Những bài ca dao - tục ngữ về "sông Ngân":

 • Ngó lên dốc Một, chùa Lầu

  Ngó lên dốc Một, chùa Lầu,
  Cảm thương người bạn buổi đầu thâm ân
  Kể từ qua lại mấy lần,
  Nào ai khỏa lấp sông Ngân, suối Vàng.
  Gẫm trong kim cổ kì quan,
  Bướm vô vườn liễu, hoa tàn vì ai?
  Nhìn xem nguyệt xế non Đoài,
  Bóng trăng mờ lợt không ai nương cùng.
  Xưa rày nhân nghĩa bập bùng,
  Xuống lên không đặng tỏ cùng anh hay.
  Mưu kia, kế nọ ai bày,
  Làm cho chàng thiếp mỗi ngày mỗi xa.

 • Trời tháng Mười năng mưa năng lụt

  – Trời tháng Mười năng mưa năng lụt,
  Đất năng lở năng bồi,
  Tình ta thương quân tử cựu,
  Không lẽ đi mời quân tử tân,
  Thôi em liều mình thác xuống sông Ngân,
  Thác đi lại bỏ ái ân hai chàng.
  – Ới em ơi, muốn cho đặng cả hai bên
  Em về đan tám bức phên, dựng tường buồng
  Dựng buồng thì phải dựng luôn,
  Đừng ngăn quân tử cựu, đừng buồn quân tử tân
  Tội gì em thác xuống sông Ngân
  Thác đi lại bỏ ái ân hai chàng.

Chú thích

 1. Dốc Một, chùa Lầu
  Hai địa danh nay thuộc tỉnh Phú Yên. Dốc Một ở cách đèo Quán Cau về phía núi Đọ 3 km, trên dốc có một chùa có gác chuông cao nên gọi là Chùa Lầu. Nơi đây gắn liền với truyền thuyết của một đôi trai gái không lấy được nhau, bỏ nhà đi tu.
 2. Thâm ân
  Ân tình, ân nghĩa sâu nặng.
 3. Ngân Hà
  Tên gọi của thiên hà bao gồm Trái Đất của chúng ta. Trên bầu trời đêm, Ngân Hà trông như một dải sáng trắng vắt ngang bầu trời, nên được hình tượng hóa thành một dòng sông trên thượng giới. Trong thần thoại Trung Quốc, Ngưu Lang và Chức Nữ bị sông Ngân Hà chia cách, nên sông Ngân còn tượng trưng cho sự ngăn cách lứa đôi.

  Nguồn: Rick Whitacre.

  Dải Ngân Hà. Nguồn: Rick Whitacre.

 4. Suối vàng
  Cõi chết. Từ này bắt nguồn từ chữ hoàng tuyền, cũng đọc là huỳnh tuyền. Hoàng tuyền vốn có nghĩa là suối ngầm, mạch nước ngầm ở dưới đất, vì đất màu vàng nên có tên như vậy.

  Gọi là gặp gỡ giữa đường
  Họa là người dưới suối vàng biết cho

  (Truyện Kiều)

 5. Kim cổ kì quan
  Những cảnh lạ (kì quan, hiểu rộng ra là chuyện lạ) từ xưa (cổ) đến nay (kim).
 6. Đoài
  Phía Tây.
 7. Rày
  Nay, bây giờ (phương ngữ).
 8. Đặng
  Được, để, nhằm (từ cũ, phương ngữ).
 9. Quân tử
  Hình mẫu con người lí tưởng theo Nho giáo. Quân tử là người ngay thẳng, đứng đắn, công khai theo lẽ phải, trung thực và cẩn trọng.
 10. Cựu
  Cũ, xưa (từ Hán Việt).
 11. Tân
  Mới (từ Hán Việt).
 12. Thác
  Chết, mất, qua đời (từ Hán Việt).
 13. Phên
  Đồ đan bằng tre, nứa, cứng và dày, dùng để che chắn. Một số vùng ở Bắc Trung Bộ gọi là phên thưng, bức thưng.

  Tấm phên

  Tấm phên