Ca dao Mẹ

 • Thiên triều văn

  Thương thay, hỡi các chú ơi
  Ăn uống đã rồi thầy kể một văn:
  Quý Tỵ giữa ngày mồng năm,
  Giờ Dần chính nguyệt ầm ầm huyên hoa
  Một chi đánh ở Đống Đa
  Cầu Duệ kéo đến tốt xa muôn phần
  Phép voi bại trận tiên phong
  Cầu nhương sụt cả xuống sông Bồ Đề
  Đao binh tử trận đầy khe
  Dọc đường gài gác nằm kề năn năn
  Chú sang cứu viện nước Nam
  Chẳng may gặp phải suối vàng thương thay
  Chú thì thắt cổ trên cây
  Chú thì tự vẫn ở nay trong nhà
  Chú thì thác xuống Diêm La
  Chú nào còn sống về nhà đại minh
  Ai ai là chẳng đeo tình
  Di Đà tiếp dẫn chúng sinh cô hồn
  Chú nào có vợ có con
  Có cha có mẹ hãy còn giỗ chung
  Triều Châu, Phúc Kiến, Quảng Đông
  Nam Kinh, Quảng Bắc có lòng sang đây
  Trời làm một trận gió lay,
  Sống làm tướng mãnh, thác rày thần linh
  Phù hộ tín chủ bình an
  Cửa nhà phú túc vững bền cao xây
  Mạo chiên nón khách móng giầy,
  Đuôi sam hảo tố chú rày cần lo
  Chú thiêng nao đấy phụng thờ
  Kính quan tôn sứ để nhờ hậu lai
  Nhớ xưa chú vác lăng bài
  Cung đao tay nỏ, đầu cài nón chiên
  Tay vòng bạc, cổ đeo tiền
  Cờ mao một ngọn xông tên chiến trường
  Điền Châu Thái thú đảm đương
  Liều mình tử trận chiến trường nên công
  Trận vây ở trong Năm Đồng
  Rạng ngày mồng sáu cờ dong lai hàng
  Còn ông Tổng Đốc ban sang
  Quyết liều một trận chiến trường ba quân
  Muốn cho được chữ ái ân
  Tuyền quyền vai gánh trung cần đế vương
  Vua sai bộ sứ tiếp sang
  Quan tài phong kín đón đường kéo ra
  Con con cháu cháu hằng hà
  Mừng lấy được xác Điền Châu đem về
  Tướng tài can đảm cũng ghê
  Làm đền phụng sự tức thì Đống Đa
  Các chú thác xuống Diêm La
  Bắc Nam đôi ngả trẻ già cùng thương
  Cơm dày áo nặng nhà vương
  Bõ công gối đất nằm sương bao đành
  Thác ở chiến trận nên danh
  Về thời vua giết chẳng lành được đâu
  Chú thì thác ở đầu cầu
  Chú thì tự vẫn đâm đầu xuống ao
  Ai ai trông thấy thương sao
  Lập đàn chẩn tế mà kêu cô hồn
  Gọi là mảnh áo thoi vàng
  Ít nhiều làm của ăn đường sính thiên
  Khuông phù tín chủ bình an
  Gái trai già trẻ thiên niên thọ trường.

 • Bình luận

Cùng thể loại:

 • Vè ông Hường Hiệu

  Kể từ lịch sử nước Nam triều,
  Thương cho mấy người tài năng học sĩ chết đã nhiều vì Tây qua
  Quảng Nam có ông Hường Hiệu ở Thanh Hà,
  Trung thành với nước nên xa chốn triều thần
  Về nhà sầu thảm với nhân dân,
  Lâm vô tử trận chín mười phần còn chi
  Tụi Tây qua đã tới Trung Kỳ,
  Đế đô co kéo còn gì nước Nam
  Giận thay cho chú Cần Thân,
  Cầu tham lam mãi quốc biết ăn làm với ai
  Nước Nam mình thiếu chi kẻ anh tài,
  Văn chương đủ hết không dùi mài cho nên
  Để cho nhà dột khó ngăn,
  Thơ ông Hường để lại dưới đền đinh ninh
  Thương thay cho cộng sản hữu tình,
  Trung thành với Tổ quốc liều mình cho nên khô
  Nghĩ sự tình thảm biết chừng mô,
  Kẻ thì bị đày ra bỏ vợ, người bị giải vô bỏ chồng
  Thù xưa còn hỡi ghi lòng,
  Gang sơn Tổ quốc khi không mà thành
  Giậm chân kêu với ông trời xanh,
  Nhân dân xuất thế giặc Nam thành cũng tan
  Đánh Anh, Tây, Nhật đầu hàng,
  Sơn băng thuỷ kiệt mở mang cho nước nhà.

 • Giữa năm Đinh Dậu mới rồi

  Giữa năm Đinh Dậu mới rồi
  Sư ông chùa Lãng là người đảm đang
  Viết tờ quyên giáo các làng
  Lãng Đông, Năng Nhượng chuyển sang Trực Tầm
  Chiều hôm còn ở Đồng Xâm
  Rạng mai Đắc Chúng, tối tầm Dục Dương
  Cùng với nghĩa sĩ bốn phương
  Phất cờ thần tướng mở đường thiên binh
  Phá dinh công sứ Thái Bình
  Sa cơ ông đã bỏ mình vì dân.

 • Thơ thằng Lía

  Ngàn năm dưới bóng thái dương,
  Biết bao là sự lạ thường đáng ghi,
  Noi nghề hàng mặc bấy nay,
  Một pho dị sự vắn dài chép ra.
  Trước là giải muộn ngâm nga,
  Sau nêu gương nọ đặng mà soi chung.
  Xưa kia có một phú ông,
  Vợ chồng chuyên một nghề nông nuôi mình,
  Bấy lâu loan phụng hòa minh,
  Xóm làng kiêng nể tánh tình thiện lương.
  Tuy là sành sỏi ruộng nương,
  Ông bà xấu số gặp đường chẳng may,
  Thuở trước cũng chẳng thua ai,
  Tiền dư bạc sẵn tháng ngày thung dung,
  Ruộng vườn khai khẩn khắp cùng,
  Thôn lân đều thảy có lòng bợ nâng.
  Đến nay nhằm buổi lao lung,
  Ruộng nương thất phát vô cùng thảm thương,
  Tháng ngày khổ hại trăm đường,
  Bảy năm chịu sự tai ương nguy nàn,
  Bấm gan cam chịu gian nan,
  Vợ chồng đau đớn đoạn tràng thiết tha.
  Lần hồi ngày lụn tháng qua,
  Nghèo nàn túng tíu gẫm đà thói quen,
  Thét rồi cũng chẳng than phiền,
  Cắn răng mà chịu đảo điên qua hồi.
  Lão mụ tuổi đã lớn rồi,
  Vợ bốn mươi chẵn chồng thời bốn ba,
  Đêm ngày lo tính gần xa,
  Chẳng con kế tự thật là đáng lo,
  Choanh ngoảnh chồng vợ đơn cô,
  Tuổi già sức yếu biết nhờ cậy ai?

