Những bài ca dao - tục ngữ về "lòng tham":

Chú thích

 1. Chừ
  Giờ. Bây chừ nghĩa là "bây giờ" (phương ngữ Trung và Nam Bộ).
 2. Nỏ
  Không, chẳng (phương ngữ Trung Bộ).
 3. Đâu, nào (phương ngữ Trung Bộ).
 4. Cựu
  Cũ, xưa (từ Hán Việt).
 5. Tân
  Mới (từ Hán Việt).
 6. Bần
  Nghèo (từ Hán Việt).
 7. Phú
  Giàu (từ Hán Việt).
 8. Ghe
  Thuyền nhỏ, thường đan bằng tre (gọi là ghe nan) hoặc bằng gỗ. Từ này đôi khi được dùng để chỉ tàu thuyền nói chung, nhất là ở vùng Trung và Nam Bộ.

  Chèo ghe

  Chèo ghe

 9. Nén
  Đơn vị đo khối lượng trước đây, tương đương 378 gram. Một nén bằng mười lạng, một lạng bằng 10 đồng.
 10. Châu chấu
  Loại côn trùng nhỏ, chuyên ăn lá, có cánh màng, hai chân sau rất khỏe dùng để búng.

  Châu chấu

  Châu chấu