Những bài ca dao - tục ngữ về "cúng giỗ":

Chú thích

 1. Húy nhật
  Ngày kị, ngày giỗ. Từ Hán Việt húy nghĩa là tên của người chết.
 2. Chính thê
  Vợ chính, vợ cả.
 3. Đoạn trường
  Đau đớn như đứt từng khúc ruột (đoạn: chặt đứt, trường: ruột). Theo Sưu thần kí, có người bắt được hai con vượn con, thường đem ra hiên đùa giỡn. Vượn mẹ ngày nào cũng đến ở trên cây gần đầu nhà, kêu thảm thiết. Ít lâu sau thì vượn mẹ chết, xác rơi xuống gốc cây. Người ta đem mổ thì thấy ruột đứt thành từng đoạn.
 4. Khúc nôi
  Nỗi lòng tâm sự thầm kín khó nói ra (từ cũ). Cũng nói là khúc nhôi.
 5. Tiết phu tiết phụ
  Giữ trọn tình nghĩa vợ chồng.
 6. Tuần
  Một lần rót (rượu, trà...)
 7. Đồng tịch đồng sàng
  Cùng chiếu cùng giường (từ Hán Việt đồng: cùng, tịch: chiếu; sàng: giường), dùng để chỉ quan hệ vợ chồng.
 8. Đồng sinh đồng tử
  Sống chết có nhau.
 9. Ở hướng nam thì về hướng nam, ở hướng tây thì về hướng tây.
 10. Nỏ
  Không, chẳng (phương ngữ Trung Bộ).
 11. Có bản chép: Tai nghe.