Đồng dao

 • Vuốt hột nổ

  Vuốt hột nổ
  Đổ bánh xèo
  Xáo xác vạc kêu
  Nồi đồng vung méo
  Cái kéo thợ may
  Cái cày làm ruộng
  Cái thuổng đắp bờ
  Cái lờ thả cá
  Cái ná bắn chim
  Cái kim may áo
  Cái giáo đi săn
  Cái khăn bịt trốc
  Cái nốc đi buôn
  Cái khuôn đúc bánh
  Cái chén múc chè
  Cái ve múc rượu.

 • Xỉa cá mè

  Xỉa cá mè
  Đè cá chép
  Tay nào đẹp
  Đi bẻ ngô
  Tay nào to
  Đi dỡ củi
  Tay nào nhỏ
  Hái đậu đen
  Tay lọ lem
  Ở nhà mà rửa

  Dị bản

  • Xỉa cá mè
   Đè cá chép
   Chân nào đẹp
   Thì đi buôn men
   Chân nào đen
   Ở nhà làm chó
   Ai mua men?
   Mua men gì?
   Men vàng
   Đem ra ngõ khác
   Ai mua men?
   Mua men gì?
   Men bạc
   Men bạc vác ra ngõ này
   Một quan bán chăng?
   Chừng chừng chẳng bán!
   Hai quan bán chăng?
   Chừng chừng chẳng bán!
   Ba quan bán chăng?
   Chừng chừng chẳng bán!
   Bốn quan bán chăng?
   chừng chừng chẳng bán!
   Năm quan bán chăng?
   Chừng chừng chẳng bán!
   Sáu quan bán chăng?
   chừng chừng chẳng bán!
   Bảy quan bán chăng?
   chừng chừng chẳng bán!
   Tám quan bán chăng?
   Chừng chừng chẳng bán!
   Chín quan bán chăng?
   Chừng chừng chẳng bán!
   Mười quan bán chăng?
   Chừng chừng chẳng bán!
   Tôi gởi đòn gánh
   Tôi đi ăn cỗ
   Đi lấy phần về cho tôi
   Nào phần đâu?
   Phần tôi để ở gốc đa
   Chó ăn mất cả!
   Tôi xin đòn gánh
   Đòn gánh gì?
   Đòn gánh tre!
   Làm bè chó ỉa!
   Đòn gánh gỗ?
   Bổ ra thổi!
   Đòn gánh lim?
   Chìm xuống ao
   Đào chẳng thấy
   Lấy chẳng được!
   Xin cây mía
   Ra vườn mà đẵn.

  Video

 • Ông Ninh ông Nang

  Ông Nỉnh ông Ninh
  Ông ra đầu đình
  Ông gặp ông Nang
  Ông Nảng ông Nang
  Ông ra đầu làng
  Ông gặp ông Ninh

  Video

 • Lạy trời mưa xuống

  Lạy trời mưa xuống
  Lấy nước tôi uống
  Lấy ruộng tôi cày
  Lấy đầy bát cơm
  Lấy rơm đun bếp
  Lấy nếp nấu xôi
  Lấy vôi ăn trầu
  Lấy bậu về ôm
  Lấy nơm đơm cá
  Lấy rá vo gạo
  Lấy dao thái thịt
  Lấy liếp làm nhà
  Lấy hoa về cúng

 • Úp lá khoai

  Úp lá khoai
  Mười hai chong chóng
  Đứa mặc áo trắng
  Đứa mặc áo đen
  Đứa xách lồng đèn
  Đứa cầm ống thụt
  Chạy ra chạy vô
  Đứa xách ống điếu
  Đứa té xuống sình
  Thúi ình chình ngủ.

  Dị bản

  • Úp lá khoai
   Mười hai bông sứ
   Đứa lượm khoai từ
   Đứa đứng ngã tư
   Đứa ngồi ứ hự.

  Video

 • Rềnh rềnh ràng ràng

  Rềnh rềnh ràng ràng
  Ba gang chiếu trải
  Xích lại cho gần
  Một người hai chân
  Hai người bốn chân
  Ba người sáu chân
  Bốn người tám chân
  Năm người mười chân
  Chân gầy chân béo
  Chân nào khéo léo
  Dệt vải cho bà
  Vải hoa vải trắng
  Đến mai trời nắng
  Đem vải ra phơi.

