Những bài ca dao - tục ngữ về "nhân duyên":

Chú thích

 1. Rày
  Nay, bây giờ (phương ngữ).
 2. Hán tự của từ Hán Việt kim có hai cách viết: 金 nghĩa là vàng, tiền, và 今 nghĩa là hiện nay.
 3. Hán tự của từ Hán Việt phùng có 逢 nghĩa là gặp (như 相逢 tương phùng) và 縫 nghĩa là may vá.
 4. Tương phùng
  Gặp nhau (từ Hán Việt).
 5. Nỉ
  Hàng dệt bằng sợi len chải xơ, che lấp sợi dọc và sợi ngang.

  Vải nỉ

  Vải nỉ

 6. Hán tự của từ Hán Việt đăng có chữ 登 nghĩa là lên (như 登壇宮 Đăng đàn cung, tên của bản quốc thiều thời nhà Nguyễn), và 燈 nghĩa là cái đèn.
 7. Hán tự của từ Hán Việt thành có chữ 成 nghĩa là nên (ví dụ 成就 thành tựu) và 誠 nghĩa là thật, tin.
 8. Lập tâm thành chí
  Quyết tâm để đạt được chí hướng, ước nguyện.
 9. Đà
  Đã (từ cổ, phương ngữ).
 10. Rừng Nưa
  Rừng thuộc làng Cổ Định, nay là xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

  Đền Nưa ở cửa rừng Nưa

  Đền Nưa ở cửa rừng Nưa

  Núi Nưa

  Núi Nưa

 11. Thuyền quyên
  Gốc từ chữ thiền quyên. Theo từ điển Thiều Chửu: Thiền quyên 嬋娟  tả cái dáng xinh đẹp đáng yêu, cho nên mới gọi con gái là thiền quyên.

  Trai anh hùng, gái thuyền quyên
  Phỉ nguyền sánh phượng, đẹp duyên cưỡi rồng

  (Truyện Kiều)

 12. Nghĩa giao hòa
  Nghĩa vợ chồng (dùng trong ca dao dân ca).
 13. Chũm
  Phần đầu và đuôi của quả cau.
 14. Xanh
  Dụng cụ để nấu, làm bằng đồng, có hai quai, giống cái chảo lớn nhưng đáy bằng chứ không cong.

  Cái xanh đồng.

  Cái xanh đồng.