Ca dao Mẹ

Cùng thể loại:

Chú thích

 1. Một xương một thịt
  Anh chị em cùng một cha mẹ mà ra.
 2. Giòi trong xương giòi ra
  Bà con trong nhà hại nhau.
 3. Khoai mài
  Một loại dây leo cho củ (gọi là củ mài, củ chụp hoặc củ hoài sơn). Củ mài ăn được và còn có tác dụng chữa bệnh.

  Củ mài

  Củ mài

 4. Ả em du
  Chị em dâu (phương ngữ Bắc Trung Bộ).
 5. Tru
  Trâu (phương ngữ một số vùng Bắc Trung Bộ).
 6. Bịn
  Lỗ được trổ ở đầu cây gỗ để buộc dây vào kéo gỗ từ nơi khai thác về bến bãi. Dây dùng để buộc vào bịn gọi là chạc bịn.
 7. Ả em du như tru một bịn
  Chị em dâu trong gia đình (nên) đoàn kết, chung lưng đấu cật xây dựng gia đình như những con trâu cùng chung một chạc bịn để kéo gỗ.
 8. Bầu (phương ngữ Bắc Trung Bộ).
 9. Nác đấy
  Nước đái (phương ngữ Bắc Trung Bộ).
 10. Bẩy nhau ả em du, lu bù là anh em rể
  Chị em dâu thường hay kích bác, hạ bệ nhau. Anh em rể gặp nhau thường bù khú vui vẻ.
 11. Quạnh
  Quạnh quẽ, vắng vẻ.
 12. Dấu
  Yêu (từ cũ).
 13. Dấu hoa vun cây
  Yêu thích hoa, cành thì nhớ vun gốc, chăm cây; nghĩa bóng nhắc con cháu phải nhớ nguồn cội.
 14. Nuôi con không phép kể tiền cơm
  Nuôi con là bổn phận tự nhiên của cha mẹ.
 15. Của mòn, con lớn
  Nuôi con phải tốn công tốn của.
 16. Cửu đại
  Chín đời (từ Hán Việt).
 17. Ngoại nhân
  Người ngoài (từ Hán Việt).
 18. Cửu đại còn hơn ngoại nhân
  Bà con dẫu xa (chín đời) vẫn còn hơn người ngoài.