Ngẫu nhiên

Chú thích

 1. Ví dầu
  Nếu mà, nhược bằng (từ cổ). Cũng nói là ví dù.
 2. Nằng nằng
  Kiên trì, quyết làm một điều gì đó cho bằng được (cũng như nằng nặc).
 3. Bấy chầy
  Từ ấy đến nay, bao lâu nay (từ cổ).

  Nỗi nàng tai nạn đã đầy,
  Nỗi chàng Kim Trọng bấy chầy mới thương.
  (Truyện Kiều)

 4. Có bản chép: hẹn hò.
 5. Lương Điền
  Làng cổ được thành lập từ thế kỉ 15, thuộc xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Xưa làng tên Kẻ Lạng, tên chữ là Lương Phúc, sau vì kị húy (vua chúa nhà Nguyễn có họ là Nguyễn Phúc) nên đổi thành Lương Điền.

  Cây phong lưu trước đình làng Lương Điền, bên dòng sông Ô Lâu

  Cây phong lưu trước đình làng Lương Điền, bên dòng sông Ô Lâu

 6. Măng
  Thân tre, trúc khi vừa nhú lên khỏi mặt đất, còn non, ăn được.

  Măng tre

  Măng tre

 7. Đa
  Một loại cây thân thuộc, được coi như biểu tượng của làng quê Việt Nam, cùng với giếng nước và sân đình. Cây đa cổ thụ có tán rất rộng, có nhiều gốc và rễ phụ. Ở một số địa phương, cây đa còn được gọi là cây đa đa, hoặc cây da. Theo học giả An Chi, tên cây bắt nguồn từ đa căn thụ 多根樹 (cây nhiều rễ), “một hình thức dân dã mà văn chương Phật giáo dùng để mô tả và gọi tên cây một cách súc tích nhất có thể có.”

  Cây đa Tân Trào

  Cây đa Tân Trào

 8. Cộ
  Cũ (phương ngữ Bắc Trung Bộ).
 9. Lưa
  Còn sót lại (phương ngữ Bắc Trung Bộ).
 10. Có bản chép: sãi đò.
 11. Thác
  Chết, mất, qua đời (từ Hán Việt).
 12. Kia (phương ngữ Trung Bộ).
 13. Chừ
  Giờ. Bây chừ nghĩa là "bây giờ" (phương ngữ Trung và Nam Bộ).
 14. Nhược bằng
  Nếu như (từ cổ).
 15. Liễu
  Một loại cây thân nhỏ, lá rủ. Liễu xuất hiện rất nhiều trong thơ ca Á Đông, và thường tượng trưng cho người con gái chân yếu tay mềm.

  Liễu rủ bên hồ Gươm

  Liễu rủ bên hồ Gươm

 16. Phân
  Nói cho rõ, bày tỏ.
 17. Đoạn trường
  Đau đớn như đứt từng khúc ruột (đoạn: chặt đứt, trường: ruột). Theo Sưu thần kí, có người bắt được hai con vượn con, thường đem ra hiên đùa giỡn. Vượn mẹ ngày nào cũng đến ở trên cây gần đầu nhà, kêu thảm thiết. Ít lâu sau thì vượn mẹ chết, xác rơi xuống gốc cây. Người ta đem mổ thì thấy ruột đứt thành từng đoạn.
 18. Nguyệt Lão
  Đời nhà Đường, có một người tên là Vi Cố đi kén vợ, gặp một ông cụ ngồi dựa túi xem sách dưới bóng trăng. Anh ta hỏi, thì ông cụ bảo sách ấy chép tên những người lấy nhau và túi ấy đựng những sợi chỉ hồng (xích thằng) để buộc chân hai người phải lấy nhau, không sao gỡ ra được nữa. Anh ta hỏi phải lấy ai, thì ông cụ chỉ một đứa bé lên ba tuổi ở trong tay một người đàn bà chột mắt đem rau ra bán ở chợ mà bảo đó là vợ Vi Cố. Vi Cố giận, sai người đâm con bé ấy, nhưng nó chỉ bị thương. Mười bốn năm sau, quả nhiên Vi Cố lấy người con gái ấy. Chữ "nguyệt lão" chúng ta thường dịch nôm na là "trăng già." Hai chữ "Ông Tơ" và "Bà Nguyệt" cũng bởi tích ấy mà ra, dùng chỉ vị thần lo chuyện kết nhân duyên. Mối nhân duyên cũng do thế mà thường được gọi là "mối tơ." Xem thêm: Hình tượng Ông Tơ Bà Nguyệt trong văn hóa dân gian.

  Ông Tơ Nguyệt

  Ông Tơ Nguyệt

 19. Dây chão
  Dây thừng loại to, rất bền chắc.
 20. Mỹ Xuyên
  Tên một làng cổ thuộc thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Làng này nổi tiếng là nơi có nhiều sắc phong nhất Việt Nam.
 21. Niền
  Cái đai, cái vành của một vật gì (ví dụ như cối xay).
 22. Thầy mẹ
  Cha mẹ (phương ngữ miền Bắc).

  Con đi mười mấy năm trời,
  Một thân, một bóng, nửa đời gió sương.
  Thầy đừng nhớ, mẹ đừng thương,
  Cầm như đồng kẽm ngang đường bỏ rơi!
  Thầy mẹ ơi, thầy mẹ ơi,
  Tiếc công thầy mẹ đẻ người con hư!

  (Thư gửi thầy mẹ - Nguyễn Bính)

 23. Công cấy là công bỏ, công làm cỏ là công ăn
  Công cày cấy không có ý nghĩ quyết định bằng công chăm sóc (làm cỏ, bón phân, tỉa cành v.v.).