Những bài ca dao - tục ngữ về "lót dạ":

Chú thích

  1. Cơm đắp đầu gối
    Chỉ hành động ăn lót dạ, bắt nguồn từ thói quen của người nông dân.