 • Vè bình dân học vụ

  Lẳng lặng mà nghe
  Cài vè học vụ
  Đồng bào mù chữ
  Ở khắp mọi nơi
  Chiếm chín phần mười
  Toàn dân đất Việt
  Muôn bề chịu thiệt
  Chịu đui, chịu điếc
  Đời sống vùi dập
  Trong vòng nô lệ
  Hơi đâu mà kể
  Những sự đã qua
  Chính phủ Cộng hòa
  Ngày nay khác hẳn
  Đêm ngày lo lắng
  Đến việc học hành
  Mấy triệu dân lành
  Còn đương tăm tối
  Bị đời hất hủi
  Khổ nhục đáng thương
  Ngơ ngác trên đường
  Như mù không thấy
  Những điều như vậy
  Không thể bỏ qua

 • Vè chàng Lía

  Lía ta nổi tiếng anh hào
  Sơn hà một góc thiếu nào người hay
  Bạc tiền thừa đủ một hai
  Chiêu binh mãi mã càng ngày càng đông
  Làm cho bốn biển anh hùng
  Mến danh đều tới phục tùng chân tay.
  Kẻ nào tàn ác lâu nay
  Lía sai cướp của đoạt tài chẳng dung
  Nhà giàu mấy tỉnh trong vùng
  Thảy đều kinh sợ vô cùng lo toan
  Nhất nhì những bực nhà quan
  Nghe chàng Lía doạ kinh hoàng như điên
  Nhà nào nhiều bạc dư tiền
  Mà vô ân đức, Lía bèn đoạt thâu.
  Tuy chàng ở chốn non đầu
  Nhưng mà lương thực vật nào lại không
  Lâu la ngày một tụ đông
  Vỡ rừng làm rẫy, vun trồng bắp khoai
  Mọi người trên dưới trong ngoài
  Thảy đều no đủ sớm trưa an nhàn
  Tiếng tăm về đến trào đàng
  Làm cho văn võ bàng hoàng chẳng an.
  Nam triều chúa ngự ngai vàng
  Bá quan chầu chực hai hàng tung hô
  Có quan ngự sử bày phô
  Tâu lên vua rõ lai do sự tình
  Đem việc chàng Lía chiêu binh
  Trình lên cặn kẽ phân minh mọi đàng
  Nào khi Lía phá xóm làng
  Đến khi lên núi dọc ngang thế nào
  Kể tên những bậc phú hào
  Từng bị quân Lía đoạt thâu gia tài
  Vua ngồi nghe rõ một hai,
  Đập bàn, vỗ án giận rày thét la:
  – Dè đâu có đứa gian tà
  Giết người, đoạt của thiệt là khó dung
  Truyền cho mười vạn binh hùng
  Dưới cờ đại tướng binh nhung lên đàng
  Đại quân vâng lệnh Nam hoàng
  Hành quân tức khắc thẳng đàng ruổi dong
  Gập ghềnh bao quản núi non
  Dậy trời sát khí quân bon lên rừng.

 • Vè lính mộ

  Tai nghe nhà nước mộ dân,
  những lo những sợ chín mười phần em ôi.
  Anh đi ra mặt biển chưn trời,
  ơn cha nghĩa mẹ hai nơi chưa đền.
  Dầu mà ông Tây bắt làm phên,
  nhất thắng nhì bại, không quên cái nghĩa sinh thành.
  Xót em vò võ một mình,
  anh đi ra biển thẳm non xanh tư bề.
  Vai mang khẩu súng lưng dắt lưỡi lê,
  thôi thiếp bồng con dại lui về mần ăn.
  Ví dầu anh có mần răng,
  nơi mô xứng gió vừa trăng em đành.
  Phận chàng vạn tử nhứt sanh,
  trên thời mây đen kịt, dưới nước xanh dờn dờn.
  Tư bề sóng bể như sơn,
  đau lòng xót dạ nhiều cơn lắm bớ nàng.
  Trăm lạy ông trời đặng chữ bình an,
  đóng lon chức Đội về làng hiển vinh.
  Làm thịt con heo quy tế tại đình,
  rượu chè chàng đãi dân tình một diên.
  Tay bắt tay miệng lại hỏi liền:
  anh đi ra mấy tháng em có phiền hay không.
  Bảy giờ mai bước xuống tàu đồng,
  tối tăm mù mịt như rồng với mây.
  Hai bên những lính cùng Tây,
  quân gia kéo tới chở đầy tàu binh…

 • Vè đội Cấn

  Năm Đinh Tỵ mười ba tháng bảy
  Nước Nam mình phút dậy can qua
  Thái Nguyên nay có một tòa
  Khố xanh, khố đỏ được ba trăm người
  Cũng chí toan chọc trời khuấy nước
  Ông Đội ra đi trước cầm binh
  Rủ nhau lập tiểu triều đình
  Những là cai đội khố xanh bằng lòng
  Duy phó quản bất tòng quân lệnh
  Hóa cho nên hủy mệnh xót xa
  Sai người mở cửa nhà pha
  Đem tù ra điểm được là bao nhiêu?
  Truyền tù nhân cứ theo quân lệnh
  Chớ thị thường uổng mệnh như chơi
  Rồi ra làm lễ tế trời
  Cờ đề “Phục Quốc” tài bồi Nam bang

Có cùng từ khóa:

Chú thích

 1. Tức ngày mùng năm tháng Giêng năm Kỷ Dậu, bắt đầu trận Ngọc Hồi. Theo Lê quý kỷ sựViệt sử Thông giám cương mục, mờ sáng mùng 5, 100 voi chiến Tây Sơn tiến lên. Ngựa quân Thanh sợ voi, lui lại, giẫm lên nhau lùi về đồn. Quân Thanh cố thủ trong đồn bắn ra. Quang Trung chia tượng binh làm hai cánh, một cánh vòng qua sau đồn Ngọc Hồi, đóng phía đông đê Yên Duyên để chặn đường địch rút; cánh kia dùng mộc tẩm rơm ướt tiến lên hãm đồn. Đại bác quân Thanh bị vô hiệu lực. Quân Tây Sơn tiến vào đồn hỗn chiến. Đại Nam chính biên liệt truyện mô tả, quân Thanh không chống nổi chạy tản ra tứ phía, lại giẫm phải địa lôi chính mình đặt từ trước nên chết rất nhiều. Đồn Ngọc Hồi bị quân Tây Sơn thiêu cháy.
 2. Giờ Dần
  Khoảng thời gian từ 3 đến 5 giờ sáng, là canh cuối cùng trong năm canh, nên thường dùng để chỉ sớm mai.
 3. Chính nguyệt
  Tháng giêng âm lịch.
 4. Huyên hoa
  Huyên náo, ồn ào (từ cổ).
 5. Đống Đa
  Địa danh nay là một quận nằm ở trung tâm thủ đô Hà Nội. Tại đây năm 1789 quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của vua Quang Trung đã đánh tan hai vạn quân Thanh xâm lược. Tương truyền sau chiến thắng, vua Quang Trung cho thu nhặt xác giặc xếp vào 12 cái hố rộng, lấp đất chôn và đắp thành gò cao, trên gò cây cối mọc um tùm nên có tên là gò Đống Đa.

  Tượng đài Nguyễn Huệ ở gò Đống Đa

  Tượng đài Nguyễn Huệ ở gò Đống Đa

 6. Cầu Duệ
  Chưa rõ ở đâu. Có ý kiến cho rằng đây là một cái cầu bắc qua sông Nhuệ, chảy qua Thăng Long.
 7. Tốt xa
  Quân lính (tốt) và xe (xa).
 8. Ý nói đội quân tiên phong của giặc đã thất bại vì khiếp sợ tượng binh của ta.
 9. Cầu nhương
  Tranh cướp nhau để lên cầu.
 10. Có bản chép: Cầu Tương.
 11. Sông Bồ Đề
  Một đoạn sông Hồng thuộc thành Thăng Long ngày trước. Đây chính là nơi 20 vạn quân Thanh của Tôn Sĩ Nghị đóng quân khi sang xâm lược nước ta vào năm 1788, trước khi bị vua Quang Trung dẫn nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Bắc đánh cho tan tành.

