Những bài ca dao - tục ngữ về "cuốc":

Chú thích

 1. Lưỡi cày
  Bộ phận bằng kim loại (thường là thép) trong một cái cày, có công dụng lật đất lên khi cày ruộng. Tùy vào điều kiện đất đai mỗi vùng miền và loại cây trồng, lưỡi cày có thể có nhiều hình dạng và công dụng khác nhau.

  Cày đỏi

  Cày đỏi

 2. Sét
  Hoen rỉ (phương ngữ Trung và Nam Bộ).
 3. Cuốc
  Một loại nông cụ của nông dân, gồm một bản sắt bén (gọi là lưỡi cuốc) gắn vào ống tre cật để cầm (gọi là cán cuốc), dùng để đào xới đất. Động tác đào xới đất bằng cuốc cũng gọi là cuốc đất.

  Cuốc đất

  Cuốc đất

 4. Câu mâu
  Hay quạu, hay bắt lỗi bắt phép (Đại Nam quấc âm tự vị - Huình Tịnh Paulus Của).
 5. Cà nanh
  Ghen tị (phương ngữ Nam Bộ).
 6. Cuốc
  Còn gọi là chim quốc, một loại chim nhỏ thường gặp ngoài đồng ruộng, có tiếng kêu "cuốc, cuốc." Tương truyền chim cuốc (cũng gọi là chim đỗ quyên, xin xem chi tiết ở chú thích Đỗ quyên) là do vua Thục Đế mất nước khóc đến chảy máu mắt, chết đi hóa thành.

  Chim cuốc

  Chim cuốc