Những bài ca dao - tục ngữ về "thợ hàn":

Chú thích

 1. Khí dụng
  Các loại đồ dùng.
 2. Nồi nát chẳng khỏi tay thợ hàn
  Nhu cầu thế nào thì đều có sự đáp ứng thế ấy.
 3. Duối
  Loại cây mộc, cỡ trung bình, thân khúc khuỷu, nhiều cành chằng chịt, có mủ trắng. Lá duối ráp dùng làm giấy nhám làm nhẵn mặt gỗ. Duối được dùng làm vị thuốc và trồng trong chậu nhỏ làm cây cảnh.

  Hàng duối ở làng Đường Lâm

  Hàng duối ở làng Đường Lâm

 4. Đàng
  Đường (phương ngữ Trung và Nam Bộ).
 5. Ni
  Này, nay (phương ngữ miền Trung).
 6. Bài này có lẽ là dị bản của bài Năm xưa anh ở trên trời.