Những bài ca dao - tục ngữ về "nhà nông":

Chú thích

 1. Chổng
  Giơ ngược một bộ phận nào đó lên cao.
 2. Nông vụ
  Vụ mùa làm ruộng (từ Hán-Việt).
 3. Nông vụ chí kì
  Đến mùa làm nông (lúa, ngô...).
 4. Có bản chép:

  Tháng Chạp là tiết trồng khoai
  Tháng Giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà

 5. Mạ
  Cây lúa non. Sau khi ngâm ủ thóc giống, người ta có thể gieo thẳng các hạt thóc đã nảy mầm vào ruộng lúa đã được cày, bừa kỹ hoặc qua giai đoạn gieo mạ trên ruộng riêng để cây lúa non có sức phát triển tốt, sau một khoảng thời gian thì nhổ mạ để cấy trong ruộng lúa chính.

  Bó mạ

  Bó mạ

  Cấy lúa

  Cấy lúa