thức vô cùng uyên bác, được tấn phong Giáo sư Viện sĩ Pháp, được ghi tên trong Bách khoa Tự điển Larousse, và được xem là một trong 18 nhà bác học hàng đầu thế giới thế kỷ 19. Cùng với Nguyễn Văn Vĩnh, ông thường được coi là "ông tổ nghề báo Việt Nam" vì là người sáng lập Gia Định báo, tờ báo quốc ngữ đầu tiên của nước ta.

  Trường chuyên Lê Hồng Phong, thuộc thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, trước đây có tên là trường Pétrus Ký, chính là đặt theo tên ông.

  Trương Vĩnh Ký

  Trương Vĩnh Ký

 3. Bổn
  Bản (phương ngữ Nam Bộ).
 4. Trà Vinh
  Tên một tỉnh ven biển ở đồng bằng sông Cửu Long, có kho tàng văn hoá đa dạng, đặc biệt là văn hoá vật thể và phi vật thể của người Khmer: chữ viết, lễ hội, đền chùa... Tại đây cũng có nhiều đặc sản như cốm dẹp trộn dừa kiểu Khmer; các món đuông như đuông chà là, đuông đất và đuông dừa; mắm rươi; rượu Xuân Thạnh, bánh tét, bánh tráng ba xe, mắm kho, bún nước lèo...

  Chùa Kompong Ksan tại Trà Vinh

  Chùa Kompong Ksan tại Trà Vinh

  Bún nước lèo - đặc sản Trà Vinh

  Bún nước lèo - đặc sản Trà Vinh

 5. Kỳ tời
  Đọc trại chữ kỳ tài, cách phát âm của người Nam Bộ.
 6. Thầy Thông Chánh
  Một người làm nghề thông ngôn tên là Chánh. Theo nhà nghiên cứu Trần Dũng thì thầy Thông Chánh tên thật là Nguyễn Văn Chánh, còn gọi là Nguyễn Trung Chánh, sinh khoảng năm 1850 tại Trà Vinh trong một gia đình theo đạo Thiên chúa, làm thông ngôn cho Pháp. Vợ (có nguồn nói là con gái) của thầy là cô Ba, sắc đẹp nổi tiếng lúc bấy giờ, nên tên Biện lý Jaboin rắp tâm chiếm đoạt. Quá uất ức, thầy đã dùng súng giết chết viên quan thực dân háo sắc ngày 14 tháng 5 năm 1893 (theo Sơn Nam), bị Tòa đại hình Mỹ Tho kết án ngày 19 tháng 6 năm 1893, và bị chém đầu ngày 8 tháng 1 năm 1894 tại Trà Vinh.
 7. Lang Sa
  Pha Lang Sa, Phú Lang Sa, Phú Lãng Sa, hay Lang Sa đều là những cách người Việt thời trước dùng để chỉ nước Pháp, ngày nay ít dùng. Các tên gọi này đều là phiên âm của từ "France".
 8. Châu thành
  Phố phường, thành thị, nơi dân cư đông đúc. Các tỉnh Nam Bộ ngày xưa đều có quận, huyện châu thành.
 9. Lễ Chánh Chung
  Tên nhân dân ta thời Pháp thuộc đặt cho lễ ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7 (kỷ niệm phá ngục Bastille năm 1789). Vào ngày này thực dân Pháp tổ chức diễu binh, đua ngựa, vui chơi với mục đích mị dân.
 10. Trát
  Giấy truyền lệnh của quan lại ngày xưa. Từ chữ Hán 札 nghĩa là cái thẻ, vì ngày xưa không có giấy nên mọi mệnh lệnh muốn truyền đạt phải viết vào miếng gỗ nhỏ.
 11. Phủ
  Tên gọi một đơn vị hành chính thời xưa, cao hơn cấp huyện nhưng nhỏ hơn cấp tỉnh. Đứng đầu phủ gọi là quan phủ, cũng gọi tắt là phủ.
 12. Suối vàng
  Cõi chết. Từ này bắt nguồn từ chữ hoàng tuyền, cũng đọc là huỳnh tuyền. Hoàng tuyền vốn có nghĩa là suối ngầm, mạch nước ngầm ở dưới đất, vì đất màu vàng nên có tên như vậy.

  Gọi là gặp gỡ giữa đường
  Họa là người dưới suối vàng biết cho

  (Truyện Kiều)

 13. Ngoan ngùy
  Khôn ngoan, hiền lành (từ cũ).
 14. Chánh tổng
  Gọi tắt là chánh, chức quan đứng đầu tổng. Cũng gọi là cai tổng.
 15. Vĩnh Long
  Một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Vùng đất này được thành lập năm 1732 với tên là châu Định Viễn (thuộc dinh Long Hồ), sau lần lượt có các tên Vĩnh Trấn, Vĩnh Thanh, Vĩnh Long, Vĩnh Trà, Cửu Long, trước khi trở lại tên Vĩnh Long vào năm 1992. vào cuối thế kỉ 18, đây chiến trường diễn ra nhiều cuộc giao chiến ác liệt giữa nghĩa quân Tây Sơn với quân Nguyễn Ánh. Chiến thắng Rạch Gầm-Xoài Mút oanh liệt đánh tan năm vạn quân Xiêm cũng diễn ra tại đây.

  Cầu Mỹ Thuận bắc ngang sông Tiền ở tỉnh Vĩnh Long

  Cầu Mỹ Thuận bắc ngang sông Tiền ở tỉnh Vĩnh Long

 16. Đốc phủ
  Tên chức quan đứng đầu một phủ dưới thời phong kiến. Phủ tương đương với huyện, nhưng có vị trí quan trọng hơn.
 17. Cần Thơ
  Một thành phố nằm bên bờ sông Hậu, thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Năm 1739, vùng đất Cần Thơ được khai phá và chính thức có mặt trên dư đồ Việt Nam với tên gọi là Trấn Giang. Thời Nhà Nguyễn Cần Thơ là đất cũ của tỉnh An Giang. Thời Pháp thuộc, Cần Thơ được tách ra thành lập tỉnh, một thời được mệnh danh là Tây Đô, và là trung tâm của vùng Tây Nam Bộ. Hiện nay Cần Thơ là một trong năm thành phố trực thuộc trung ương của nước ta.