  Quang Trung tiến quân ra Bắc

  Quang Trung tiến quân ra Bắc

 12. Năn năn
  Xót thương, oán hận (từ cổ).
 13. Hai vạn quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị cầm đầu kéo xuống nước ta, mang tiếng là cứu viện cho Lê Chiêu Thống, nhưng thực chất mang ý đồ xâm lược.
 14. Suối vàng
  Cõi chết. Từ này bắt nguồn từ chữ hoàng tuyền, cũng đọc là huỳnh tuyền. Hoàng tuyền vốn có nghĩa là suối ngầm, mạch nước ngầm ở dưới đất, vì đất màu vàng nên có tên như vậy.

  Gọi là gặp gỡ giữa đường
  Họa là người dưới suối vàng biết cho

  (Truyện Kiều)

 15. Câu này có lẽ muốn ám chỉ tướng giặc Sầm Nghi Đống. Khi quan quân đại bại, y đã thắt cổ tự vẫn ở núi Loa, Khương Thượng, gần thành Thăng Long.
 16. Âm phủ
  Cũng gọi là âm ty, âm cung, một khái niệm trong tín ngưỡng dân gian của nhiều dân tộc. Theo đó, linh hồn của người chết sẽ được đưa đến âm phủ, được luận xét công tội khi còn là người trần, sau đó tuỳ mức độ công tội mà được đưa đi đầu thai (thành người hoặc vật) hoặc phải chịu các hình phạt khủng khiếp. Trong văn hoá Trung Hoa và Việt Nam, âm phủ cũng có hệ thống như trần gian: đứng đầu âm phủ là Diêm Vương (cũng gọi là Diêm La Vương, nên âm phủ còn có tên là Điện Diêm La), dưới là các phán quan, cuối cùng là các quỷ dạ xoa.

  Một hình vẽ âm phủ

  Một hình vẽ âm phủ

 17. Đại minh
  Giác ngộ, hiểu rõ.
 18. A Di Đà
  Gọi tắt là Di Đà, tên của một vị Phật được tôn thờ nhiều nhất trong Đại thừa, tượng trưng cho từ bi và trí tuệ, có tâm nguyện giải thoát tất cả chúng sinh khỏi đau khổ, đưa họ về cõi Tịnh Độ. Ở các công trình Phật giáo ta thường thấy tượng A Di Đà với những nét đặc trưng: đầu có các cụm tóc xoắn ốc, mắt nhìn xuống, miệng thoáng nụ cười cảm thông cứu độ, mình mặc áo cà sa, ngồi hoặc đứng trên tòa sen. Câu niệm của nhà Phật Nam mô A Di Đà Phật là nhắc đến danh hiệu của vị Phật này.

  Tượng Phật A Di Đà trong một ngôi chùa tại Lấp Vò, Đồng Tháp

  Tượng Phật A Di Đà trong một ngôi chùa tại Lấp Vò, Đồng Tháp

 19. Cô hồn
  Linh hồn chưa được đầu thai kiếp khác, phải đi lang thang, chịu khổ sở đói rét, theo tín ngưỡng tâm linh. Vào tháng Bảy âm lịch, ở nước ta có tục cúng cô hồn.

  Một mâm cúng cô hồn

  Một mâm cúng cô hồn

 20. Triều Châu
  Một địa danh nay thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Trong lịch sử, người Triều Châu đến định cư và lập nghiệp tại Việt Nam từ rất sớm, và có ảnh hưởng rõ nét đến đời sống văn hóa - xã hội của nước ta, rõ nhất là về mặt ngôn ngữ và ẩm thực. Cái tên Triều Châu còn được gọi chệch đi là "Sìu Châu," "Tiều Châu" hoặc "Thiều Châu."

  Kẹo chú Sìu Châu đâu đọ được
  Bánh bà Hanh Tụ cũng thua xa

  (Sắm Tết - Tú Xương)

 21. Phúc Kiến
  Tên một tỉnh nằm phía đông nam của Trung Quốc.
 22. Quảng Đông
  Một tỉnh của Trung Quốc. Vào thế kỷ 17 tại Trung Quốc, sự sụp đổ của nhà Minh dẫn đến làn sóng người Hoa trung thành với nhà Minh và không thần phục nhà Thanh bỏ quê hương di dân sang vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Người Hoa ở nước ta đa số có nguồn gốc từ Quảng Đông. Đọc thêm về người Hoa ở Việt Nam.
 23. Nam Kinh
  Địa danh nay là thủ phủ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Nam Kinh nghĩa là "thủ đô phía Nam," được xem là một trong bốn cố đô lớn của Trung Quốc.
 24. Quảng Bắc
  Chú thích này đang để ngỏ. Nếu bạn có thông tin về Quảng Bắc, hãy đóng góp cho chúng tôi.
 25. Tín chủ
  Người tin tưởng Phật thần, là người tổ chức những cuộc cúng lễ, lên đồng...
 26. Phú túc
  Giàu có, no đủ (từ Hán Việt).
 27. Mạo chiên
  Xem nón chiên (mạo có nghĩa là mũ).
 28. Nón khách
  Nón của người Hoa. Xem chú khách.
 29. Người nhà Thanh (Trung Quốc) để tóc đuôi sam.
 30. Hảo tố
  Tốt lắm (cách phát âm của người Trung Quốc).
 31. Có bản chép: hảo lớ.
 32. Hậu lai
  Về sau (từ Hán Việt).
 33. Lăng bài
  Cái mộc (khiên) khi đánh trận.
 34. Nỏ
  Một loại vũ khí cổ truyền thường được dùng trong săn bắn và chiến tranh trước đây. Một chiếc nỏ đơn giản gồm một cánh nỏ nằm ngang hơi cong, đẽo từ một loại gỗ có sức đàn hồi cao, lắp vào báng nỏ có xẻ rãnh để đặt mũi tên. Trước khi bắn, cánh nỏ bị uốn cong bằng cách kéo căng và gài dây cung vào lẫy nỏ. Khi bóp cò, sức đàn hồi của cánh nỏ bắn mũi tên ra với sức đâm xuyên lớn và độ chính xác cao. Cây nỏ nổi tiếng trong lịch sử dân tộc ta với truyền thuyết nỏ thần của An Dương Vương, bắn một phát ra nhiều mũi tên đồng, đánh lui quân xâm lược. Trong kháng chiến chống Pháp, nhiều dân tộc Tây Nguyên đã dùng nỏ giết được nhiều quân địch.

  Ở một số vùng, nỏ cũng được gọi là ná (lưu ý phân biệt với cái bắn đạn sỏi).

