Những bài ca dao - tục ngữ về "làm ăn":

Chú thích

 1. Chuyên cần
  Chăm chỉ, siêng năng một cách đều đặn (từ Hán Việt).
 2. Nỏ mồm
  Lắm lời và lớn tiếng, thường hay cãi lại người khác.
 3. Tằm
  Còn gọi là tằm tơ, ấu trùng của loài bướm tằm. Tằm ăn lá dâu tằm và nhả tơ thành kén. Tằm đã sẵn sàng nhả tơ được gọi là tằm chín, có màu vàng óng hoặc đỏ nâu bóng, trong suốt. Tơ tằm dùng để dệt lụa và có giá trị kinh tế cao.

  Tằm đang ăn lá dâu

  Tằm đang ăn lá dâu

  Kén tằm

  Kén tằm

 4. Tháng một
  Tháng thứ mười một trong âm lịch, tục gọi là tháng Một (không phải là nói tắt của "tháng Mười Một").
 5. Chạp
  Tháng thứ mười hai âm lịch. Có thuyết cho chạp do đọc trạch từ tiếng Hán lạp nguyệt mà ra.
 6. Lực điền
  Người làm ruộng có sức khỏe.