  Cầu Cần Thơ

  Cầu Cần Thơ

 18. Chánh tòa
  Chức vụ đứng đầu tòa án thời Pháp thuộc, tương đương với chánh án hiện nay.
 19. Bạc Liêu
  Một địa danh thuộc miền duyên hải Nam Bộ. Vùng đất này từ xưa đã là nơi sinh sống của nhiều dân tộc khác nhau: người Hoa, người Việt, người Khmer, người Chăm... Tên gọi “Bạc Liêu,” đọc giọng Triều Châu là "Pô Léo," có nghĩa là xóm nghèo, làm nghề hạ bạc, tức nghề chài lưới, đánh cá, đi biển. Ý kiến khác lại cho rằng "Pô" là "bót" hay "đồn," còn "Liêu" có nghĩa là "Lào" (Ai Lao) theo tiếng Khmer, vì trước khi người Hoa kiều đến sinh sống, nơi đó có một đồn binh của người Lào. Người Pháp thì căn cứ vào tên Pô Léo theo tiếng Triều Châu mà gọi vùng đất này là Pêcherie-chaume có nghĩa là "đánh cá và cỏ tranh."
 20. An Nam
  Tên gọi của nước ta trong một số giai đoạn lịch sử. Tiêu biểu nhất có lẽ là dưới thời kì đô hộ của thực dân Pháp, khi nước ta bị chia thành ba kỳ.
 21. Đông vầy
  Rất đông đúc, chen chúc nhau. Từ này ở miền Trung và miền Nam được phát âm thành đông dầy.
 22. Hội Tần Vương
  Cũng gọi là hội Tần, chỉ việc Đường Cao Tổ Lý Uyên cùng con là Tần Vương Lý Thế Dân dấy binh thống nhất thiên hạ, lập nên nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc. Cụm từ hội Tần Vương thường bị nhầm thành hội Tầm Dương hoặc hội Tầm Vu.
 23. Cháo bồi
  Một món cháo dân dã, nấu cùng với bột bán, bẹ môn xắt khúc, tôm tươi lột vỏ, giò heo...

  Cháo bồi

  Cháo bồi

 24. Bài cào
  Một kiểu đánh bài bằng bài Tây (bài tú-lơ-khơ). Luật chơi rất đơn giản: mỗi người chơi được chia ba lá bài, cộng điểm lại rồi lấy chữ số cuối cùng, ai điểm cao nhất thì thắng.
 25. Đánh quay
  Một trò chơi dân gian rất phổ biến trước đây. Người chơi dùng một sợi dây quấn quanh con quay, sau đó bổ (lăng, giật) thật nhanh để con quay xoay càng nhiều vòng trước khi đổ càng tốt. Con quay có thể làm bằng gỗ, sừng, chũm cau, hạt nhãn, hạt vải, hạt mít, đất sét...

  Ngày xưa vào những ngày lễ Tết thường tổ chức đánh quay, có thể có tranh đua ăn tiền.

  Tùy theo địa phương mà trò này có các tên khác là đánh vụ, đánh gụ hoặc đánh cù. Con quay cũng có các tên tương ứng là bông vụ, con gụ hoặc con cù.

  Đánh quay

  Đánh quay

 26. Số đề
  Một hình thức cờ bạc dựa theo kết quả xổ số. Cách chơi đơn giản nhất là người chơi dự đoán (gọi là đánh) hai số cuối của kết quả xổ số nhà nước, nếu đoán đúng thì thắng. Vì mê tín, những người chơi đề thường dựa vào những thứ nằm mơ thấy để luận ra số đánh đề, ví dụ trứng vịt là 00, con rắn là số 32...
 27. Đề lao
  Tù ngục.
 28. Đoạn trường
  Đau đớn như đứt từng khúc ruột (đoạn: chặt đứt, trường: ruột). Theo Sưu thần kí, có người bắt được hai con vượn con, thường đem ra hiên đùa giỡn. Vượn mẹ ngày nào cũng đến ở trên cây gần đầu nhà, kêu thảm thiết. Ít lâu sau thì vượn mẹ chết, xác rơi xuống gốc cây. Người ta đem mổ thì thấy ruột đứt thành từng đoạn.
 29. Phụ tử
  Cha con (từ Hán Việt).
 30. Phụ nhơn nan hóa
  Đàn bà khó dạy. Cụm từ này ngày xưa hay được dùng để chê bai người phụ nữ.
 31. Đặng
  Được, để, nhằm (từ cũ, phương ngữ).
 32. Quân tử
  Hình mẫu con người lí tưởng theo Nho giáo. Quân tử là người ngay thẳng, đứng đắn, công khai theo lẽ phải, trung thực và cẩn trọng.
 33. Kí lục
  Một trong hai chức quan phụ tá cho chức quan lưu thủ đứng đầu một tỉnh dưới thời nhà Nguyễn (chức quan kia là cai bạ). Quan kí lục coi việc lễ nghi, khánh tiết, hình án và thưởng phạt cấp dưới. Vị quan kí lục nổi tiếng nhất có lẽ là ông Nguyễn Cư Trinh, trước là kí lục tỉnh Quảnh Bình, sau có công bình định vùng đồng bằng sông Cửu Long về cho nhà Nguyễn.

  Trong thời Pháp thuộc, kí lục chỉ người làm nghề ghi chép sổ sách trong các sở, còn gọi là thầy kí.

 34. Khúc nôi
  Nỗi lòng tâm sự thầm kín khó nói ra (từ cũ). Cũng nói là khúc nhôi.
 35. Trưởng huynh
  Anh cả (từ Hán Việt). Từ này trước đây thường được dùng để xưng hô với ý tôn trọng.
 36. Sài Gòn
  Nay là thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đông dân nhất, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục quan trọng của nước ta. Vùng đất này ban đầu được gọi là Prey Nokor, thành phố sau đó hình thành nhờ công cuộc khai phá miền Nam của nhà Nguyễn. Năm 1698, Nguyễn Hữu Cảnh cho lập phủ Gia Định, đánh dấu sự ra đời thành phố. Khi người Pháp vào Đông Dương, để phục vụ công cuộc khai thác thuộc địa, thành phố Sài Gòn được thành lập và nhanh chóng phát triển, trở thành một trong hai đô thị quan trọng nhất Việt Nam, được mệnh danh Hòn ngọc Viễn Đông hay Paris Phương Đông. Năm 1954, Sài Gòn trở thành thủ đô của Việt Nam Cộng hòa và thành phố hoa lệ này trở thành một trong những đô thị quan trọng của vùng Đông Nam Á. Sau 1975, Sài Gòn được đổi tên thành "Thành phố Hồ Chí Minh," nhưng người dân vẫn quen gọi là Sài Gòn.

  Chợ Bến Thành, một trong những biểu tượng của Sài Gòn

  Chợ Bến Thành, một trong những biểu tượng của Sài Gòn

  Sài Gòn về đêm

  Sài Gòn về đêm

 37. Lưỡng mục
  Cặp mắt (chữ Hán).
 38. Phu thê
  Vợ chồng (từ Hán Việt).

  Có âm dương, có vợ chồng,
  Dẫu từ thiên địa cũng vòng phu thê.