  Bắn nỏ

  Bắn nỏ

 35. Nón chiên
  Nón có ngù bông lông chiên (lông cừu), là một phần trang phục của lính ngày xưa.
 36. Cờ mao tiết
  Cũng gọi là cờ mao hoặc cờ tiết, loại cờ làm bằng lông thú tượng trưng cho quyền lực của vua chúa, ngày xưa thường được cấp cho tướng lĩnh mang ra trận hoặc cho các khâm sai đại thần.
 37. Sầm Nghi Đống
  Tên chữ Thiệu Đường, người dân tộc Tráng ở Điền Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc thời nhà Thanh. Họ Sầm truyền đời làm thổ tri, Sầm Nghi Đống cũng kế thừa cha ông làm thổ tri châu Điền Châu, hàng ngũ phẩm, nên thường được gọi là thái thú Điền Châu. Trong chiến dịch Ngọc Hồi-Đống Đa năm Kỷ Dậu (1789), Sầm Nghi Đống chỉ huy quân nghĩa dũng Điền Châu đóng ở Khương Thượng, phía tây nam thành Thăng Long (nay thuộc quận Đống Đa, Hà Nội). Bị quân Tây Sơn bất ngờ bao vây và tấn công, Sầm Nghi Đống chống cự không nổi, phải rút về đài chỉ huy ở núi Ốc (gần chùa Bộc ngày nay) cố thủ hơn một ngày. Chờ mãi không thấy viện binh đến, ông tuyệt vọng treo cổ chết, mấy trăm thân binh Điền Châu cũng tự sát chết theo chủ tướng.
 38. Năm Đồng
  Có nguồn chép là Nam Đồng, tên một đồn nằm ở phía tây thành Thăng Long. Vào đêm mùng 4 tết Kỷ Dậu (1779) trong trận Ngọc Hồi, đô đốc Long của quân Tây Sơn tấn công đồn này, sau đó tiến vào đánh đại bản doanh của Tôn Sĩ Nghị ở Thăng Long. Tôn Sĩ Nghị cùng binh lính tháo chạy hỗn loạn. Hoàng Lê nhất thống chí viết: "Nghị lên ngựa không kịp đóng yên, quân sĩ các doanh nghe tin đều hoảng hốt tan tác bỏ chạy, tranh nhau qua cầu sang sông, xô nhau rơi xuống nước mà chết... Lát sau cầu lại đứt, quân lính bị rơi xuống nước, sông Nhị Hà bị tắc không chảy được..."
 39. Phúc Khang An
  (1753-1796) Một đại thần người Mãn Châu thời nhà Thanh, làm quan dưới các triều hoàng đế Càn Long và Gia Khánh. Ông thăng tiến rất nhanh, đồng thời lập nhiều chiến công, được hoàng đế Càn Long đặc biệt ưu ái.

  Liên quan đến lịch sử Việt Nam, sau khi quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị chỉ huy bị quân Tây Sơn đánh bại, hoàng đế Càn Long phong Phúc Khang An làm Tổng đốc Lưỡng Quảng, thống lĩnh binh mã chín tỉnh, toàn quyền chỉ huy chiến tranh với Tây Sơn. Tuy nhiên, nhận biết tình thế, Phúc Khang An đã chủ trương làm hòa với Tây Sơn, đồng thời gợi ý vua Quang Trung chủ động cầu hòa và cầu phong.

  Phúc Khang An

  Phúc Khang An

 40. Ba quân
  Người xưa chia quân đội thành ba cánh quân: tả quân (bên trái), trung quân (chính giữa) và hữu quân (bên phải), hoặc thượng quân (phía trên), trung quân, hạ quân (phía dưới), hoặc tiền quân (phía trước), trung quân, hậu quân (phía sau). Ba quân vì vậy chỉ quân đội nói chung, và chốn ba quân chỉ nơi chiến trường.
 41. Đền Sầm Nghi Đống
  Còn gọi là đền Sầm Công, ngôi đền được người Hoa Kiều dựng lên để thờ Sầm Nghi Đống, viên tướng nhà Thanh tự vẫn trong trận Ngọc Hồi-Đống Đa. Đền được xây dựng tại ngõ Sầm Công, nay là phố Đào Duy Từ. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương khi qua đây đã có bài thơ Đề đền Sầm Nghi Đống rằng:

  Ghé mắt trông ngang thấy bảng treo
  Kìa đền Thái thú đứng cheo leo
  Ví đây đổi phận làm trai được
  Thì sự anh hùng há bấy nhiêu

  Đền hiện nay không còn nữa.

 42. Đàn chẩn tế
  Đàn để cúng chay và câu siều cho vong hồn những người chết không có ai thờ tự, không có nơi nương tựa, phải vất vưởng nay đây mai đó.
 43. Áo và tiền (vàng mã) để linh hồn dùng dọc đường lên trời siêu thoát.
 44. Khuông phù
  Giúp đỡ, phù hộ (từ cũ).
 45. Già trẻ gái trai được sống lâu đến ngàn năm.
 46. Đây là một văn bản Nôm viết đời Tây Sơn, dưới hình thức là một bài văn cúng, đầu đề là Thiên triều văn, nghĩa là Văn cúng quân Thiên triều (quân Trung Quốc) chết trong trận Ngọc Hồi-Đống Đa vào năm Kỷ Dậu 1779. Lúc này nhà Thanh với danh nghĩa "phù Lê" phái Tôn Sĩ Nghị cầm đầu hai mươi vạn quân tiến đánh Đại Việt ta, nhưng đạo quân này đã bị quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy đánh cho tan tành. Quân giặc chết vì bị giết, vì giẫm đạp nhau trong lúc tháo chạy, hoặc chết đuối vì cầu phao bị đứt khi cố gắng vượt sông... ước tính lên đến một nửa quân số.

  Hình minh họa trận Ngọc Hồi-Đống Đa

  Hình minh họa trận Ngọc Hồi-Đống Đa

 47. Quảng Nam
  Tên một tỉnh ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ, trước đây bao gồm cả thành phố Đà Nẵng, gọi chung là tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng. Quảng Nam có nghĩa là "mở rộng về phương Nam." Tỉnh Quảng Nam giàu truyền thống, độc đáo về bản sắc văn hóa với những danh tích như thánh địa Mỹ Sơn, phố cổ Hội An...

  Vẻ đẹp Hội An

  Vẻ đẹp Hội An

 48. Nguyễn Duy Hiệu
  Có sách ghi là Nguyễn Hiệu, tục gọi là Hường Hiệu, một chí sĩ và lãnh tụ thuộc phong trào Cần Vương. Ông sinh năm Đinh Mùi (1847) tại làng Thanh Hà, huyện Duyên Phúc (nay là xã Cẩm Hà, thành phố Hội An), tỉnh Quảng Nam. Năm 1885, hưởng ứng chiếu Cần Vương, ông cùng Trần Văn Dư (1839-1885), Phan Bá Phiến (còn gọi là Phan Thanh Phiến, 1839-1887), Nguyễn Tiểu La (tức Nguyễn Hàm, 1863-1911), thành lập Nghĩa hội Quảng Nam, rồi ra bản cáo thị kêu gọi toàn dân trong tỉnh cùng đứng lên đáp nghĩa. Đến năm 1887, cuộc khởi nghĩa thất bại, ông tự trói mình nạp cho giặc để cứu nghĩa quân. Ông bị chém ngày 15/10/1887, hưởng dương 40 tuổi, để lại hai bài thơ tuyệt mệnh bằng chữ Hán. Sau đây là một bài được Huỳnh Thúc Kháng dịch:

  Cần vương Nam Bắc kết tơ đồng
  Cứu giúp đường kia khổ chẳng thông
  Muôn thuở cương thường ai Ngụy Tháo?
  Trăm năm tâm sự có Quan Công
  Non sông phần tự thơ trời định
  Cây cỏ buồn trông thấy đất cùng
  Nhắn bảo nổi chìm ai đó tá?
  Chớ đem thành bại luận anh hùng.

 49. Thanh Hà
  Tên một ngôi làng ở Quảng Nam, nằm ngay bên bờ sông Thu Bồn, cách phố cổ Hội An chừng 3 km về hướng Tây. Làng có nghề làm gốm truyền thống từ đầu thế kỉ 16.

  Gốm Thanh Hà

  Gốm Thanh Hà

 50. Chi
  Gì (phương ngữ Trung và Nam Bộ).
 51. Ba kỳ
  Tức Tam Kỳ, tên gọi chung cho ba vùng đất do thực dân Pháp và triều đình bù nhìn nhà Nguyễn phân chia nước ta vào thế kỉ 19. Ba kỳ gồm có: Bắc Kỳ (Tonkin, từ phía Nam tỉnh Ninh Bình trở ra), Trung Kỳ (Annam, từ phía bắc tỉnh Bình Thuận đến Đèo Ngang) và Nam Kỳ (Cochinchine).

