Những bài ca dao - tục ngữ về "võng":

Chú thích

 1. Nứa
  Loài cây cùng họ với tre, mình mỏng, gióng dài, mọc từng bụi ở rừng, thường dùng để đan phên và làm các đồ thủ công mĩ nghệ. Ống nứa ngày xưa cũng thường được dùng làm vật đựng (cơm, gạo, muối...).

  Bụi nứa

  Bụi nứa

 2. Sàng
  Đồ đan bằng tre, hình tròn, lòng nông, có lỗ nhỏ và thưa, thường dùng để làm cho gạo sạch thóc, trấu và tấm. Hành động dùng cái sàng mà lắc cho vật vụn rơi xuống, vật to còn lại cũng gọi là sàng.

  Sàng gạo

  Sàng gạo

 3. Thời
  Thì. Xưa vì kị húy vua Tự Đức (Nguyễn Phúc Thì) nên chữ này được đọc chạnh đi thành "thời."
 4. Võng đào
  Võng bằng vải màu đỏ tươi, dành cho người có chức tước, địa vị.
 5. Áo trào
  Triều phục, trang phục của các quan mặc khi vào chầu vua. Cũng viết là áo triều.
 6. Gạo kho
  Gạo trong kho của nhà vua. Người làm quan thời xưa, ngoài lương tiền còn được cấp một lượng gạo nhất định tùy theo cấp bậc.
 7. Có bản chép: Hôm xưa.
 8. Kẻ chợ
  Kinh đô (từ cũ). Khi dùng như danh từ riêng, Kẻ Chợ là tên gọi dân gian của kinh thành Thăng Long xưa.
 9. Thang giường
  Thanh gỗ bắc theo chiều ngang của khung giường, để kê ván hoặc chiếu nệm lên trên.
 10. Có bản chép: thếp vàng.
 11. Lên võng xuống dù
  Lúc làm quan. Xem chú thích võng giá.
 12. Vong
  Vong hồn (nói tắt).