  (Cung oán ngâm khúc)

 39. Xúp lê
  Cũng viết là súp lê, phiên âm từ tiếng Pháp của động từ souffler (kéo còi tàu thủy). Còn được hiểu là còi tàu.
 40. Bâu
  Cổ áo.
 41. Nhan Hồi
  Tự là Tử Uyên, nên cũng gọi là Nhan Uyên, học trò giỏi nhất của Khổng Tử. Ông sinh năm 513 trước Công nguyên, người nước Lỗ, thông minh xuất chúng, nhà nghèo nhưng trọng lễ nghĩa, tiết tháo, thường được Khổng Tử khen ngợi và xem là người ý hợp tâm đầu với mình hơn cả. Ông mất năm 482 trước Công nguyên, khi mới 32 tuổi.

  Nhan Hồi

  Nhan Hồi

 42. Bành Tổ
  Cũng có tên là Bành Khang, một nhân vật trong truyền thuyết Trung Quốc. Chuyện kể rằng một hôm Bành Khang nấu một nồi canh gà rừng dâng lên Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng ưng ý, liền bảo: "Nhà ngươi đếm trên mình gà có bao nhiều sợi lông màu sắc rực rỡ thì nhà ngươi sống được bấy nhiêu tuổi". Bành Khang tìm lại đống lông gà, đếm được 800 sợi, nhờ đó sống được 800 tuổi.

  Trong văn hóa Trung Quốc, ông Bành Tổ được xem là biểu tượng cho sự trường thọ.

 43. Gối loan
  Gối của vợ chồng. Xem thêm chú thích loan.
 44. Giồng Tượng
  Một cái giồng cát cũng có tên là Bãi Xan, thuộc xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Tại đây có nhà thờ công giáo và họ đạo Bãi Xan.

  Nhà thờ Bãi Xan

  Nhà thờ Bãi Xan

 45. Bô tàu
  Mạn tàu (thuyền).
 46. Bào
  Đồ dùng nghề mộc, gồm hai lưỡi thép đặt trong khối gỗ, hai bên có tay cầm, dùng để làm nhẵn mặt gỗ. Động tác sử dụng bào cũng gọi là bào. Những việc đau lòng cũng được ví von là xót như bào, ruột xót gan bào...

  Cái bào

  Cái bào

 47. Giả đò
  Giả vờ (phương ngữ Trung và Nam Bộ).
 48. Mã tà
  Lính cảnh sát thời thuộc địa. Nguồn gốc của từ này đến nay vẫn chưa thống nhất. Có ý kiến cho rằng từ này có gốc từ tiếng Mã Lai là mata-mata, có nghĩa là "cảnh sát," lại có người cho rằng xuất xứ từ này là matraque, tiếng Pháp nghĩa là cái dùi cui.
 49. Côn Sơn
  Cũng gọi là Côn Lôn hoặc Côn Nôn, tên hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tại đây từ thời Pháp thuộc đã có nhà tù Côn Đảo để giam giữ tù chính trị, khét tiếng dã man và tàn bạo. Dưới chế độ nhà tù Côn Đảo, khoảng 20.000 người Việt Nam thuộc nhiều thế hệ đã chết và được chôn cất tại Nghĩa trang Hàng Dương.

  Tượng người tù tại Côn Đảo

  Tượng người tù tại Côn Đảo

 50. Thứ
  Tương đương vớp "lớp," một cách phân đoạn trong các vở tuồng, cũng được dùng trong văn thơ ngày trước.

  Đoạn này tới thứ Nguyệt Nga
  Ở đây tính đă hơn ba năm rồi
  (Lục Vân Tiên)

 51. Cô Ba
  Cô Ba Thiệu, một người phụ nữ quê ở Trà Vinh có sắc đẹp nổi tiếng cả miền Nam vào khoảng cuối thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20. Có nguồn nói cô là vợ, lại có nguồn cho rằng cô là con gái của thầy Thông Chánh, người đã nổ súng bắn chết Biện lý Jaboin vào năm 1893, gây nên một sự kiện đình đám lúc bấy giờ. Thời ấy có nhãn hiệu xà phòng (xà bông) rất thịnh hành, trên vỏ ngoài có in hình cô Ba, dân chúng quen gọi là "xà bông Cô Ba."

  Xà bông Cô Ba

  Xà bông Cô Ba

 52. Quan ba
  Tên gọi thời Pháp thuộc của cấp hàm đại úy (capitaine) Gọi vậy vì quân hàm này có 3 vạch.
 53. Súng lục
  Súng ngắn bắn từng phát một, trong ổ đạn có sáu viên nên có tên như vậy (lục nghĩa là sáu). Cũng gọi là súng sáu.

  Súng lục

  Súng lục

 54. Ngươn soái
  Nguyên soái (phương ngữ Nam Bộ).
 55. Phú lít
  Cũng nói là phú lích, nghĩa là cảnh sát (từ tiếng Pháp police). Từ này được dùng thời Pháp thuộc, nay hầu như không dùng nữa.
 56. Nhứt nhơn địch vạn
  Một người chống muôn người (chữ Hán).
 57. Thiên tử
  Vua ngày xưa tự xem mình là thiên tử, tức là con trời.
 58. Lục súc
  Sáu loại gia súc: ngựa, trâu (bò), chó, dê (cừu), lợn, gà. Từ này đôi khi cũng dùng để chửi bới, mắng nhiếc.
 59. Nam Vang
  Tên tiếng Việt của thành phố Phnom Penh, thủ đô nước Campuchia. Vào thời Pháp thuộc, để khai thác triệt để tài nguyên thuộc địa, chính quyền thực dân cho thành lập công ty tàu thủy, mở nhiều tuyến đường sông từ Sài Gòn và các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, vận chuyển hành khách, thổ sản, hàng hoá các loại đến Nam Vang, và ngược lại. Do đời sống quá khổ cực, nhiều người Việt Nam đã đến lập nghiệp tại Nam Vang.
 60. Gia cương
  Những giềng mối, kỉ cương trong gia đình, hiểu theo nghĩa hẹp chỉ tình cảm vợ chồng. Cũng đọc là gia cang.
 61. Tạo lập gia tề
  Xây dựng nhà cửa (chữ Hán).
 62. Đầm
  Gọi tắt của me đầm hoặc bà đầm, từ tiếng Pháp madame, nghĩa là quý bà. Từ này xuất hiện từ thời Pháp thuộc, thường có ý chế giễu, đả kích.
 63. Hóa cơ
  Cũng như thiên cơ, nghĩa là cơ của trời đất, tạo hóa. Người xưa xem trời đất là một cỗ máy (cơ).
 64. Nam Kỳ lục tỉnh
  Tên gọi miền Nam Việt Nam thời nhà Nguyễn, trong khoảng thời gian từ năm 1832 tới năm 1862 (khi Pháp chiếm 3 tỉnh Miền Đông) và năm 1867 (khi Pháp chiếm nốt 3 tỉnh Miền Tây), bao gồm sáu (lục) tỉnh:

  1. Phiên An, sau đổi thành Gia Định (tỉnh lỵ là tỉnh thành Sài Gòn),
  2. Biên Hòa (tỉnh lỵ là tỉnh thành Biên Hòa),
  3. Định Tường (tỉnh lỵ là tỉnh thành Mỹ Tho) ở miền Đông;
  4. Vĩnh Long (tỉnh lỵ là tỉnh thành Vĩnh Long),
  5. An Giang (tỉnh lỵ là tỉnh thành Châu Đốc),
  6. Hà Tiên (tỉnh lỵ là tỉnh thành Hà Tiên) ở miền Tây.