  Bản đồ Việt Nam thời Pháp thuộc

  Bản đồ Việt Nam thời Pháp thuộc

 52. Nguyễn Thân
  (1854 - 1914) Võ quan nhà Nguyễn dưới triều vua Đồng Khánh, là cộng sự đắc lực của thực dân Pháp trong việc đàn áp các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương.
 53. Mãi quốc
  Bán nước (từ Hán Việt).
 54. Chừng mô
  Chừng nào (phương ngữ Trung Bộ).
 55. Sơn băng thủy kiệt
  Núi lở, sông cạn (thành ngữ Hán Việt). Tiếng Việt ta có thành ngữ tương tự là sông cạn đá mòn, thường dùng để thề nguyền. Ở một số ngữ cảnh, đây được coi là điềm báo đất nước sắp gặp họa lớn, dân chúng phải lầm than khổ sở.
 56. Tức năm 1897.
 57. Chùa Lãng Đông
  Tên một ngôi chùa ở thôn Lãng Đông, nay thuộc địa phận xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Chùa được xây dựng vào khoảng cuối thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20. Tại chùa này vào năm 1897 đã nổ ra cuộc khởi nghĩa chống Pháp do trụ trì là thiền sư Thích Thanh Thụ khởi xướng.

  Tam quan chùa Lãng Đông

  Tam quan chùa Lãng Đông

 58. Quyên giáo
  Kêu gọi quyên góp về tiền của và công sức để làm những công việc liên quan đến đạo Phật.
 59. Năng Nhượng
  Tên một xã trước đây thuộc tổng Đồng Xâm, phủ Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, nay thuộc xã Trà Giang, huyện Kiến Xương.
 60. Trực Tầm
  Một xã trước đây thuộc tổng Đồng Xâm, phủ Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, nay thuộc xã Trà Giang, huyện Kiến Xương.
 61. Đồng Xâm
  Một làng nằm ở phía Bắc của huyện Kiến Xương, thuộc xã Hồng Thái, tỉnh Thái Bình. Làng có nghề chạm bạc truyền thống. Hằng năm làng tổ chức lễ hội vào các ngày 1-5 tháng 4 âm lịch.

  Chạm bạc ở Đồng Xâm

  Chạm bạc ở Đồng Xâm

 62. Đắc Chúng
  Tên một làng trước đây thuộc tổng Đồng Xâm, phủ Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, nay thuộc xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Xương.
 63. Dục Dương
  Một làng trước đây thuộc tổng Đồng Xâm, phủ Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, nay thuộc xã Trà Giang, huyện Kiến Xương.
 64. Nghĩa sĩ
  Người anh dũng dấn thân vì việc nghĩa.
 65. Thiên binh, thần tướng
  Binh lính (của) trời, tướng (là) thần. Chỉ quân đội mạnh mẽ, anh dũng.
 66. Công sứ
  Chức danh cai trị của người Pháp trong thời kì Pháp thuộc, đứng đầu một tỉnh.
 67. Thái Bình
  Địa danh nay là một tỉnh ven biển ở đồng bằng Bắc Bộ, cách thủ đô Hà Nội khoảng 110 km. Phần đất thuộc tỉnh Thái Bình ngày nay trước đây thuộc về trấn Sơn Nam. Tới năm Thành Thái thứ hai (1890) tỉnh Thái Bình được thành lập. Tỉnh có nhiều khu du lịch và danh lam thắng cảnh nổi tiếng như bãi biển Đồng Châu, cồn Vành, chùa Keo... Các ngành nghề truyền thống như chạm bạc, làm chiếu ở đây cũng khá phát triển. Ngoài ra, Thái Bình còn được mệnh danh là Quê Lúa.

  Bãi biển Đồng Châu

  Bãi biển Đồng Châu

 68. Sa cơ
  Lâm vào tình thế rủi ro, khốn đốn.
 69. Bài vè này nói về cuộc nổi dậy chống Pháp tại chùa Lãng Đông, tỉnh Thái Bình. Tháng 11 âm lịch năm Đinh Dậu (1897), hưởng ứng phong trào Cần Vương, trụ trì chùa là nhà sư Thích Thanh Thụ đã lãnh đạo số binh sĩ lên đến trên 200 người từ các xã Trà Giang, Hồng Thái, Quốc Tuấn thuộc vùng tổng Đồng Xâm, theo bờ sông Trà Lý tiến về thị xã Thái Bình đánh thẳng vào dinh công sứ. Tuy nhiên, do lực lượng quá chênh lệch, cuộc bạo động mau chóng thất bại. Thiền sư cùng 21 nghĩa binh bị giặc Pháp bắt đưa về gò Mống chặt đầu, sau đó thủ cấp bị treo lên để thị chúng.
 70. Dị sự
  Chuyện lạ thường (từ Hán Việt).
 71. Vắn
  Ngắn (từ cổ).

  Tự biệt nhiều lời so vắn giấy
  Tương tư nặng gánh chứa đầy thuyền

  (Bỏ vợ lẽ cảm tác - Nguyễn Công Trứ)

 72. Đặng
  Được, để, nhằm (từ cũ, phương ngữ).
 73. Loan phụng hòa minh
  Chim loan, chim phượng cùng hót. Chỉ vợ chồng hòa thuận, thương yêu nhau.
 74. Thung dung
  Thong dong.
 75. Thôn lân
  Làng xóm láng giềng (từ Hán Việt).
 76. Lao lung
  Khổ cực (từ cổ).
 77. Thất phát
  Cũng như thất bát – mất mùa.
 78. Nàn
  Nạn (từ cũ).
 79. Đoạn trường
  Đau đớn như đứt từng khúc ruột (đoạn: chặt đứt, trường: ruột). Theo Sưu thần kí, có người bắt được hai con vượn con, thường đem ra hiên đùa giỡn. Vượn mẹ ngày nào cũng đến ở trên cây gần đầu nhà, kêu thảm thiết. Ít lâu sau thì vượn mẹ chết, xác rơi xuống gốc cây. Người ta đem mổ thì thấy ruột đứt thành từng đoạn.
 80. Túng tíu
  Túng thiếu (từ cũ).
 81. Thét
  Chịu đựng lâu thành quen (phương ngữ).
 82. Kế tự
  Nối dõi (từ Hán Việt).
 83. Bình dân học vụ
  Tên một phong trào do chủ tịch Hồ Chí Minh phát động sau cách mạng tháng Tám để xóa nạn mù chữ (diệt giặc dốt), có sử dụng các câu văn vần mô tả bảng chữ cái cho dễ thuộc: I, tờ (t), có móc cả hai. I ngắn có chấm, tờ dài có ngang

  Từ "i tờ" về sau chỉ trình độ học vấn vỡ lòng.

  Bình dân học vụ

  Bình dân học vụ

 84. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
  Tên một nhà nước được Hồ Chí Minh tuyên bố thành lập năm 1945, tồn tại cho đến sau 1976 thì sáp nhập với nhà nước Cộng hòa miền Nam Việt Nam thành nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Xem thêm.

  Hồ Chí Minh tuyên bố thành lập Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

  Hồ Chí Minh tuyên bố thành lập Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

 85. Lía
  Dân gian còn gọi là chàng Lía, chú Lía, người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân chống ách thống trị của nhà Nguyễn vào thế kỉ 18 nổ ra tại Truông Mây, Bình Định. Có giả thuyết cho rằng ông tên thật là Võ Văn Doan, quê nội huyện Phù Ly (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định ngày nay), quê ngoại làng Phú Lạc, tổng Thời Hòa, huyện Tuy Viễn (nay là huyện Tây Sơn). Lía tập hợp dân nghèo nổi dậy, chọn Truông Mây (Hoài Ân, Bình Định) làm căn cứ, lấy của người giàu chia cho người nghèo. Tương truyền sau khi cuộc khởi nghĩa thất bại, ông uất ức bỏ lên núi và tự sát.
 86. Anh hào
  Anh hùng hào kiệt, người có tài năng, chí khí. Hội anh hào là dịp để anh hào gặp và thi thố lẫn nhau để lập nên những công trạng hiển hách.

