Những bài ca dao - tục ngữ về "cá leo":

Chú thích

 1. Đàng
  Đường (phương ngữ Trung và Nam Bộ).
 2. Cất vừa có nghĩa nhấc lên (như trong cất cánh, cất vó) vừa có nghĩa mang bỏ vào một chỗ (như trong cất giấu).
 3. