Những bài ca dao - tục ngữ về "cuộc đời":

Chú thích

 1. Không ai duỗi tay thâu ngày đến sáng
  Không ai có thể chắc rằng mình giữ được sự giàu có, sung túc, tốt đẹp mãi.
 2. Củi đậu nấu đậu
  Cảnh anh em nồi da nấu thịt. Tương truyền Tào Thực, con trai thứ của Tào Tháo, là một người rất thông minh. Khi con cả là Tào Phi lên ngôi, vì sợ Tào Thực oán hận làm phản nên bắt Tào Thực phải làm một bài thơ sau bảy bước đi, nếu làm không được sẽ bị chém. Tào Thực vâng lời, đọc bài thơ sau, người đời gọi là Thất bộ thi (thơ bảy bước):

  Chử đậu nhiên đậu cơ
  Đậu tại phủ trung khấp
  Bản tự đồng căn sinh
  Tương tiễn hà thái cấp?

  Phan Kế Bính dịch:

  Cẳng đậu đun hạt đậu
  Hạt đậu khóc hu hu
  Cùng sinh từ một gốc
  Thui nhau nỡ thế ru?

 3. Như tuồng
  Như có vẻ.
 4. Giờ Dần
  Khoảng thời gian từ 3 đến 5 giờ sáng, là canh cuối cùng trong năm canh, nên thường dùng để chỉ sớm mai.
 5. Cần
  Siêng năng (từ Hán Việt).
 6. Mơi
  Mai (phương ngữ Trung và Nam Bộ).
 7. Có bản chép: Sống lâu mới biết mùi đời đắng cay.
 8. Sự đời
  Từ tục, chỉ bộ phận sinh dục của người phụ nữ.
 9. Có bản chép: Sự đời như cái lá đa. (Lá đa cũng là từ cũ chỉ bộ phận sinh dục nữ.)