Những bài ca dao - tục ngữ về "làm dâu":

Chú thích

 1. O
  Cô, cô gái, thím (phương ngữ miền Trung). Trong gia đình, o cũng dùng để chỉ em gái của chồng.
 2. Chi
  Gì (phương ngữ Trung và Nam Bộ).
 3. Cuốc
  Còn gọi là chim quốc, một loại chim nhỏ thường gặp ngoài đồng ruộng, có tiếng kêu "cuốc, cuốc." Tương truyền chim cuốc (cũng gọi là chim đỗ quyên, xin xem chi tiết ở chú thích Đỗ quyên) là do vua Thục Đế mất nước khóc đến chảy máu mắt, chết đi hóa thành.

  Chim cuốc

  Chim cuốc

 4. Xuất gia
  Rời khỏi gia đình (từ Hán Việt).
 5. Đỗi
  Độ, chừng, mức (quá đỗi, đỗi đường).

  Tình ý theo người đi một đỗi
  Một đỗi, dài hơn bốn chục năm

  (Nhớ có lần, trên Bắc khuya, nghe một lão đàn hát - Tô Thùy Yên)

 6. Đồ đan bằng tre có vành (gọi là cạp), dùng để đựng gạo hoặc nông sản.

  Sàng và rá

  Sàng và rá

 7. Giòn
  Xinh đẹp, dễ coi (từ cổ).
 8. Gá nghĩa
  Kết nghĩa (gá nghĩa vợ chồng, gá nghĩa anh em), tiếng miền Nam còn đọc trại thành gá ngãi.
 9. Thân phụ
  Cha (từ Hán Việt).
 10. Đặng
  Được, để, nhằm (từ cũ, phương ngữ).
 11. Mụ o
  Em gái của chồng (cũng như bà cô).
 12. Ông chú
  Em trai của chồng.
 13. Lụy
  Nước mắt (phương ngữ Nam Bộ, nói trại từ lệ).
 14. Giọt châu
  Giọt lệ, giọt nước mắt.
 15. Có bản chép: Mẹ chồng hành hạ nàng dâu.
 16. Canh
  Đơn vị tính thời gian ban đêm ngày xưa. Người xưa chia một đêm ra thành năm canh (đêm năm canh, ngày sáu khắc). Theo đó, canh một là giờ Tuất (19-21h), canh hai là giờ Hợi (21-23h), canh ba là giờ Tí (23h-1h sáng), canh tư là giờ Sửu (1h-3h), canh năm là giờ Dần (3h-5h). Mỗi lúc sang canh thường có trống điểm, gọi là trống canh.
 17. Thầy
  Cha, bố (phương ngữ một số địa phương Bắc và Bắc Trung Bộ).
 18. Mần
  Làm (phương ngữ Trung và Nam Bộ). Như mần ăn, mần việc, đi mần...
 19. Âu
  Đồ bằng gang hoặc sành, bụng tròn, dùng để đựng nước hoặc gạo.
 20. Qua
  Từ người lớn dùng để tự xưng một cách thân mật với người nhỏ, hoặc cách tự xưng có đôi chút tính chất khách quan, nhưng thân tình (Từ điển từ ngữ Nam Bộ - Huỳnh Công Tín).
 21. Bậu
  Cũng nói là em bậu, tiếng gọi người tiếp chuyện với mình, khác giới tính, có ý thương mến, thân mật. Cách xưng hô "qua, bậu" thường được dùng trong quan hệ vợ chồng, người yêu (phương ngữ Nam Bộ).
 22. Ni
  Này, nay (phương ngữ miền Trung).
 23. Tru
  Trâu (phương ngữ một số vùng Bắc Trung Bộ).
 24. Du
  Dâu (phương ngữ Bắc Trung Bộ).
 25. Phụ mẫu
  Cha mẹ (từ Hán Việt).
 26. Xáng
  Đánh, đập mạnh một cái gì (xáng chén, xáng bạt tai...).
 27. Song toàn
  Còn nói song tuyền, vẹn toàn cả hai (từ Hán Việt).
 28. Tấn Tần
  Việc hôn nhân. Thời Xuân Thu bên Trung Quốc, nước Tần và nước Tấn nhiều đời gả con cho nhau. Tấn Hiến Công gả con gái là Bá Cơ cho Tần Mục Công. Tần Mục Công lại gả con gái là Hoài Doanh cho Tấn Văn Công. Việc hôn nhân vì vậy gọi là việc Tấn Tần.

  Trộm toan kén lứa chọn đôi,
  Tấn Tần có lẽ với người phồn hoa.

  (Truyện Hoa Tiên)

 29. Hồ Việt
  "Hồ" chỉ các dân tộc sống về phía bắc, "Việt" chỉ các dân tộc sống về phía nam Trung Quốc ngày trước. Hồ Việt chỉ sự xa xôi cách trở.

  Chữ rằng: Hồ Việt nhứt gia
  Con đi tới đó trao qua thơ này

  (Lục Vân Tiên - Nguyễn Đình Chiểu)