  Đường đường một đấng anh hào,
  Côn quyền hơn sức, lược thao gồm tài.

  (Truyện Kiều)

 87. Sơn hà
  Núi sông (từ Hán Việt). Từ cũ, nghĩa rộng dùng để chỉ đất nước.

  Nam quốc sơn hà Nam Đế cư
  Tiệt nhiên phận định tại thiên thư
  Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
  Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư

  (Lý Thường Kiệt)

  Dịch thơ:

  Sông núi nước Nam vua Nam ở
  Rành rành định phận tại sách trời
  Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
  Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.

 88. Chiêu binh mãi mã
  Chiêu mộ binh lính và mua ngựa chiến (để chuẩn bị cho chiến tranh). Hiểu rộng ra là tập hợp lực lượng, vây cánh.
 89. Dung
  Biết là việc xấu, sai nhưng vẫn để tồn tại.
 90. Lâu la
  Từ chữ Hán 嘍囉, chỉ quân lính, tay chân của giặc cướp.
 91. Trào đàng
  Triều đình (cách nói cũ của Trung và Nam Bộ).

  Trạng nguyên tâu trước trào đàng,
  Thái sư trữ dưỡng tôi gian trong nhà.

  (Lục Vân Tiên - Nguyễn Đình Chiểu)

 92. Bá quan
  Từ chữ Hán Việt 百 (trăm), và quan 官 (quan lại), chỉ tất cả các quan lại trong triều đình. Cũng nói là bá quan văn võ.
 93. Ngự sử
  Tên chung của một số chức quan có nhiệm vụ giám sát từ cấp cao nhất (vua) đến các cấp quan lại.
 94. Lai do
  Nguyên do sự việc.
 95. Đàng
  Đường, hướng (phương ngữ Trung và Nam Bộ).
 96. Phú hào
  Những người giàu và có thế lực ở nông thôn thời phong kiến (từ Hán Việt).
 97. Rày
  Nay, bây giờ (phương ngữ).
 98. Ngờ (phương ngữ Nam Bộ).
 99. Binh nhung
  Binh 兵 (binh lính) và nhung 戎 (vũ khí, binh lính). Chỉ binh khí, quân đội, hoặc hiểu rộng ra là việc quân.
 100. Nam hoàng
  Vua nước Nam.
 101. Quản
  E ngại (từ cổ).
 102. Bảo Đại
  (1913-1997) Hoàng đế thứ mười ba và cuối cùng của triều Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng ở nước ta, đồng thời cũng là quốc trưởng đầu tiên của Đế quốc Việt Nam (3/1945) và Quốc gia Việt Nam (7/1949). Ông sinh tại Huế, là con vua Khải Định, có tên huý là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy. Ông có một câu nói nổi tiếng khi chính thức thoái vị và trao ấn tín, quốc bảo của hoàng triều cho cách mạng vào ngày 23 tháng 8 năm 1945: Trẫm muốn được làm Dân một nước tự do, hơn làm Vua một nước bị trị. Cuối đời ông sống lưu vong tại Pháp và qua đời trong lặng lẽ vào ngày 31 tháng 7 năm 1997, thọ 85 tuổi.

  Vua Bảo Đại

  Vua Bảo Đại

 103. Le Mur
  Pháp âm là "lơ-muya," một kiểu áo dài cách tân do họa sĩ Cát Tường (nghệ danh là Le Mur Cát Tường) tung ra vào những năm 1930. Áo Le Mur lấy cảm hứng từ chiếc váy của phương Tây với nối vai, tay phồng, cổ lá sen..., đặc biệt những màu thâm, nâu, đen của áo dài truyền thống được thay bằng màu sắc sặc sỡ, tương sáng mặc kết hợp với quần trắng. Sau khi thịnh hành một vài năm, đến năm 1934, họa sĩ Lê Phổ cải tiến kiểu áo theo cách dung hòa giữa váy phương Tây với áo tứ thân truyền thống (gọi là áo "Lê Phổ"), áo Le Mur bớt phổ biến dần.

  Đám cưới họa sĩ Cát Tường, Bắc Ninh 1936. Chú rể đứng phía trái, đang giang hai tay. Cô dâu Nguyễn Thị Nội mặc áo trắng, đi bên cạnh phù dâu, đều mặc áo Le Mur.

  Đám cưới họa sĩ Cát Tường, Bắc Ninh 1936. Chú rể đứng phía trái, đang giang hai tay. Cô dâu Nguyễn Thị Nội mặc áo trắng, đi bên cạnh phù dâu, đều mặc áo Le Mur.

 104. Bóp phơi
  Cũng đọc trại thành bóp (bót) tơ phơi, từ chữ tiếng Pháp portefeuille, nghĩa là cái ví tiền. Đây cũng là gốc của từ "bóp," được dùng nhiều ở miền Nam.
 105. Ô cánh dơi
  Ô (dù) hình khum, những múi ô khi mở ra trông giống cánh con dơi căng ra, xưa kia nam giới thường dùng.
 106. Hồi đó, ngay tại thủ đô Huế, nơi có triều đình Việt Nam và Toà Khâm Sứ Pháp, một số các cô tân thời hay mặc "mốt" áo Le Mur. Dân Huế do đó mà có bài vè này.
 107. Lính mộ
  Lính được chiêu mộ. Từ này thường dùng để chỉ những người bị thực dân Pháp gọi (mộ) đi lính trước đây.

  Lính khố đỏ.

  Lính khố đỏ.

 108. Phên
  Đồ đan bằng tre, nứa, cứng và dày, dùng để che chắn. Một số vùng ở Bắc Trung Bộ gọi là phên thưng, bức thưng.

  Tấm phên

  Tấm phên

 109. Mần răng
  Làm sao (phương ngữ Trung Bộ).
 110. Đâu, nào (phương ngữ Trung Bộ).
 111. Vạn tử nhất sinh
  Vạn phần chết, một phần sống (thành ngữ Hán Việt).
 112. Bể
  Biển (từ cũ).
 113. Đội
  Một chức vụ trong quân đội thời thực dân Pháp, tương đương với tiểu đội trưởng hiện nay (Đội Cung, Đội Cấn...).
 114. Quy tế
  Chú thích này đang để ngỏ. Nếu bạn có thông tin về Quy tế, hãy đóng góp cho chúng tôi.
 115. Diên
  Tiệc rượu (từ Hán Việt).
 116. Tức 30/8/1917 dương lịch, ngày nổ ra cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên do đội Cấn chỉ huy.
 117. Can qua
  Can 干 chữ Hán nghĩa là cái mộc để đỡ. Qua 戈 là cây mác, một loại binh khí ngày xưa. Can qua chỉ việc chiến tranh.
 118. Thái Nguyên
  Một tỉnh ở miền Bắc nước ta, nổi tiếng với nghề trồng và chế biến chè (trà).

  Đồi chè Thái Nguyên

  Đồi chè Thái Nguyên

 119. Lính tập
  Một lực lượng vũ trang của chính quyền thuộc địa Pháp ở Đông Dương, theo chính sách dùng người bản xứ làm quân đội chính quy trong việc đánh dẹp. Lính tập gồm lính khố đỏ, lính khố xanh, lính khố vàng, lính khố lục, những tên gọi xuất phát từ màu dải thắt lưng họ quấn quanh quân phục.

