Những bài ca dao - tục ngữ về "mùa lúa":

 • Cô kia con gái nhà nông

  Cô kia con gái nhà nông
  Cả ngày sao cứ chổng mông lên trời?
  – Anh ơi nông vụ kịp thời
  Mông em mà không chổng, lấy gì anh ăn?

  Dị bản

  • – Thân em tội nghiệp vì đâu?
   Ngày ngày em chổng phao câu lên trời?
   – Bây giờ nông vụ chí kì
   Em mà không chổng lấy gì anh ăn?

 • Bước lên cầu cầu oằn cầu oại

  Bước lên cầu, cầu oằn cầu oại
  Bước xuống tàu, tàu chạy, tàu nghiêng
  Em ơi ở lại đừng phiền
  Anh đi làm mướn kiếm tiền cưới em

  Dị bản

  • Bước xuống cầu, cầu oằn cầu oại
   Bước xuống thuyền, thuyền chích thuyền nghiêng
   Cả tiếng kêu người nghĩa Phong Điền
   Người nghĩa ơi, duyên đây không kết, còn tìm nơi đâu?

  • Bước xuống cầu, cầu oằn cầu oại,
   Bước xuống đò, đò chếch, đò nghiêng.
   Cả tiếng kêu người nghĩa trên thuyền,
   Duyên đây không kết còn tìm nơi đâu?

  • Bước xuống đò, đò oằn đò oại,
   Bước xuống tàu, tàu chạy, tàu nghiêng.
   Anh thương em, em bóp bụng đừng phiền,
   Ðợi xong mùa lúa, anh kiếm tiền cưới em.

  • Bước lên cầu, cầu quằn cầu quại
   Bước xuống tàu, tàu chạy, tàu nghiêng
   Vịn vai cô Bảy đừng phiền
   Tui về xứ biển tui kiếm tiền qua cưới em

  • Bước xuống cầu, cầu oằn, cầu oại
   Bước xuống tàu, tàu chạy, tàu nghiêng,
   Em thương anh bóp bụng đừng phiền,
   Đợi anh về xứ kiếm tiền cưới em.

Chú thích

 1. Chổng
  Giơ ngược một bộ phận nào đó lên cao.
 2. Nông vụ
  Vụ mùa làm ruộng (từ Hán-Việt).
 3. Nông vụ chí kì
  Đến mùa làm nông (lúa, ngô...).
 4. Chích
  Chếch, nghiêng sang một bên (phương ngữ Nam Bộ).
 5. Cả tiếng
  Lớn tiếng, nói lớn.
 6. Người nghĩa
  Người thương, người tình.
 7. Phong Điền
  Địa danh nay là một huyện của thành phố Cần Thơ.