 • Cô dâu chú rể

  Cô dâu chú rể
  Đội rế lên đầu
  Đi qua đầu cầu
  Đánh rơi nải chuối
  Cô dâu chết đuối
  Chú rể khóc nhè
  Tè tè tè tè
  Cô dâu vào bếp
  Ăn vụng cơm nếp
  Chú rể vào bếp
  Đánh chết cô dâu!

  Dị bản

  • Cô dâu chú rể
   Làm bể bình bông
   Đổ thừa con nít
   Bị ăn đòn téc đít

 • Kéo cưa lừa xẻ

  Kéo cưa lừa xẻ
  Ông thợ nào khỏe
  Về ăn cơm vua
  Ông thợ nào thua
  Về bú tí mẹ

  Kéo cưa lừa kít
  Làm ít ăn nhiều
  Nằm đâu ngủ đấy
  Nó lấy mất cưa
  Lấy gì mà kéo

  Dị bản

  • Kéo cưa lừa xẻ
   Thợ khỏe cơm vua
   Thợ thua cơm làng
   Thợ nào dẻo dang
   Về nhà bú tí

  Video

 • Ông trẳng, ông trăng

  Ông trẳng, ông trăng
  Xuống chơi với Bụt
  Ông Bụt cho chùa
  Chơi với ông vua
  Ông vua cho lính
  Xuống chơi ông chánh
  Ông chánh cho mõ
  Xuống chơi nồi chõ
  Nồi chõ cho vung
  Xuống chơi cây sung
  Cây sung cho nhựa
  Xuống chơi con ngựa
  Con ngựa cho gan
  Xuống chơi bà quan
  Bà quan cho bạc
  Xuống chơi thợ giác
  Thợ giác cho bầu
  Xuống chơi cần câu
  Cần câu cho lưỡi
  Xuống chơi cây bưởi
  Cây bưởi cho hoa
  Xuống chơi vườn cà
  Vườn cà cho trái
  Xuống chơi con gái
  Con gái cho chồng
  Xuống chơi đàn ông
  Đàn ông cho vợ
  Xuống chơi kẻ chợ
  Kẻ chợ cho voi
  Xuống chơi cây sòi
  Cây sòi cho lá
  Xuống chơi con cá
  Con cá cho vây
  Xuống chơi ông thầy
  Ông thầy cho sách
  Xuống chơi thợ ngạch
  Thợ ngạch cho dao
  Xuống chơi thợ rào
  Thợ rào cho búa
  Trả búa thợ rào
  Trả dao thợ ngạch
  Trả sách ông thầy
  Trả vây con cá
  Trả lá cây sòi
  Trả voi kẻ chợ
  Trả vợ đàn ông
  Trả chồng cô gái
  Trả trái cây cà
  Trả hoa cây bưởi
  Trả lưỡi cần câu
  Trả bầu thợ giác
  Trả bạc bà quan
  Trả gan con ngựa
  Trả nhựa cây sung
  Trả vung nồi chõ
  Trả mõ ông chánh
  Trả lính ông vua
  Trả chùa ông bụt
  Đâm thụt lên trời.

  Video

 • Buổi sáng ngủ dậy

  Buổi sáng ngủ dậy
  Ăn bụng cơm no
  Chạy ra ngoài gò
  Bắt một con công
  Đem về biếu ông
  Ông cho trái thị
  Đem về biếu chị
  Chị cho bánh khô
  Đem về biếu cô
  Cô cho bánh ú
  Đem về biếu chú
  Chú cho buồng cau
  Nay chừ chú thím giận nhau
  Đem trả buồng cau cho chú
  Trả bánh ú cho cô
  Trả bánh khô cho chị
  Trả trái thị cho ông
  Bắt con công, đem về nhà

  Dị bản

  • Chú bé bắt được con công
   Đem về biếu ông
   Ông cho con gà
   Đem về biếu bà
   Bà cho quả thị
   Đem về biếu chị
   Chị cho quả chanh
   Đem về biếu anh
   Anh cho tu hú
   Đem về biếu chú
   Chú cho buồng cau
   Chú thím đánh nhau
   Buồng cau trả chú
   Tu hú trả anh
   Quả chanh trả chị
   Quả thị trả bà
   Con gà trả ông
   Con công phần tôi