  Bản đồ Lục tỉnh năm 1808

  Bản đồ Lục tỉnh năm 1808

 65. Càng Long
  Địa danh nay là một huyện của tỉnh Trà Vinh.
 66. Ất Ếch
  Địa danh nay thuộc huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
 67. Ba Xuyên
  Tên một phủ dưới thời nhà Nguyễn, gồm ba tổng: Vĩnh Định, Phong Nhiêu và Phong Thạnh. Từ năm 1889, Pháp nâng phủ lên thành tỉnh, lấy tên cũ là Sóc Trăng.
 68. Rạch Giá
  Địa danh nay là thành phố thuộc tỉnh Kiên Giang. Có ý kiến cho rằng tên "Rạch Giá" có nguồn gốc từ việc vùng đất này có rất nhiều cây giá mọc hai bên bờ rạch. Vào thời vua Gia Long, Rạch Giá là một vùng đất chưa khai khẩn, còn hoang vu, dân cư thưa thớt, chủ yếu là người Khmer. Dưới thời kháng chiến chống Pháp, Rạch Giá là căn cứ địa của người anh hùng Nguyễn Trung Trực. Thành phố Rạch Giá ngày nay có nhiều lợi thế về giao thông đường thủy, đường biển, đường bộ và đường hàng không nhằm kết nối với các trung tâm lớn trong nước và khu vực Đông Nam Á.
 69. Bắc Trang
  Một địa danh nay thuộc xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, nằm bên dòng sông Hậu.
 70. Trà Cú
  Một huyện duyên hải thuộc tỉnh Trà Vinh, nằm ở ngã ba nơi sông Hậu đổ ra biển.
 71. Gò Công
  Nay là tên một thị xã thuộc tỉnh Tiền Giang, giáp với thành phố Mỹ Tho. Tỉnh Gò Công ngày xưa bao gồm thị xã Gò Công, huyện Gò Công Đông và huyện Gò Công Tây ngày nay. Gò Công Đông và Gò Công Tây là vùng duyên hải, có hai cửa biển của sông Tiền: cửa Đại và cửa Tiểu. Tên gọi Gò Công xuất phát từ việc vùng đất này trước đây có nhiều chim công (khổng tước), vì vậy tên Hán Việt của Gò Công là Khổng Tước Nguyên. Gò Công gắn liền với tên tuổi người anh hùng Trương Định.

  Phong cảnh Gò Công Đông

  Phong cảnh Gò Công Đông

 72. Tân Lạc
  Chú thích này đang để ngỏ. Nếu bạn có thông tin về Tân Lạc, hãy đóng góp cho chúng tôi.
 73. Bến Tre
  Một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, cũng được gọi là đất Trúc (thị xã Bến Tre trước đây còn có tên là Trúc Giang). Đây là vùng đất gắn liền với cuộc đời của nhiều danh nhân: Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Trường Toản, Trương Vĩnh Ký... Bến Tre cũng rất nổi tiếng vì trồng rất nhiều dừa, nên còn được gọi là Xứ Dừa.

  Dừa Bến Tre

  Dừa Bến Tre

 74. Mỏ Cày
  Tên một huyện cũ của tỉnh Bến Tre. Hiện nay huyện Mỏ Cày cùng một phần của huyện Chợ Lách được chia tách thành huyện Mỏ Cày Bắc và Mỏ Cày Nam. Vùng này có một đặc sản nổi tiếng là cây thuốc lá, đặc biệt là thuốc trồng ở những con giồng thuộc các xã Đa Phước Hội, An Thạnh, vùng quanh thị trấn và vùng phía Tây Bắc Mỏ Cày.
 75. Tịch biên
  Ghi vào sổ công để tịch thu tài sản, thường trong trường hợp người mắc nợ không còn khả năng trả nợ.
 76. Ô
  Đồ đong gạo có hình dáng giống như cái bát, có thể đan bằng tre hoặc tiện bằng gỗ. Không có quy chuẩn thống nhất về kích thước của ô - mỗi vùng lại có kích thước ô khác nhau.
  Lưu ý: đồ đong làm từ lon sữa bột, nhiều vùng gọi là ống bơ, nhưng vẫn có vùng gọi là ô.
 77. Quảng Nam
  Tên một tỉnh ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ, trước đây bao gồm cả thành phố Đà Nẵng, gọi chung là tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng. Quảng Nam có nghĩa là "mở rộng về phương Nam." Tỉnh Quảng Nam giàu truyền thống, độc đáo về bản sắc văn hóa với những danh tích như thánh địa Mỹ Sơn, phố cổ Hội An...

  Vẻ đẹp Hội An

  Vẻ đẹp Hội An

 78. Nguyễn Duy Hiệu
  Có sách ghi là Nguyễn Hiệu, tục gọi là Hường Hiệu, một chí sĩ và lãnh tụ thuộc phong trào Cần Vương. Ông sinh năm Đinh Mùi (1847) tại làng Thanh Hà, huyện Duyên Phúc (nay là xã Cẩm Hà, thành phố Hội An), tỉnh Quảng Nam. Năm 1885, hưởng ứng chiếu Cần Vương, ông cùng Trần Văn Dư (1839-1885), Phan Bá Phiến (còn gọi là Phan Thanh Phiến, 1839-1887), Nguyễn Tiểu La (tức Nguyễn Hàm, 1863-1911), thành lập Nghĩa hội Quảng Nam, rồi ra bản cáo thị kêu gọi toàn dân trong tỉnh cùng đứng lên đáp nghĩa. Đến năm 1887, cuộc khởi nghĩa thất bại, ông tự trói mình nạp cho giặc để cứu nghĩa quân. Ông bị chém ngày 15/10/1887, hưởng dương 40 tuổi, để lại hai bài thơ tuyệt mệnh bằng chữ Hán. Sau đây là một bài được Huỳnh Thúc Kháng dịch:

  Cần vương Nam Bắc kết tơ đồng
  Cứu giúp đường kia khổ chẳng thông
  Muôn thuở cương thường ai Ngụy Tháo?
  Trăm năm tâm sự có Quan Công
  Non sông phần tự thơ trời định
  Cây cỏ buồn trông thấy đất cùng
  Nhắn bảo nổi chìm ai đó tá?
  Chớ đem thành bại luận anh hùng.

 79. Thanh Hà
  Tên một ngôi làng ở Quảng Nam, nằm ngay bên bờ sông Thu Bồn, cách phố cổ Hội An chừng 3 km về hướng Tây. Làng có nghề làm gốm truyền thống từ đầu thế kỉ 16.

