Ca dao Mẹ

Cùng thể loại:

Có cùng từ khóa:

Chú thích

 1. Có bản chép: nhiều.
 2. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị
  Văn không có ai đứng nhất, võ không có ai đứng nhì. Người theo nghề văn, võ thường thích độc tôn, không chịu nhận ai ngang mình.
 3. Vít
  Có thương tích; tì tích, chuyện xấu, đều hổ thẹn. (Đại Nam quấc âm tự vị - Huình Tịnh Của)
 4. Ngọc lành có vít
  Người tốt mấy cũng có tì vết, song không vì thế mà suy giảm giá trị.
 5. Am
  Chùa, miếu nhỏ để thờ thần linh.
 6. Bán chè lạng
  Buôn bán ế ẩm.
 7. Phô
  Nói (phương ngữ Nghệ Tĩnh).
 8. Cạnh ngôn
  Tranh nhau mà nói (từ Hán Việt).
 9. Cao môn
  Nhà sang trọng (từ Hán Việt).
 10. Phàm phu
  Người (đàn ông) thô lỗ tục tằn (từ Hán Việt).