Cùng thể loại:

Có cùng từ khóa:

Chú thích

 1. Lắm nghề xề môi
  Biết nhiều nghề nhưng không tinh, không chuyên một món nào cả nên khó kiếm ăn (đói trề môi).
 2. Làm giàu bất nhân, làm nhân bất phú
  Làm giàu thì khó ăn ở nhân từ, có đạo nghĩa, và ngược lại.
 3. Lỗ mọi
  Lỗ rất nhỏ.
 4. Nồi nát chẳng khỏi tay thợ hàn
  Nhu cầu thế nào thì đều có sự đáp ứng thế ấy.
 5. Ngãi
  Nghĩa, tình nghĩa (phương ngữ Nam Bộ).
 6. Ông vải
  Ông bà (từ Nôm cổ).
 7. Nhánh nè
  Tấm rào của nhà nghèo, thường làm bằng tre, gỗ. Mỗi khi đi vắng, chủ nhà lấy nhánh nè rấp cửa ngõ lại. Còn gọi cửa nè.
 8. Khoai môn
  Tên một số giống khoai gặp nhiều ở nước ta, cho củ có nhiều tinh bột, ăn được. Có nhiều giống khoai môn như môn xanh, môn trắng, môn tím, môn tía, môn bạc hà, môn sáp, môn sen, môn thơm, môn trốn... mỗi loại có những công dụng khác nhau như nấu canh, nấu chè... Trước đây môn, sắn, khoai, ngô... thường được ăn độn với cơm để tiết kiệm gạo.
  Cây và củ khoai môn

  Cây và củ khoai môn

 9. Giần
  Đồ đan bằng tre, hình tròn và dẹt, mặt có lỗ nhỏ, dùng làm cho gạo đã giã được sạch cám (tương tự như cái sàng). Hành động dùng giần để làm sạch gạo cũng gọi là giần.

  Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng
  Đất Nước có từ ngày đó

  (Mặt đường khát vọng - Nguyễn Khoa Điềm)

  Xay, giã, giần, sàng

  Xay, giã, giần, sàng

 10. Sàng
  Đồ đan bằng tre, hình tròn, lòng nông, có lỗ nhỏ và thưa, thường dùng để làm cho gạo sạch thóc, trấu và tấm. Hành động dùng cái sàng mà lắc cho vật vụn rơi xuống, vật to còn lại cũng gọi là sàng.
  Sàng gạo

  Sàng gạo