  Gốm Thanh Hà

  Gốm Thanh Hà

 80. Chi
  Gì (phương ngữ Trung và Nam Bộ).
 81. Ba kỳ
  Tức Tam Kỳ, tên gọi chung cho ba vùng đất do thực dân Pháp và triều đình bù nhìn nhà Nguyễn phân chia nước ta vào thế kỉ 19. Ba kỳ gồm có: Bắc Kỳ (Tonkin, từ phía Nam tỉnh Ninh Bình trở ra), Trung Kỳ (Annam, từ phía bắc tỉnh Bình Thuận đến Đèo Ngang) và Nam Kỳ (Cochinchine).

  Bản đồ Việt Nam thời Pháp thuộc

  Bản đồ Việt Nam thời Pháp thuộc

 82. Nguyễn Thân
  (1854 - 1914) Võ quan nhà Nguyễn dưới triều vua Đồng Khánh, là cộng sự đắc lực của thực dân Pháp trong việc đàn áp các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương.
 83. Mãi quốc
  Bán nước (từ Hán Việt).
 84. Chừng mô
  Chừng nào (phương ngữ Trung Bộ).
 85. Sơn băng thủy kiệt
  Núi lở, sông cạn (thành ngữ Hán Việt). Tiếng Việt ta có thành ngữ tương tự là sông cạn đá mòn, thường dùng để thề nguyền. Ở một số ngữ cảnh, đây được coi là điềm báo đất nước sắp gặp họa lớn, dân chúng phải lầm than khổ sở.
 86. Tức năm 1897.
 87. Chùa Lãng Đông
  Tên một ngôi chùa ở thôn Lãng Đông, nay thuộc địa phận xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Chùa được xây dựng vào khoảng cuối thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20. Tại chùa này vào năm 1897 đã nổ ra cuộc khởi nghĩa chống Pháp do trụ trì là thiền sư Thích Thanh Thụ khởi xướng.

  Tam quan chùa Lãng Đông

  Tam quan chùa Lãng Đông

 88. Quyên giáo
  Kêu gọi quyên góp về tiền của và công sức để làm những công việc liên quan đến đạo Phật.
 89. Năng Nhượng
  Tên một xã trước đây thuộc tổng Đồng Xâm, phủ Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, nay thuộc xã Trà Giang, huyện Kiến Xương.
 90. Trực Tầm
  Một xã trước đây thuộc tổng Đồng Xâm, phủ Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, nay thuộc xã Trà Giang, huyện Kiến Xương.
 91. Đồng Xâm
  Một làng nằm ở phía Bắc của huyện Kiến Xương, thuộc xã Hồng Thái, tỉnh Thái Bình. Làng có nghề chạm bạc truyền thống. Hằng năm làng tổ chức lễ hội vào các ngày 1-5 tháng 4 âm lịch.

  Chạm bạc ở Đồng Xâm

  Chạm bạc ở Đồng Xâm

 92. Đắc Chúng
  Tên một làng trước đây thuộc tổng Đồng Xâm, phủ Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, nay thuộc xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Xương.
 93. Dục Dương
  Một làng trước đây thuộc tổng Đồng Xâm, phủ Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, nay thuộc xã Trà Giang, huyện Kiến Xương.
 94. Nghĩa sĩ
  Người anh dũng dấn thân vì việc nghĩa.
 95. Thiên binh, thần tướng
  Binh lính (của) trời, tướng (là) thần. Chỉ quân đội mạnh mẽ, anh dũng.
 96. Công sứ
  Chức danh cai trị của người Pháp trong thời kì Pháp thuộc, đứng đầu một tỉnh.
 97. Thái Bình
  Địa danh nay là một tỉnh ven biển ở đồng bằng Bắc Bộ, cách thủ đô Hà Nội khoảng 110 km. Phần đất thuộc tỉnh Thái Bình ngày nay trước đây thuộc về trấn Sơn Nam. Tới năm Thành Thái thứ hai (1890) tỉnh Thái Bình được thành lập. Tỉnh có nhiều khu du lịch và danh lam thắng cảnh nổi tiếng như bãi biển Đồng Châu, cồn Vành, chùa Keo... Các ngành nghề truyền thống như chạm bạc, làm chiếu ở đây cũng khá phát triển. Ngoài ra, Thái Bình còn được mệnh danh là Quê Lúa.

  Bãi biển Đồng Châu

  Bãi biển Đồng Châu

 98. Sa cơ
  Lâm vào tình thế rủi ro, khốn đốn.
 99. Bài vè này nói về cuộc nổi dậy chống Pháp tại chùa Lãng Đông, tỉnh Thái Bình. Tháng 11 âm lịch năm Đinh Dậu (1897), hưởng ứng phong trào Cần Vương, trụ trì chùa là nhà sư Thích Thanh Thụ đã lãnh đạo số binh sĩ lên đến trên 200 người từ các xã Trà Giang, Hồng Thái, Quốc Tuấn thuộc vùng tổng Đồng Xâm, theo bờ sông Trà Lý tiến về thị xã Thái Bình đánh thẳng vào dinh công sứ. Tuy nhiên, do lực lượng quá chênh lệch, cuộc bạo động mau chóng thất bại. Thiền sư cùng 21 nghĩa binh bị giặc Pháp bắt đưa về gò Mống chặt đầu, sau đó thủ cấp bị treo lên để thị chúng.
 100. Dị sự
  Chuyện lạ thường (từ Hán Việt).
 101. Vắn
  Ngắn (từ cổ).

  Tự biệt nhiều lời so vắn giấy
  Tương tư nặng gánh chứa đầy thuyền

  (Bỏ vợ lẽ cảm tác - Nguyễn Công Trứ)

 102. Loan phụng hòa minh
  Chim loan, chim phượng cùng hót. Chỉ vợ chồng hòa thuận, thương yêu nhau.
 103. Thung dung
  Thong dong.
 104. Thôn lân
  Làng xóm láng giềng (từ Hán Việt).
 105. Lao lung
  Khổ cực (từ cổ).
 106. Thất phát
  Cũng như thất bát – mất mùa.
 107. Nàn
  Nạn (từ cũ).
 108. Túng tíu
  Túng thiếu (từ cũ).
 109. Thét
  Chịu đựng lâu thành quen (phương ngữ).
 110. Kế tự
  Nối dõi (từ Hán Việt).
 111. Bình dân học vụ
  Tên một phong trào do chủ tịch Hồ Chí Minh phát động sau cách mạng tháng Tám để xóa nạn mù chữ (diệt giặc dốt), có sử dụng các câu văn vần mô tả bảng chữ cái cho dễ thuộc: I, tờ (t), có móc cả hai. I ngắn có chấm, tờ dài có ngang

  Từ "i tờ" về sau chỉ trình độ học vấn vỡ lòng.

