Những bài ca dao - tục ngữ về "quay tơ":

Chú thích

 1. Kíp
  Gấp, vội. Từ này có nguồn gốc từ chữ Hán Việt cấp.
 2. Bối
  Những sợi dây quấn buộc với nhau. Cũng có khi nói là búi, bới.
 3. Canh cửi
  Sợi chỉ dọc (canh hoặc kinh) trên Khung cửi">khung dệt (cửi). Chỉ công việc dệt vải, dệt lụa.

  Dệt cưởi

  Dệt cửi

 4. Liếp
  Luống (liếp rau, liếp cà...)
 5. Hẹ
  Một loại rau được dùng nhiều trong các món ăn và các bài thuốc dân gian Việt Nam.

  Bông hẹ

  Bông hẹ

 6. Rau răm
  Một loại cây nhỏ, lá có vị cay nồng, được trồng làm gia vị hoặc để ăn kèm.

  Rau răm

  Rau răm