  Lính tập (Tập binh 習兵)

  Lính tập (Tập binh 習兵)

 120. Có bản chép: Rủ nhau.
 121. Đội Cấn
  Tên thật là Trịnh Văn Cấn (1881 - 1918), người làng Yên Nhiên, phủ Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên, nay thuộc xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông còn có tên khác là Trịnh Văn Đạt, là viên đội lính khố xanh trong cơ binh Pháp ở Thái Nguyên. Ông cùng Lương Ngọc Quyến - một chí sĩ yêu nước bị giam tại nhà tù ở Thái Nguyên - lãnh đạo binh lính người Việt đứng lên chống Pháp vào đêm 30/8/1917. Từ đó đến ngày 5/9, các cuộc tấn công của địch liên tiếp nổ ra. Do không chống nổi lực lượng của địch, nghĩa quân phải rút lui. Ngày 10/1/1918, trong trận chiến đấu với quân Pháp tại núi Pháo, Đội Cấn bị thương nặng và tự sát.

  Di ảnh Đội Cấn

  Di ảnh Đội Cấn

 122. Cai
  Từ gọi tắt của cai vệ, chức danh chỉ huy một tốp lính dưới thời thực dân Pháp.

  Lính lệ

  Lính lệ

 123. Theo lệnh của Đội Cấn, Đội Trường đã tiêu diệt Giám binh Noen, Ba Chén giết tên Phó quản Lạp và 7-8 binh sĩ chống đối.
 124. Nhà pha
  Nhà tù (từ cũ). Có ý kiến cho rằng từ này có gốc từ tiếng Pháp bagne, nghĩa là giam cầm.
 125. Thị thường
  Xem thường.
 126. Tài bồi
  Vun đắp, vun trồng (từ Hán Việt).
 127. Nam bang
  Bờ cõi nước Nam.
 128. Nghĩa quân sử dụng quân kì màu vàng đề bốn chữ "Nam binh phục quốc."
 129. Tự Đức
  (1829 – 1883) Vị hoàng đế thứ tư của nhà Nguyễn, vương triều cuối cùng trong lịch sử phong kiến nước ta. Thời gian ông ở ngôi đánh dấu nhiều sự kiện trong lịch sử nước ta, trong đó quan trọng nhất là tháng 8/1858, quân Pháp nổ phát súng đầu tiên tấn công Đà Nẵng, mở đầu cho thời kì thống trị của người Pháp ở Việt Nam.

  Vua Tự Đức

  Vua Tự Đức

 130. Chú thích này đang để ngỏ. Nếu bạn có thông tin về , hãy đóng góp cho chúng tôi.
 131. Mần
  Làm (phương ngữ Trung và Nam Bộ). Như mần ăn, mần việc, đi mần...
 132. Răng
  Sao (phương ngữ Trung Bộ).
 133. Thanh miếu
  Ngôi miếu nằm trong khuôn viên chùa Bộc, thờ Sầm Nghi Đống và quân xâm lược nhà Thanh đã chết trong trận Ngọc Hồi-Đống Đa, tương truyền do chính vua Quang Trung ra lệnh cho xây dựng.
 134. Chùa Bộc
  Tên chữ là Sùng Phúc Tự hay Thiên Phúc Tự, một ngôi chùa nay thuộc phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội. Chùa nằm giữa khu vực diễn ra trận Đống Đa lịch sử năm 1789 (cách gò Đống Đa khoảng 300 mét), cạnh Núi Loa (Loa Sơn) còn gọi là núi Cây Cờ, nơi tướng giặc Sầm Nghi Đống thắt cổ tự tử. Chùa vốn được dựng để thờ Phật, nhưng vì chùa tọa lạc sát một chiến trường giữa quân Tây Sơn và quân Thanh nên thờ cả vua Quang Trung và vong linh những người đã chết trận.

  Tam quan chùa Bộc

  Tam quan chùa Bộc

 135. Trần Quang Châu
  Cũng gọi là Trương Giao, một tướng nhà Lê vào thế kỉ 18. Ông đã cùng tướng nhà Tây Sơn là Vũ Văn Nhậm giao chiến nhiều trận ở cửa sông Đuống. Năm 1789, khi quân Thanh sang nước ta, ông dẫn quân Thanh đánh Tây Sơn. Quân Thanh đại bại, ông chạy lên Yên Thế phối hợp với Dương Đình Tuấn, sau bị tướng Tây Sơn là Võ Văn Dũng bắt sống và hành quyết năm 1792.
 136. Dương Đình Tuấn
  Cũng gọi là Dáo Mao tuần lĩnh, người huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Ông là tướng nhà Lê, nhiều lần lập công và được Lê Chiêu Thống phong làm trấn thủ Kinh Bắc, Thái Nguyên. Về sau, ông bị quân Tây Sơn bao vây và chết trong rừng Yên Thế.
 137. Có phúc thì gặp Trương Giao, vô phúc thì gặp Dáo Mao tuần lĩnh
  Trong hành quân, so với Trương Giao (Trần Quang Châu), Dáo Mao tuần lĩnh (Dương Đình Tuấn) thường chém giết tùy tiện hơn.
 138. Vũ Mao
  Có tài liệu cho là Vũ Văn Nhậm, tướng nhà Tây Sơn. Tuy nhiên chúng tôi chưa tìm ra tư liệu về tên gọi này.
 139. Tuần Giang, Nho Hứa bán chúa lập công
  Vào năm Canh Ngọ (1780), Đoan Nam Vương Trịnh Khải bị Nguyễn Hữu Chỉnh theo Tây Sơn đánh bại, chạy khỏi thành Thăng Long, qua huyện Yên Lãng (nay là Mê Linh) gặp tiến sĩ Lý Trần Quán. Quán đón Khải về nhà ở Hạ Lôi giao cho học trò là Tuần Giang (có bản chép là Tuần Khang, hoặc Tuần Trang) đưa đi trốn. Giang mưu cùng Nho Hứa (có bản chép là Nho Nứa) đem Trịnh Khải nộp cho quân Tây Sơn. Lý Trần Quán sau đó tự vẫn để tỏ lòng trung thành với chúa Trịnh.
 140. Phù Mỹ
  Một huyện đồng bằng ven biển của tỉnh Bình Định. Thắng cảnh của Phù Mỹ tuy hoang sơ nhưng đẹp như: Chùa Hang, Giếng Tiên, di tích lịch sử đèo Nhông, đặc biệt phía đông là một vùng biển đẹp kéo dài từ Vĩnh Lợi đến cửa Hà Ra.
 141. Phù Cát
  Một huyện miền biển thuộc tỉnh Bình Định. Huyện có nhiều cảnh đẹp như bãi biển Cát Tiến, Đề Gi, suối nước nóng Hội Vân chùa Ông Núi... nổi tiếng nhất có lẽ là hòn Vọng Phu ở Núi Bà. Phù Cát còn có các làng nghề truyền thống như: đan lát Trung Chánh, gạch ngói Gia Thạnh, làng muối Đức Phổ, nước mắm cá cơm Đề Gi, đá mĩ nghệ Cát Tường...

