Những bài ca dao - tục ngữ về "hun":

Chú thích

 1. Hun
  Hôn (khẩu ngữ Trung và Nam Bộ).
 2. Có bản chép: Thì tui la xóm hai đàng la chung.
 3. Hung
  Dữ, quá (phương ngữ Trung và Nam Bộ).
 4. Nhơn cùng tắc biến
  Người gặp lúc lúc nguy khốn, tất sẽ nghĩ ra cách để ứng phó (thành ngữ Hán Việt).
 5. Chun
  Chui (phương ngữ).
 6. Bậu
  Cũng nói là em bậu, tiếng gọi người tiếp chuyện với mình, khác giới tính, có ý thương mến, thân mật. Cách xưng hô "qua, bậu" thường được dùng trong quan hệ vợ chồng, người yêu (phương ngữ Nam Bộ).