Những bài ca dao - tục ngữ về "cái lưỡi":

Chú thích

  1. Cao môn
    Nhà sang trọng (từ Hán Việt).
  2. Có bản chép: nhiều.