Những bài ca dao - tục ngữ về "giàu":

Chú thích

 1. La
  Thấp, gần mặt đất.
 2. Sập
  Loại giường không có chân riêng, nhưng các mặt chung quanh đều có diềm thường được chạm trổ. Sập thường được làm bằng gỗ quý, thời xưa chỉ nhà giàu mới có.

  Cái sập

  Cái sập

 3. Cả
  Lớn, nhiều (từ cổ).
 4. Ý nói được ăn mặc sung túc.
 5. Đụn
  Kho thóc.