  Bình dân học vụ

  Bình dân học vụ

 112. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
  Tên một nhà nước được Hồ Chí Minh tuyên bố thành lập năm 1945, tồn tại cho đến sau 1976 thì sáp nhập với nhà nước Cộng hòa miền Nam Việt Nam thành nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Xem thêm.

  Hồ Chí Minh tuyên bố thành lập Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

  Hồ Chí Minh tuyên bố thành lập Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

 113. Lía
  Dân gian còn gọi là chàng Lía, chú Lía, người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân chống ách thống trị của nhà Nguyễn vào thế kỉ 18 nổ ra tại Truông Mây, Bình Định. Có giả thuyết cho rằng ông tên thật là Võ Văn Doan, quê nội huyện Phù Ly (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định ngày nay), quê ngoại làng Phú Lạc, tổng Thời Hòa, huyện Tuy Viễn (nay là huyện Tây Sơn). Lía tập hợp dân nghèo nổi dậy, chọn Truông Mây (Hoài Ân, Bình Định) làm căn cứ, lấy của người giàu chia cho người nghèo. Tương truyền sau khi cuộc khởi nghĩa thất bại, ông uất ức bỏ lên núi và tự sát.
 114. Anh hào
  Anh hùng hào kiệt, người có tài năng, chí khí. Hội anh hào là dịp để anh hào gặp và thi thố lẫn nhau để lập nên những công trạng hiển hách.

  Đường đường một đấng anh hào,
  Côn quyền hơn sức, lược thao gồm tài.

  (Truyện Kiều)

 115. Sơn hà
  Núi sông (từ Hán Việt). Từ cũ, nghĩa rộng dùng để chỉ đất nước.

  Nam quốc sơn hà Nam Đế cư
  Tiệt nhiên phận định tại thiên thư
  Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
  Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư

  (Lý Thường Kiệt)

  Dịch thơ:

  Sông núi nước Nam vua Nam ở
  Rành rành định phận tại sách trời
  Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
  Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.

 116. Chiêu binh mãi mã
  Chiêu mộ binh lính và mua ngựa chiến (để chuẩn bị cho chiến tranh). Hiểu rộng ra là tập hợp lực lượng, vây cánh.
 117. Dung
  Biết là việc xấu, sai nhưng vẫn để tồn tại.
 118. Lâu la
  Từ chữ Hán 嘍囉, chỉ quân lính, tay chân của giặc cướp.
 119. Trào đàng
  Triều đình (cách nói cũ của Trung và Nam Bộ).

  Trạng nguyên tâu trước trào đàng,
  Thái sư trữ dưỡng tôi gian trong nhà.

  (Lục Vân Tiên - Nguyễn Đình Chiểu)

 120. Bá quan
  Từ chữ Hán Việt 百 (trăm), và quan 官 (quan lại), chỉ tất cả các quan lại trong triều đình. Cũng nói là bá quan văn võ.
 121. Ngự sử
  Tên chung của một số chức quan có nhiệm vụ giám sát từ cấp cao nhất (vua) đến các cấp quan lại.
 122. Lai do
  Nguyên do sự việc.
 123. Đàng
  Đường, hướng (phương ngữ Trung và Nam Bộ).
 124. Phú hào
  Những người giàu và có thế lực ở nông thôn thời phong kiến (từ Hán Việt).
 125. Rày
  Nay, bây giờ (phương ngữ).
 126. Ngờ (phương ngữ Nam Bộ).
 127. Binh nhung
  Binh 兵 (binh lính) và nhung 戎 (vũ khí, binh lính). Chỉ binh khí, quân đội, hoặc hiểu rộng ra là việc quân.
 128. Nam hoàng
  Vua nước Nam.
 129. Quản
  E ngại (từ cổ).
 130. Bảo Đại
  (1913-1997) Hoàng đế thứ mười ba và cuối cùng của triều Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng ở nước ta, đồng thời cũng là quốc trưởng đầu tiên của Đế quốc Việt Nam (3/1945) và Quốc gia Việt Nam (7/1949). Ông sinh tại Huế, là con vua Khải Định, có tên huý là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy. Ông có một câu nói nổi tiếng khi chính thức thoái vị và trao ấn tín, quốc bảo của hoàng triều cho cách mạng vào ngày 23 tháng 8 năm 1945: Trẫm muốn được làm Dân một nước tự do, hơn làm Vua một nước bị trị. Cuối đời ông sống lưu vong tại Pháp và qua đời trong lặng lẽ vào ngày 31 tháng 7 năm 1997, thọ 85 tuổi.

  Vua Bảo Đại

  Vua Bảo Đại

 131. Le Mur
  Pháp âm là "lơ-muya," một kiểu áo dài cách tân do họa sĩ Cát Tường (nghệ danh là Le Mur Cát Tường) tung ra vào những năm 1930. Áo Le Mur lấy cảm hứng từ chiếc váy của phương Tây với nối vai, tay phồng, cổ lá sen..., đặc biệt những màu thâm, nâu, đen của áo dài truyền thống được thay bằng màu sắc sặc sỡ, tương sáng mặc kết hợp với quần trắng. Sau khi thịnh hành một vài năm, đến năm 1934, họa sĩ Lê Phổ cải tiến kiểu áo theo cách dung hòa giữa váy phương Tây với áo tứ thân truyền thống (gọi là áo "Lê Phổ"), áo Le Mur bớt phổ biến dần.

  Đám cưới họa sĩ Cát Tường, Bắc Ninh 1936. Chú rể đứng phía trái, đang giang hai tay. Cô dâu Nguyễn Thị Nội mặc áo trắng, đi bên cạnh phù dâu, đều mặc áo Le Mur.

  Đám cưới họa sĩ Cát Tường, Bắc Ninh 1936. Chú rể đứng phía trái, đang giang hai tay. Cô dâu Nguyễn Thị Nội mặc áo trắng, đi bên cạnh phù dâu, đều mặc áo Le Mur.

 132. Bóp phơi
  Cũng đọc trại thành bóp (bót) tơ phơi, từ chữ tiếng Pháp portefeuille, nghĩa là cái ví tiền. Đây cũng là gốc của từ "bóp," được dùng nhiều ở miền Nam.
 133. Ô cánh dơi
  Ô (dù) hình khum, những múi ô khi mở ra trông giống cánh con dơi căng ra, xưa kia nam giới thường dùng.
 134. Hồi đó, ngay tại thủ đô Huế, nơi có triều đình Việt Nam và Toà Khâm Sứ Pháp, một số các cô tân thời hay mặc "mốt" áo Le Mur. Dân Huế do đó mà có bài vè này.
 135. Lính mộ
  Lính được chiêu mộ. Từ này thường dùng để chỉ những người bị thực dân Pháp gọi (mộ) đi lính trước đây.

  Lính khố đỏ.

  Lính khố đỏ.