  • Sớm mai tôi lên núi
   Tôi xách cái rựa còng queo
   Bắt được con công
   Đem về cho ông
   Ông cho trái thị
   Đem về cho chị
   Chị cho cá rô
   Đem về cho cô
   Cô cho bánh ú
   Đem về cho chú
   Chú cho buồng cau
   Chú thím rầy lộn nhau
   Thôi, tôi trả buồng cau cho chú
   Trả bánh ú cho cô
   Trả cá rô cho chị
   Trả trái thị cho ông
   Tôi xách con công về rừng

 • Nu na nu nống

  Nu na nu nống
  Đánh trống phất cờ
  Mở hội thi đua
  Chân ai sạch sẽ
  Gót đỏ hồng hào
  Không bẩn tí nào
  Được vào đánh trống

 • Nu na nu nống

  Nu na nu nống
  Cái bống nằm trong
  Con ong nằm ngoài
  Củ khoai chấm mật
  Phật ngồi phật khóc
  Con cóc nhảy ra
  Con gà tú hụ
  Nhà mụ thổi xôi
  Nhà tôi nấu chè
  Tè he cống rụt

Chú thích

 1. Trâm
  Một loại cây gỗ cao, tán rộng, có quả nạc nhỏ hình bầu dục thon, xanh lúc ban đầu, khi chín chuyển sang màu hồng và cuối cùng có màu tím đen, ăn có vị ngọt chát.

  Quả trâm chín

  Quả trâm chín

 2. Đồng tiền ngày xưa làm bằng kim loại, có đục lỗ chính giữa để kết thành xâu.

  Xâu tiền xu Đông Dương

  Xâu tiền xu Đông Dương

 3. Bánh tổ
  Một loại bánh tết truyền thống của Quảng Nam. Bánh được chế biến từ nếp và đường, đựng trong những cái "rọ" bằng lá chuối. Bánh dẻo, ngọt, có thể cắt ăn ngay hoặc chiên giòn.

  Bánh tổ

  Bánh tổ

 4. Có bản chép: Bánh bèo.
 5. Thuổng
  Công cụ đào xới đất, tương tự cái xẻng. Từ này ở miền Trung cũng được gọi chệch thành xuổng.
 6. Hạt nổ
  Một thứ quả nhỏ, khi già vuốt tay thì nổ bung ra.
 7. Có bản chép: xào xạc
 8. Lờ
  Dụng cụ đánh bắt cá đồng làm bằng nan tre. Hình dạng của lờ giống như một cái lồng, ở một đầu có chế tạo một miệng tròn gọi là miệng hom sao cho cá chỉ có thể từ ngoài chui vào lờ thông qua miệng hom mà không thể chui ra. Khi đặt lờ thường người đặt thả mồi vào trong để dụ cá bơi vào.

  Lờ có nhiều loại: Loại đại dài từ 0,5 đến 1 m, gọi là “lờ bầu”, thả chỗ nước sâu như sông, hồ để bắt cá diếc, sảnh, dầy. Loại tiểu gọi là “lờ đồng”, thả nơi nước cạn như ao, đìa, ruộng bắt cá trê, rô, sặc, mương, nhét…

  Lờ bắt cá

  Lờ bắt cá

 9. Dụng cụ bắn đá cầm tay, thường làm từ một chạc cây hoặc bằng hai thanh tre ghép với nhau, đầu có dây cao su để căng ra. Từ này có nguồn gốc từ tiếng Khmer sna.

