Ca dao Mẹ

Cùng thể loại:

Có cùng từ khóa:

Chú thích

 1. Keo
  (Chỉ sự) gieo xuống, ngã xuống (Đại Nam quấc âm tự vị - Huình Tịnh Của).
 2. Cả vóc cả keo
  Sức vóc to lớn thì ngã đau hơn. Nghĩa bóng chỉ người danh lợi nhiều khi gặp nạn thì cũng mất mát, nhục nhã nhiều.
 3. Ăn cơm bảy phủ
  Tiếng khen người trải việc, thuộc biết việc đời. Có chỗ hiểu là ăn mày. (Đại Nam quấc âm tự vị - Huình Tịnh Của)
 4. Thưng
  Đồ đo lường, bằng một phần mười cái đấu ("thưng" do chữ "thăng" 升 đọc trạnh ra).

  Thưng bằng đồng

  Thưng bằng đồng

 5. Đấu
  Đồ dùng để đong thóc gạo ngày trước, bằng khoảng một lít hiện nay.
 6. Ba thưng một đấu
  Những đóng góp bỏ ra cho việc chung rồi cũng lại cho mình hưởng chứ không mất đi đâu.
 7. Ngô
  Trung Quốc. Thời Lê - Mạc, dân ta gọi nước Trung Quốc là Ngô, gọi người Trung Quốc là người Ngô.
 8. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị
  Văn không có ai đứng nhất, võ không có ai đứng nhì. Người theo nghề văn, võ thường thích độc tôn, không chịu nhận ai ngang mình.
 9. Chạn
  Còn gọi cái tủ bếp, gác-măng-rê (âm tiếng Pháp garde à manger), đồ dùng đựng bát đĩa sạch hoặc cất thức ăn, trước làm bằng gỗ hoặc tre, nay bằng inox, gồm nhiều ngăn, các mặt thường có song thưa hoặc lưới sắt. Có khi người ta để bốn chân chạn lên bốn cái bát có chứa nước để chống kiến.

  Chạn bát ngày trước

  Chạn bát ngày trước

 10. Chó chui gầm chạn
  Thân phận hèn kém khi phải nhờ cậy người khác.
 11. Bôi tro trát trấu
  Làm nhục, bôi nhọ danh dự người thân bằng những hành vi xấu của mình.
 12. Lên voi xuống chó
  Sự thay đổi địa vị, quyền lực hay số phận thất thường, lúc thấp lúc cao, lúc phát đạt lúc lụn bại.