Những bài ca dao - tục ngữ về "ăn nói":

Chú thích

 1. Phô
  Nói (phương ngữ Nghệ Tĩnh).
 2. Cạnh ngôn
  Tranh nhau mà nói (từ Hán Việt).
 3. Phàm phu
  Người (đàn ông) thô lỗ tục tằn (từ Hán Việt).
 4. Bụt
  Cách gọi dân gian của Phật, bắt nguồn từ cách phiên âm từ Buddha (bậc giác ngộ - Phật) trong tiếng Ấn Độ.
 5. Bất tuyệt
  Không ngừng, không hết.
 6. Vàm
  Cửa sông. Đây là từ mượn từ tiếng Khmer péam. Nước ta có nhiều địa danh có tiền tố Vàm: Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, Vàm Nao, Vàm Sát, Vàm Cống...
 7. Nói chuyện không thuông suốt, không thể hiện được vấn đề muốn nói.
 8. Nói lan man, không đi thẳng vào vấn đề.