  Biển Trung Lương (Cát Tiến)

  Biển Trung Lương (Cát Tiến)

 142. Chí
  Đến, kéo dài cho đến (từ Hán Việt).
 143. Bình Khê
  Tên cũ của huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

  Bảo tàng Quang Trung thuộc Tây Sơn, Bình Định

  Bảo tàng Quang Trung thuộc Tây Sơn, Bình Định

 144. Hòn Sung
  Tên chữ là Trưng Sơn, một hòn núi thấp thuộc thôn Phú Lạc, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Đây là nơi phát tích của anh hùng Mai Xuân Thưởng và anh em nhà Tây Sơn. Theo Quách Tấn trong Nước non Bình Định:

  Trông gần thì mập mạp hung hăng như con bò đực sung sức lúc nào cũng sẵn sàng để chiến đấu. Nên người địa phương thường gọi là Hòn Sung. Lưng núi có nhiều chỗ nổi từng vồng từng ụ, như bị đánh sưng. Nên nhiều người gọi là Hòn Sưng thay vì Hòn Sung. Núi còn có tên nữa là Độc Xỉ Sơn và Độc Nhũ Sơn, vì ở xa, nếu đứng xiên một phía mà trông thì giống một chiếc răng nanh dựng ngược, còn đứng dưới mặt mà ngó thì tương tợ một nấm vú vung (theo truyền thuyết thì Độc là một mình; nhưng Đại Nam Nhất Thống Chí chép chữ Độc là con bò nghé). Do đó núi lại có tên nữa là Bút Sơn.

 145. Tây Sơn
  Tên cuộc khởi nghĩa nông dân của ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ, đồng thời cũng là tên vương triều được lập ra từ cuộc khởi nghĩa này và kéo dài từ 1788 đến 1802. Khởi nghĩa và vương triều Tây Sơn có công rất lớn trong việc bình định đất nước, chấm dứt thời kì loạn lạc Trịnh-Nguyễn phân tranh, đồng thời giữ vững bờ cõi trước sự xâm lược của quân Thanh. Tây Sơn gắn liền với hình ảnh người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ.

  Quang Trung tiến quân ra Bắc

  Quang Trung tiến quân ra Bắc

 146. Mai Xuân Thưởng
  Một sĩ phu và lãnh tụ phong trào kháng Pháp cuối thế kỷ 19 ở Bình Định. Ông sinh năm 1860 tại thôn Phú Lạc, xã Bình Thành, huyện Tuy Viễn (nay là huyện Tây Sơn). Năm 1885 ông hưởng ứng chiếu Cần Vương, trở về quê Phú Lạc chiêu mộ nghĩa sĩ, lập căn cứ chiến đấu, đến năm 1887 thì cuộc khởi nghĩa thất bại, ông bị giặc bắt và xử trảm tại Gò Chàm (phía đông thành Bình Định cũ). Thi hài ông sau đó được đưa về táng tại Cây Muồng (nơi cha ông đã yên nghỉ), thuộc thôn Phú Lạc.

  Do từng đậu cử nhân và là con thứ bảy trong gia đình, ông còn có tục danh là ông Bảy Cử.

  Lăng Mai Xuân Thưởng

  Lăng Mai Xuân Thưởng

 147. Trương Phúc Loan
  (? - 1776) Hay Trương Phước Loan, một quyền thần cuối thời các chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Trong hơn mười năm cầm quyền, Quốc phó Trương Phúc Loan đã lạm dụng quyền hành mưu lợi riêng, khuynh đảo chính sự ở Đàng Trong, góp phần gây nên sự sụp đổ chính quyền các chúa Nguyễn. Sinh thời, nhân dân oán ghét gọi ông là Trương Tần Cối (Tần Cối là tên một gian thần đời Tống trong lịch sử Trung Quốc).
 148. Nguyễn Phúc Dương
  (? - 1777) Vị chúa Nguyễn thứ 10 ở Đàng Trong, hiệu Tân Chính vương, là em con chú của Nguyễn Phúc Ánh. Chính quyền chúa Nguyễn bấy giờ đương nguy khốn, trong thì bị quyền thần Trương Phúc Loan thao túng, ngoài thì bị quân chúa Trịnh và quân Tây Sơn vây đánh. Ông là người có chí khôi phục nghiệp tổ tiên nhưng không thành.
 149. Quân Tây Sơn khi khởi nghĩa đã lấy danh nghĩa tôn phù Hoàng tôn Dương (lúc ấy Nguyễn Phúc Dương chưa lên ngôi chúa), trừ khử quyền thần Trương Phúc Loan. Câu này được cho là do anh em Nguyễn Nhạc đặt ra để tuyên truyền tranh thủ sự ủng hộ của dân chúng (quân Tây Sơn khi lâm trận thường la ó ầm ĩ).
 150. Bình Định
  Tên một tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là mảnh đất có bề dày lịch sử với nền văn hoá Sa Huỳnh, từng là cố đô của vương quốc Chămpa, đồng thời là quê hương của người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ. Bình Định cũng là nơi có nghệ thuật tuồng rất phát triển, gắn liền với tên tuổi của Đào Duy Từ. Những món đặc sản của vùng đất này gồm có rượu Bàu Đá, bánh tráng nước dừa, bánh ít lá gai...

  Bình Định

  Bình Định

 151. Quy Nhơn
  Một địa danh nay là thành phố trực thuộc tỉnh Bình Định. Quy Nhơn được hình thành từ rất sớm, thuộc vùng đất Đàng Trong, xứ Thuận Quảng, từ cách đây hơn 400 năm. Mảnh đất này đã có lịch sử hình thành phát triển cùng với nền văn hoá Chăm Pa từ thế kỷ 11. Tại Quy Nhơn có các danh thắng như Tháp Đôi, Gành Ráng, biển Quy Hòa... cùng các đặc sản như bún chả cá, nem chua...

  Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

  Thành phố Quy Nhơn

 152. Bần
  Còn gọi là cây thủy liễu, loài cây gặp nhiều ở các vùng ngập mặn Nam Bộ. Gỗ bần chủ yếu dùng làm chất đốt, còn trái bần có vị chua, chát với mùi thơm đặc trưng được chế biến thành nhiều món ăn đặc sản của Nam Bộ như mắm bần, lẩu cá nấu bần, mứt bần, kẹo bần...

  Cây và quả bần

  Cây và quả bần

 153. Gie
  (Nhánh cây) chìa ra.
 154. Đom đóm
  Loài côn trùng cánh cứng nhỏ có khả năng phát quang, có tập tính hoạt động về ban đêm, con đực thường có cánh và bay vào những đêm đầu mùa hạ.

  Con đom đóm

  Con đom đóm

 155. Rạch Gầm-Xoài Mút
  Tên gọi một đoạn sông Tiền giới hạn bởi 2 sông nhánh nhỏ là Rạch Gầm (phía thượng lưu) và Xoài Mút (phía hạ lưu), ngày nay nằm giữa địa phận thành phố Mỹ Tho và huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Tại đây, ngày 20 tháng 1 năm 1785, quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy đã đánh tan năm vạn quân Xiêm do Nguyễn Ánh cầu viện trong trận đánh sau này được mang tên là trận Rạch Gầm-Xoài Mút.

  Xem vở cải lương Tiếng sóng Rạch Gầm.

 156. Cha nhỏ đầu, con nhỏ chân cùng chỉ chữ tiểu 小 (nhỏ) ở đầu chữ Quang 光 trong tên Quang Trung và chân chữ Cảnh 景 trong tên Cảnh Thịnh, tức Nguyễn Quang Toản, con trai của Quang Trung. Năm Nhâm Tuất 1802, triều Tây Sơn sụp đổ, qua được hai đời cha và con.
 157. Có bản chép: chân con.
 158. Tương truyền đây là một câu sấm về nhà Tây Sơn. Theo đó đầu cha là đầu chữ Quang 光 trong tên Quang Trung, cũng là đuôi chữ Cảnh 景 trong tên Cảnh Thịnh (Nguyễn Quang Toản, con trai của vua Quang Trung, đồng thời là vị vua cuối cùng của nhà Tây Sơn). Triều Tây Sơn tồn tại từ năm 1788 đến 1802 là 14 năm.