 136. Phên
  Đồ đan bằng tre, nứa, cứng và dày, dùng để che chắn. Một số vùng ở Bắc Trung Bộ gọi là phên thưng, bức thưng.

  Tấm phên

  Tấm phên

 137. Mần răng
  Làm sao (phương ngữ Trung Bộ).
 138. Đâu, nào (phương ngữ Trung Bộ).
 139. Vạn tử nhất sinh
  Vạn phần chết, một phần sống (thành ngữ Hán Việt).
 140. Bể
  Biển (từ cũ).
 141. Đội
  Một chức vụ trong quân đội thời thực dân Pháp, tương đương với tiểu đội trưởng hiện nay (Đội Cung, Đội Cấn...).
 142. Quy tế
  Chú thích này đang để ngỏ. Nếu bạn có thông tin về Quy tế, hãy đóng góp cho chúng tôi.
 143. Diên
  Tiệc rượu (từ Hán Việt).
 144. Tức 30/8/1917 dương lịch, ngày nổ ra cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên do đội Cấn chỉ huy.
 145. Can qua
  Can 干 chữ Hán nghĩa là cái mộc để đỡ. Qua 戈 là cây mác, một loại binh khí ngày xưa. Can qua chỉ việc chiến tranh.
 146. Thái Nguyên
  Một tỉnh ở miền Bắc nước ta, nổi tiếng với nghề trồng và chế biến chè (trà).

  Đồi chè Thái Nguyên

  Đồi chè Thái Nguyên

 147. Lính tập
  Một lực lượng vũ trang của chính quyền thuộc địa Pháp ở Đông Dương, theo chính sách dùng người bản xứ làm quân đội chính quy trong việc đánh dẹp. Lính tập gồm lính khố đỏ, lính khố xanh, lính khố vàng, lính khố lục, những tên gọi xuất phát từ màu dải thắt lưng họ quấn quanh quân phục.

  Lính tập (Tập binh 習兵)

  Lính tập (Tập binh 習兵)

 148. Có bản chép: Rủ nhau.
 149. Đội Cấn
  Tên thật là Trịnh Văn Cấn (1881 - 1918), người làng Yên Nhiên, phủ Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên, nay thuộc xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông còn có tên khác là Trịnh Văn Đạt, là viên đội lính khố xanh trong cơ binh Pháp ở Thái Nguyên. Ông cùng Lương Ngọc Quyến - một chí sĩ yêu nước bị giam tại nhà tù ở Thái Nguyên - lãnh đạo binh lính người Việt đứng lên chống Pháp vào đêm 30/8/1917. Từ đó đến ngày 5/9, các cuộc tấn công của địch liên tiếp nổ ra. Do không chống nổi lực lượng của địch, nghĩa quân phải rút lui. Ngày 10/1/1918, trong trận chiến đấu với quân Pháp tại núi Pháo, Đội Cấn bị thương nặng và tự sát.

  Di ảnh Đội Cấn

  Di ảnh Đội Cấn

 150. Cai
  Từ gọi tắt của cai vệ, chức danh chỉ huy một tốp lính dưới thời thực dân Pháp.

  Lính lệ

  Lính lệ

 151. Theo lệnh của Đội Cấn, Đội Trường đã tiêu diệt Giám binh Noen, Ba Chén giết tên Phó quản Lạp và 7-8 binh sĩ chống đối.
 152. Nhà pha
  Nhà tù (từ cũ). Có ý kiến cho rằng từ này có gốc từ tiếng Pháp bagne, nghĩa là giam cầm.
 153. Thị thường
  Xem thường.
 154. Tài bồi
  Vun đắp, vun trồng (từ Hán Việt).
 155. Nam bang
  Bờ cõi nước Nam.
 156. Nghĩa quân sử dụng quân kì màu vàng đề bốn chữ "Nam binh phục quốc."
 157. Tự Đức
  (1829 – 1883) Vị hoàng đế thứ tư của nhà Nguyễn, vương triều cuối cùng trong lịch sử phong kiến nước ta. Thời gian ông ở ngôi đánh dấu nhiều sự kiện trong lịch sử nước ta, trong đó quan trọng nhất là tháng 8/1858, quân Pháp nổ phát súng đầu tiên tấn công Đà Nẵng, mở đầu cho thời kì thống trị của người Pháp ở Việt Nam.

  Vua Tự Đức

  Vua Tự Đức

 158. Chú thích này đang để ngỏ. Nếu bạn có thông tin về , hãy đóng góp cho chúng tôi.
 159. Mần
  Làm (phương ngữ Trung và Nam Bộ). Như mần ăn, mần việc, đi mần...
 160. Răng
  Sao (phương ngữ Trung Bộ).
 161. Trà Ôn
  Địa danh nay là một huyện của tỉnh Vĩnh Long, là vùng chuyên canh lúa và cây ăn trái của tỉnh. Huyện có cù lao Mây trên sông Hậu, là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển du lịch vườn. Ngoài ra Trà Ôn còn có chợ nổi ngay ngã ba sông Hậu và sông Mang Thít, quy tụ nhiều ghe thuyền đông vui tấp nập. Đến Trà Ôn, du khách còn có thể viếng lăng Thống chế Điều Bát, chùa Gò Xoài, đình Thiện Mỹ, đình Hậu Thạnh...

  Chợ nổi Trà Ôn

  Chợ nổi Trà Ôn

 162. Cù lao Mây
  Sau còn có tên là cù lao Lục Sĩ Thành thuộc xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Tại đây có nghề làm bánh tráng truyền thống nổi tiếng.

  Bánh tráng cù lao Mây

  Bánh tráng cù lao Mây

 163. Thầy Phó
  Địa danh nay thuộc xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Tên Thầy Phó là lấy theo nghề nghiệp và chức vụ của ông Nguyễn Hữu Tình (?-1932), Phó tổng thạnh trị quận Trà Ôn, có công phát triển vùng đất Hựu Thành hoang sơ trở nên sung túc.
 164. Giồng
  Dải đất nổi cao ở ven sông do phù sa bồi đắp. Giồng có thể là do phù sa bồi đắp lâu năm tạo thành, hoặc cũng có thể do người dân tạo thành trong lúc đào kênh mương dẫn nước để lập vườn tược. Đất giồng là đất phù sa pha cát, sạch phèn, màu mỡ, nên rất thuận tiện để trồng trọt. Ở Nam Bộ có nhiều địa danh với tiền tố Giồng như Giồng Trôm, Giồng Tượng, Giồng Ông Tố...
 165. Nước Xoáy
  Vùng nước xoáy mạnh, nguy hiểm trên dòng sông Măng Thít, thuộc địa phận hai xã Tân An Luông (Vũng Liêm) và xã Hòa Hiệp (Tam Bình), tỉnh Vĩnh Long. Để qua lại sông, người dân phải dùng chiếc bắc (phà), nên gọi là Bắc Nước Xoáy.
 166. Ghe
  Thuyền nhỏ, thường đan bằng tre (gọi là ghe nan) hoặc bằng gỗ. Từ này đôi khi được dùng để chỉ tàu thuyền nói chung, nhất là ở vùng Trung và Nam Bộ.