  Bắn ná

  Bắn ná

 10. Trốc
  Đầu, sọ (phương ngữ).
 11. Nốc
  Cổ ngữ Việt chỉ thuyền, ghe. Ngày nay chỉ thuyền nhỏ, còn dùng ở miền Bắc Trung Bộ.
 12. Đây là trò chơi vận động dành cho các em nhỏ tuổi. Bắt đầu chơi, hai em đứng quay mặt vào nhau, hai tay giơ ra phía trước ngực, áp bốn bàn tay vào nhau, vuốt nhẹ một lần, rồi vừa hất vừa đập hai bàn tay mình vào bàn tay bạn, sau đó lại đập chéo một bàn tay mình vào bàn tay bạn (bàn tay trái mình đập vào bàn tay trái bạn, bàn tay phải mình đập vào bàn tay phải bạn). Vừa đập tay, vừa hát. Tay đập càng lúc càng nhanh, em nào không theo kịp hoặc đánh nhầm tay là thua cuộc. Trong khi đánh tay phải ăn khớp với lời xướng ở cuối mỗi câu.
 13. Cá mè
  Tên chung của một số loài cá nước ngọt cùng họ với cá chép, có thân dẹp, đầu to, vẩy nhỏ, trắng. Có nhiều loài cá mè, nhưng cá mè trắng và mè hoa là phổ biến hơn cả. Nhân dân ta đánh bắt cá mè để lấy thịt, mỡ và mật cá, vừa để chế biến thức ăn vừa làm thuốc.

  Cá mè

  Cá mè

 14. Cá chép
  Tên Hán Việt là lí ngư, một loại cá nước ngọt rất phổ biến ở nước ta. Ngoài giá trị thực phẩm, cá chép còn được nhắc đến trong sự tích "cá chép vượt vũ môn hóa rồng" của văn hóa dân gian, đồng thời tượng trưng cho sức khỏe, tài lộc, công danh.

  Ở một số địa phương miền Trung, cá chép còn gọi là cá gáy.

  Cá chép

  Cá chép

 15. Bài đồng dao này thường được hát khi chơi trò chơi dân gian. Cách chơi: Đứng (hoặc ngồi) thành vòng tròn quay mặt vào nhau, hai tay chìa ra đọc bài đồng dao. Người điều khiển đứng giữa vòng tròn vừa đi vừa khẽ đập vào bàn tay người chơi theo nhịp bài ca, mỗi tiếng đập vào một tay. Tiếng cuối cùng “Rửa” rơi vào tay ai thì người đó phải ra khỏi hàng hoặc bị phạt phải làm một trò khác rồi mới được vào chơi.
 16. Quan
  Đơn vị tiền tệ cổ của nước ta dùng đến đầu thế kỷ 20. Đối với tiền quý (cổ tiền), một quan bằng 60 tiền (600 đồng kẽm). Với tiền gián (sử tiền), một quan bằng 360 đồng kẽm.
 17. Lim
  Một loại cây cho gỗ rất quý. Gỗ lim là một trong bốn loại gỗ "tứ thiết" (cứng như sắt) của nước ta, gồm đinh, lim, sến, táu. Gỗ cứng, chắc, nặng, không bị mối mọt; có màu hơi nâu đến nâu thẫm, nếu để lâu hay ngâm nước bùn thì mặt gỗ chuyển sang màu đen.

  Cây lim cổ thụ

  Cây lim cổ thụ

  Gỗ lim

  Gỗ lim

 18. Bồ Đề
  Tên một bến nước xưa thuộc làng Phú Viên (tức Bồ Đề) ở ven sông Hồng về phía Gia Lâm. Cuối năm 1426, Lê Lợi đem quân từ Lam Sơn (Thanh Hóa) ra đánh quân Minh, đã đóng quân ở đây để vây thành Đông Quan (tên thành Hà Nội thời quân Minh đô hộ). Ở đây có hai cây bồ đề lớn, nay không còn. Nghĩa quân Lam Sơn đóng quân quanh đấy nên doanh trại còn được gọi là "doanh Bồ Đề."
 19. Có bản hát tên của hai ông này là ông Linh và ông Lang. Theo nhạc sĩ Phạm Duy thì ninhnang là cách phát âm của một vài vùng miền Bắc nước ta cho hai tiếng linhlang.
 20. Nếp
  Loại lúa cho hạt gạo hạt to và trắng, nấu chín thì trong và dẻo, thường dùng thổi xôi, làm bánh.

  Xôi nếp

  Xôi nếp

 21. Bậu
  Cũng nói là em bậu, tiếng gọi người tiếp chuyện với mình, khác giới tính, có ý thương mến, thân mật. Cách xưng hô "qua, bậu" thường được dùng trong quan hệ vợ chồng, người yêu (phương ngữ Nam Bộ).
 22. Nữ nhi
  Con gái nói chung.
 23. Đồ đan bằng tre có vành (gọi là cạp), dùng để đựng gạo hoặc nông sản.

