Những bài ca dao - tục ngữ về "lực điền":

 • Một năm chia mười hai kì

  Một năm chia mười hai kì
  Em ngồi em tính khó gì chẳng ra
  Tháng giêng ăn tết ở nhà
  Tháng hai rỗi rãi quay ra nuôi tằm
  Tháng ba đi bán vải thâm
  Tháng tư đi gặt, tháng năm trở về
  Tháng sáu em đi buôn bè
  Tháng bảy tháng tám trở về đong ngô
  Chín, mười cắt rạ đồng mùa
  Một, chạp vớ được anh đồ dài lưng
  Anh ăn rồi anh lại nằm
  Làm cho em phải quanh năm lo phiền
  Chẳng thà lấy chú lực điền
  Gạo bồ thóc đống còn phiền nỗi chi?

Chú thích

 1. Tằm
  Còn gọi là tằm tơ, ấu trùng của loài bướm tằm. Tằm ăn lá dâu tằm và nhả tơ thành kén. Tằm đã sẵn sàng nhả tơ được gọi là tằm chín, có màu vàng óng hoặc đỏ nâu bóng, trong suốt. Tơ tằm dùng để dệt lụa và có giá trị kinh tế cao.

  Tằm đang ăn lá dâu

  Tằm đang ăn lá dâu

  Kén tằm

  Kén tằm

 2. Tháng một
  Tháng thứ mười một trong âm lịch, tục gọi là tháng Một (không phải là nói tắt của "tháng Mười Một").
 3. Chạp
  Tháng thứ mười hai âm lịch. Có thuyết cho chạp do đọc trạch từ tiếng Hán lạp nguyệt mà ra.
 4. Lực điền
  Người làm ruộng có sức khỏe.