  Chèo ghe

  Chèo ghe

 167. Vĩnh Mỹ
  Tên một làng nay là xã Vĩnh Mỹ A thuộc huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
 168. Vĩnh Bình
  Địa danh nay thị trấn Vĩnh Bình thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
 169. Rạch Chiếc
  Địa danh nay thuộc xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.
 170. Cầu Đôi
  Tên chung của hai cây cầu nhỏ song song nhau ở xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Cầu nay không còn, nhưng vẫn còn địa danh chợ Cầu Đôi, bùng binh Cầu Đôi, bưu điện Cầu Đôi...
 171. Mang Thít
  Địa danh nay là một huyện của tỉnh Vĩnh Long. Trước đây huyện có tên gọi là Măng Thít hay Mân Thít. Chúa Nguyễn Ánh sau khi khôi phục đất Gia Định, đặt phủ Mân Thít, giao cho Thổ quan là Nguyễn Văn Tồn quản lí. Mang Thít có nghề làm gạch, gốm, và nổi tiếng là vùng đất trồng nhiều lúa gạo và trái cây ngon của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long.

  Gạch Mang Thít

  Gạch Mang Thít

 172. Ba Phố
  Tên một ngã ba sông nay thuộc địa phận xã Bình Ninh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.
 173. Cù lao An Bình
  Một cù lao nằm giữa sông Tiềnsông Cổ Chiên, thuộc huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Cù lao gồm 4 xã là An Bình, Bình Hòa Phước, Hòa Ninh và Đồng Phú.

  Cù lao An Bình

  Cù lao An Bình

 174. Cu li
  Từ tiếng Pháp coolie, chỉ người lao động làm những công việc nặng nhọc.
 175. Hồng Gai
  Cũng gọi là Hòn Gai, tên cũ là Bang Gai hoặc Áng Gai, nay là một phường thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Cuối thế kỷ 19 trở về trước, đây là một vùng vắng vẻ, cư dân thưa thớt, vốn chỉ là vũng biển đậu thuyền. Tại đây có mỏ Hòn Gai, một mỏ than đã được đưa vào khai thác từ thời Pháp thuộc.

  Một góc mỏ than Hòn Gai thời Pháp thuộc

  Một góc mỏ than Hòn Gai thời Pháp thuộc

 176. Công ti than Bắc Kì
  Tên tiếng Pháp là Société française des charbonnages du Tonkin (viết tắt là SFCT), một công ti Pháp được thành lập 1988 với mục đích quản lí và vơ vét tài nguyên than đá ở Hạ Long với thị trường xuất khẩu chính là Nhật Bản. Công ti này tuyển dụng người Hoa ("khách") và người Việt làm phu mỏ với mức lương rẻ mạt. Đây là cái nôi ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và công nhân khu mỏ Quảng Ninh nói riêng.

  Mỏ than Hà Tu

  Mỏ than Hà Tu thuộc công ti than Bắc Kì

 177. Chú khách
  Một cách gọi người Hoa sống ở Việt Nam. Từ này bắt nguồn từ chữ "khách trú," cũng gọi trại thành cắc chú.
 178. Hà Lầm
  Địa danh nay là một phường thuộc thành phố Hạ Long. Tại đây có mỏ Hà Lầm, một mỏ than đã được đưa vào khai thác từ thời Pháp thuộc.
 179. Hà Tu
  Tên cũ là Hà Sú, nay là một phường thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tại đây có mỏ than Hà Tu, vào thời Pháp thuộc thuộc sự quản lí của công ti than Bắc Kì.

  Đường sắt mỏ Hà Tu (Nguồn: Thư viện quốc gia Pháp)

  Đường sắt mỏ Hà Tu (Nguồn: Thư viện quốc gia Pháp)

 180. Ngã Hai
  Một khu vực thuộc xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Tại đây có mỏ than Ngã Hai, hiện vẫn còn được khai thác.
 181. Vãng lai
  Đi lại (từ Hán Việt).
 182. Đốc công
  Người thay mặt chủ xí nghiệp trông nom công việc của thợ thuyền ngày trước.
 183. Cai
  Người trông coi trong các công trường, nhà tù thời phong kiến, Pháp thuộc.
 184. Va-gông
  Toa xe (từ tiếng Pháp wagon).
 185. La ga
  Tiếng Pháp la gare, nghĩa là nhà ga.
 186. Nagotna
  Một mỏ than thuộc quyền sở hữu của công ti Than Bắc Kì dưới thời Pháp thuộc, nối với mỏ than Hà Tu bằng một tuyến đường sắt dài 3km.
 187. Vân vi
  Đầu đuôi câu chuyện, đầu đuôi sự tình (từ cũ).
 188. Ăng-lê
  Nước Anh hoặc người Anh (từ tiếng Pháp Anglais).
 189. Cửa Ông
  Địa danh nay là phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Tại đây có đền Cửa Ông, được xem là một trong những ngôi đền đẹp nhất Việt Nam, thờ Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng cùng nhiều nhân vật lịch sử thời Trần.

  Đền Cửa Ông

  Đền Cửa Ông

 190. Cẩm Phả Po
  Cảng Cẩm Phả ("po" phiên âm từ tiếng Pháp port, nghĩa là cửa hoặc cảng).
 191. Cẩm Phả min
  Mỏ than Cẩm Phả ("min" phiên âm từ tiếng Pháp mine, nghĩa là mỏ).
 192. Cọc Sáu
  Tên một mỏ than nay thuộc địa phận phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
 193. Mông Dương
  Địa danh nay là tên một phường thuộc thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đây là nơi có mỏ than Mông Dương, một trong những mỏ thang có trữ lượng lớn và chất lượng tốt nhất từ thời Pháp thuộc.

  Khai thác than ở mỏ Mông Dương

  Khai thác than ở mỏ Mông Dương

 194. Tên Baille, sếp đường tàu hỏa.
 195. La voa
  Sổ nhật trình.
 196. Núi Béo
  Tên một mỏ than nay thuộc địa phận phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
 197. Cọc Năm
  Một mỏ than thuộc quyền quản lí của công ti than Bắc Kì dưới thời Pháp thuộc, nay thuộc địa phận phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long.
 198. Cẩm Phả
  Một địa danh nay là thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh. Tại đây từ xưa đã nổi tiếng với ngành khai thác than đá. Cẩm Phả cũng có nghề khai thác hải sản với hơn 50 km bờ biển, nhưng chủ yếu là đánh bắt gần bờ, sản lượng thấp.

  Cẩm Phả về đêm

  Cẩm Phả về đêm