Ca dao Mẹ

Cùng thể loại:

Có cùng từ khóa:

Chú thích

 1. Khêu
  Dùng một vật có đầu nhọn để kéo cho tim đèn trồi lên. Đèn ngày xưa đốt bằng dầu, dùng bấc. Để đèn cháy sáng thì thỉnh thoảng phải khêu bấc. Bấc đèn cũng gọi là khêu đèn.

  Một cây đèn dầu

  Một cây đèn dầu

 2. Rạng
  Sáng tỏ.
 3. Ngô
  Trung Quốc. Thời Lê - Mạc, dân ta gọi nước Trung Quốc là Ngô, gọi người Trung Quốc là người Ngô.
 4. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị
  Văn không có ai đứng nhất, võ không có ai đứng nhì. Người theo nghề văn, võ thường thích độc tôn, không chịu nhận ai ngang mình.
 5. Vít
  Có thương tích; tì tích, chuyện xấu, đều hổ thẹn. (Đại Nam quấc âm tự vị - Huình Tịnh Của)
 6. Ngọc lành có vít
  Người tốt mấy cũng có tì vết, song không vì thế mà suy giảm giá trị.
 7. Am
  Chùa, miếu nhỏ để thờ thần linh.
 8. Bán chè lạng
  Buôn bán ế ẩm.
 9. Ví dầu
  Nếu mà, nhược bằng (từ cổ). Cũng nói là ví dù.
 10. Một loại nhạc khí thường làm bằng gỗ, khi gõ có tiếng vang. Trong đạo Phật, Phật tử gõ mõ khi tụng kinh. Ở làng quê Việt Nam xưa, khi muốn thông báo gì thì người ta gõ mõ. Người chuyên làm công việc đánh mõ rao việc làng cũng gọi là mõ.

  Mõ

 11. Am tự
  Ngôi chùa nhỏ. Xem Am.
 12. Gió mùa Đông Bắc
  Tên gọi dân gian là gió bấc, một loại gió lạnh thổi vào mùa đông, thường kèm theo mưa phùn.
 13. Đạo hằng
  Đạo thường. Ý nói ăn ở bình thường, ngay thẳng, có đạo đức. Cũng nói là tính (tánh) hằng.
 14. Quản
  Người Nam Bộ đọc là quyển, một loại nhạc cụ hình ống giống như ống sáo, ống tiêu.
 15. Trôn
  Mông, đít, đáy (thô tục).
 16. Gióng
  Còn gọi là quang, đồ vật làm bằng mây, gồm có đế gióng và 4 hay 6 quai gióng. Gióng được dùng kết hợp với đòn gánh - đòn gánh ở giữa, hai chiếc gióng hai bên, để gánh gạo và các loại nông sản khác.

  Quang gánh

  Quang gánh

 17. Biểu
  Bảo (phương ngữ Trung và Nam Bộ).
 18. Có bản chép: "lai vãng"
 19. Đàm tiếu
  Bàn tán (đàm) và chê cười (tiếu).
 20. Thế thường
  Thói thường ở đời.
 21. Có bản chép: "tiếng đồn".
 22. Gió nam và gió nồm. Ở đây ý nói tiếng xấu.