Những bài ca dao - tục ngữ về "xe chỉ":

Chú thích

 1. Kíp
  Gấp, vội. Từ này có nguồn gốc từ chữ Hán Việt cấp.
 2. Bối
  Những sợi dây quấn buộc với nhau. Cũng có khi nói là búi, bới.
 3. Dây thiều
  Như dây cót. Lò xo hình xoáy ốc dùng để làm quay một bộ phận trong máy.
 4. Chỉ điều
  Cũng viết là chỉ hồng, chỉ thắm, chỉ đỏ... đều chỉ dây tơ hồng mà Nguyệt lão dùng để xe duyên.
 5. Lơi
  (Buộc, xe) không chặt.