Những bài ca dao - tục ngữ về "thăm viếng":

Chú thích

 1. Phụ mẫu
  Cha mẹ (từ Hán Việt).
 2. Rày
  Nay, bây giờ (phương ngữ).
 3. Con nước
  Cũng gọi là ngọn nước, chỉ sự lên xuống của mực nước sông theo thủy triều.
 4. Biểu
  Bảo (phương ngữ Trung và Nam Bộ).
 5. Có bản chép: "lai vãng"
 6. Đàm tiếu
  Bàn tán (đàm) và chê cười (tiếu).
 7. Thế thường
  Thói thường ở đời.
 8. Có bản chép: "tiếng đồn".
 9. Gió nam và gió nồm. Ở đây ý nói tiếng xấu.
 10. Xấu hổ.
 11. Dần lân
  Lì lợm, nhẵn mặt (phương ngữ miền Trung). Cũng như lần khân.
 12. Đặng
  Được, để, nhằm (từ cũ, phương ngữ).
 13. Tri âm
  Bá Nha đời Xuân Thu chơi đàn rất giỏi, thường phàn nàn thiên hạ không ai thưởng thức được tiếng đàn của mình. Một lần Bá Nha đem đàn ra khảy, nửa chừng đàn đứt dây. Đoán có người rình nghe trộm, Bá Nha sai lục soát, bắt được người đốn củi là Tử Kỳ. Tử Kỳ thanh minh rằng nghe tiếng đàn quá hay nên dừng chân thưởng thức. Khi Bá Nha ngồi gảy đàn, tâm trí nghĩ tới cảnh non cao, Tử Kỳ nói: Nga nga hồ, chí tại cao sơn (Tiếng đàn cao vút, ấy hồn người ở tại núi cao). Bá Nha chuyển ý, nghĩ đến cảnh nước chảy, Tử Kỳ lại nói: Dương dương hồ, chí tại lưu thủy (Tiếng đàn khoan nhặt, ấy hồn người tại nơi nước chảy). Bá Nha bèn kết bạn với Tử Kỳ. Sau khi Tử Kỳ chết, Bá Nha đập vỡ đàn mà rằng "Trong thiên hạ không ai còn được nghe tiếng đàn của ta nữa." Do tích này, hai chữ tri âm (tri: biết, âm: tiếng) được dùng để nói về những người hiểu lòng nhau.