Những bài ca dao - tục ngữ về "vinh nhục":

Chú thích

 1. Keo
  (Chỉ sự) gieo xuống, ngã xuống (Đại Nam quấc âm tự vị - Huình Tịnh Của).
 2. Cả vóc cả keo
  Sức vóc to lớn thì ngã đau hơn. Nghĩa bóng chỉ người danh lợi nhiều khi gặp nạn thì cũng mất mát, nhục nhã nhiều.
 3. Chạn
  Còn gọi cái tủ bếp, gác-măng-rê (âm tiếng Pháp garde à manger), đồ dùng đựng bát đĩa sạch hoặc cất thức ăn, trước làm bằng gỗ hoặc tre, nay bằng inox, gồm nhiều ngăn, các mặt thường có song thưa hoặc lưới sắt. Có khi người ta để bốn chân chạn lên bốn cái bát có chứa nước để chống kiến.

  Chạn bát ngày trước

  Chạn bát ngày trước

 4. Chó chui gầm chạn
  Thân phận hèn kém khi phải nhờ cậy người khác.
 5. Bôi tro trát trấu
  Làm nhục, bôi nhọ danh dự người thân bằng những hành vi xấu của mình.
 6. Lên voi xuống chó
  Sự thay đổi địa vị, quyền lực hay số phận thất thường, lúc thấp lúc cao, lúc phát đạt lúc lụn bại.