Thành ngữ / Tục ngữ

Chú thích

 1. Bạo dái
  Kiêng sợ lắm; cũng có nghĩa là dái to. (Đại Nam quấc âm tự vị - Huình-Tịnh Paulus Của)
 2. Bạo đầu thì dại, bạo dái thì khôn
  Mới ban đầu mà táo bạo là dại, biết kiêng sợ dè dặt là khôn.
 3. Gáo
  Đồ có cán dùng để múc nước, thường làm bằng sọ dừa hoặc vỏ trái mù u, cũng có nơi làm bằng vỏ bầu sấy khô.

  Gáo

  Gáo

 4. Ăn sẻ sẻ đẻ ông voi
  Ăn ít thua nhiều (cờ bạc).
 5. Đòn
  Vật thấp được đẽo bằng gỗ hoặc bằng tre, dùng để ngồi. Đòn thường thấy ở làng quê ngày trước.
 6. Bò đất, ngựa gỗ
  Người hay vật bất tài, vô dụng.
 7. Đa ngôn đa quá
  Nói nhiều sai nhiều (thành ngữ Hán Việt).
 8. Hàng xáo
  Nghề đong thóc về xay giã thành gạo rồi đem bán để kiếm lãi. "Hàng xáo" còn để chỉ chung những người buôn bán nhỏ, ít vốn, phải xoay xở mua rồi bán trong thời gian ngắn nhất.
 9. Đĩ khóc, tù van, hàng xáo kêu lỗ, thế gian sự thường
  Việc gái đĩ kêu khóc, tù tội van nài… là chuyện thường trong xã hội, không có gì phải ngạc nhiên.
 10. Tô sai
  Từ cũ chỉ nhân viên nhà nước (sai) đi thu thuế ruộng (tô).
 11. Nỏ
  Khô ráo.
 12. Ruột ngựa, phổi bò
  Thẳng như ruột ngựahổng như phổi bò, chỉ người bộc trực, thẳng thắn, không biết giấu diếm.
 13. Nây
  Béo, mập tròn, đầy đặn.