  Sàng và rá

  Sàng và rá

 24. Liếp
  Tấm mỏng đan bằng tre nứa, dùng để che chắn.

  Tấm liếp

  Tấm liếp

 25. Ống thụt
  Súng đồ chơi của trẻ em, làm bằng ống tre, dùng trái cò ke hoặc trái bồ đề làm đạn (Xem thêm).

  Ống thụt

  Ống thụt

 26. Ống điếu
  Vật dụng hình ống nói chung dùng để nhét thuốc lá hoặc thuốc phiện vào để đốt rồi hút.

  Ống điếu

  Ống điếu

 27. Bài đồng dao này được kết hợp với trò chơi: Trẻ đặt bàn tay úp xuống mặt bằng và được một người đếm, vừa đếm chỉ vào các bàn tay cho đến chữ cuối cùng của bài đồng dao. Tay ai bị trúng vào chữ cuối sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Sau đó lại hát và đếm tương tự loại dần, trẻ nào cuối cùng bị loại là người thắng cuộc.
 28. Sứ
  Còn gọi là hoa đại, hoa Champa, rất phổ biến tại khu vực Đông Nam Á. Trong các câu chuyện dân gian, cây đại được cho là nơi trú ẩn của ma, quỷ.

  Hoa sứ trắng

  Hoa sứ trắng

 29. Nếp quạ
  Một giống lúa nếp ngon, khi đồ thành xôi thì thơm và dẻo.
 30. Bài đồng dao này thường được hát khi chơi trò chơi "kéo cưa lừa xẻ." Hai người chơi (ví dụ hai mẹ con) ngồi đối diện, nắm chặt tay nhau, sau đó vừa hát vừa kéo tay qua lại như đang cưa gỗ. Mỗi lần hát một từ thì lại đẩy hoặc kéo về một lần theo nhịp bài hát.
 31. Bụt
  Cách gọi dân gian của Phật, bắt nguồn từ cách phiên âm từ Buddha (bậc giác ngộ - Phật) trong tiếng Ấn Độ.
 32. Chánh tổng
  Gọi tắt là chánh, chức quan đứng đầu tổng. Cũng gọi là cai tổng.
 33. Một loại nhạc khí thường làm bằng gỗ, khi gõ có tiếng vang. Trong đạo Phật, Phật tử gõ mõ khi tụng kinh. Ở làng quê Việt Nam xưa, khi muốn thông báo gì thì người ta gõ mõ. Người chuyên làm công việc đánh mõ rao việc làng cũng gọi là mõ.

  Mõ

 34. Nồi chõ
  Nồi hai tầng, tầng trên có lỗ ở đáy, dùng để đồ xôi (hấp gạo nếp cho chín thành xôi).

  Nồi chõ

  Nồi chõ

 35. Sung
  Một loại cây gặp nhiều trên các vùng quê Việt Nam. Thân cây sần sùi, quả mọc thành chùm. Quả sung ăn được, có thể muối để ăn như muối dưa, cà, ngoài ra còn dùng trong một số bài thuốc dân gian.

  Cây và quả sung

  Cây và quả sung

 36. Thợ giác
  Người làm nghề giác hơi (một cách chữa bệnh bằng cách dùng lửa đốt vào lòng ống giác cho cháy hết không khí, sau đó úp nhanh vào các huyệt vị trên cơ thể. Tác dụng của nhiệt và sức hút chân không sẽ tạo nên phản ứng xung huyết tại chỗ, có tác dụng chữa bệnh).

  Giác hơi

  Giác hơi

 37. Sòi
  Một loại cây gỗ rụng lá, cao từ 6-15m, thuộc họ thầu dầu. Vỏ rễ, vỏ thân, lá, hạt có thể dùng làm thuốc.

  Lá sòi khi sắp rụng

  Lá sòi khi sắp rụng

 38. Thợ ngạch
  Ăn trộm. Gọi vậy vì ăn trộm hay đào tường, khoét ngạch.
 39. Công
  Một loài chim thuộc họ Trĩ, có tên Hán Việt là khổng tước. Chim trống bộ lông có màu lục óng ánh, đuôi rất dài, có màu lục ánh đồng, mỗi lông ở mút có sao màu lục xanh, đỏ đồng, vàng, nâu. Mào dài, hẹp thẳng đứng, phần mặt của nó có màu vàng và xanh, khi nó múa đuôi xòe ra hình nan quạt để thu hút chim mái. Công mái không có đuôi dài và đẹp như công trống.

