Những bài ca dao - tục ngữ về "tấm sáo":

Chú thích

 1. Tràng sưa sáo rách
  Cái tràng thưa và tấm sáo rách. Chỉ gia cảnh nghèo hèn.
 2. Sáo
  Như đăng, làm bằng tre.
 3. Đăng
  Dụng cụ đánh bắt cá, bao gồm hệ thống cọc và lưới hoặc bện bằng dây bao quanh kín một vùng nước để chặn cá bơi theo dòng.

  Cái đăng

  Cái đăng

 4. Sáo
  Còn gọi là mành sáo, là tấm đan bằng tre, có nan to, thường treo trước nhà hoặc gần cửa sổ để che nắng. Sáo cũng có thể được treo trước bàn thờ.

  Mành sáo

  Mành sáo

 5. Biểu
  Bảo (phương ngữ Trung và Nam Bộ).
 6. Đặng
  Được, để, nhằm (từ cũ, phương ngữ).