Những bài ca dao - tục ngữ về "tuổi già":

Chú thích

 1. Người phụ nữ về già hình dáng không còn được như xưa: vú nhăn và chảy sệ, thả lệch, xếch về một phía; lưng thì cong và gù.
 2. Da mồi tóc sương
  Da lốm đốm những chấm màu nâu nhạt như mai con đồi mồi, tóc bạc như sương tuyết; đây là hình ảnh để tả người già (cũng có cách nói da mồi tóc bạc, tóc bạc da mồi).

  Da đồi mồi

  Da đồi mồi

 3. Tái hồi
  Quay lại (từ Hán Việt).
 4. Lụy
  Nhẫn nhịn, chiều theo ý người khác vì cần nhờ vả họ.
 5. Măng
  Thân tre, trúc khi vừa nhú lên khỏi mặt đất, còn non, ăn được.

  Măng tre

  Măng tre

 6. Thì
  Thời, lúc.
 7. Chầy
  Trễ, chậm (từ cổ). Trong ca dao ta cũng thường gặp cụm từ "canh chầy," nghĩa là canh khuya, đêm khuya.
 8. Bốn dài hai ngắn
  Tiếng lóng chỉ quan tài - được lắp bằng bốn tấm ván dài và hai tấm ngắn ở hai đầu.