  Chim công

  Chim công

 40. Thị
  Loài cây thân gỗ, sống lâu năm, cho quả màu vàng, rất thơm, ăn được.

  Trước giờ ra về, bao giờ nó cũng bóc thị ra và hai đứa tôi cùng ăn. Ăn xong, chúng tôi không quên dán những mảnh vỏ thị lên bàn rồi ngoẹo cổ nhìn. Những mảnh vỏ thị được bóc khéo khi dán lên bàn hoặc lên tường trông giống hệt một bông hoa, có khi là hoa quì, có khi là hoa cúc đại đóa, có khi là một loài hoa không tên nào đó màu vàng.
  (Mắt biếc - Nguyễn Nhật Ánh)

  Quả thị trên cây

  Quả thị

 41. Bánh khô
  Còn gọi là bánh khô mè, hoặc bánh khô khổ, là một loại bánh miền Trung, làm từ bột gạo nếp, đường và mè.

  Bánh khô mè Cẩm Lệ - Quảng Nam

  Bánh khô mè Cẩm Lệ - Quảng Nam

 42. Đây là bài đồng dao miền Trung, nên bánh ú ở đây có lẽ là bánh ú tro, thường gặp trong dịp tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch). Vỏ bánh có màu vàng, không nhân hoặc nhân đường bên trong. Bánh được ngâm với tro nên vỏ bánh có cấu trúc giòn giòn rất đặc trưng.

  Bánh ú tro

  Bánh ú tro

 43. Cau
  Loại cây nhiều đốt, thân nhỏ và cao vút, có quả dùng để ăn với trầu.

  Cây cau

  Cây cau

  Quả cau và lá trầu

  Quả cau và lá trầu

 44. Chừ
  Giờ. Bây chừ nghĩa là "bây giờ" (phương ngữ Trung và Nam Bộ).
 45. Tu hú
  Một loài chim có kích cỡ khá lớn, ăn quả và côn trùng, có tiếng kêu to dễ phân biệt. Chúng là chim đẻ nhờ, đẻ trứng của mình vào tổ của các loài chim khác, đặc biệt vào tổ của các loài chim dạng sẻ.

  Chim tu hú

  Chim tu hú

 46. Rựa
  Một loại công cụ có lưỡi dài, cong, cán dài, dùng để chặt cây, phát quang. Lưu ý, cái rựa khác với dao rựa, một loại dao lớn, bản to, sống dày, mũi bằng, dùng để chặt, chẻ.

  Cái rựa

  Cái rựa

 47. Cá rô
  Loại cá rất thường gặp trên các đồng ruộng ở nước ta. Nhân dân ta thường tát đồng để bắt cá rô. Cá rô đồng có thịt béo, thơm, dai, ngon, dù hơi nhiều xương, và được chế biến thành nhiều món ngon như kho, nấu canh, làm bún...

  Lưu ý: Có một giống cá khác gọi là cá rô phi, thường được nuôi ở ao, nhưng khi nhắc đến cá rô thì người ta nghĩ ngay đến cá rô đồng.

  Cá rô đồng kho tộ

  Cá rô đồng kho tộ

 48. Bánh ú
  Một loại bánh làm từ gạo nếp, rất thường gặp ở nước ta. Có hai loại: bánh ú tro, với lớp nếp vỏ bên ngoài được ngâm bằng nước tro, thường dùng để cúng nhân dịp tết Đoan Ngọ, và bánh nhân thịt có nhân làm từ thịt heo mỡ, đậu xanh hoặc đậu đỏ.

  Bánh ú tro

  Bánh ú tro

  Xem phóng sự Về quê thưởng thức bánh ú Nam Bộ

 49. Rầy lộn
  Cãi nhau (phương ngữ Trung Bộ).
 50. Có bản chép: Bụt ngồi bụt khóc.
 51. Có bản chép: Tay xòe chân rụt.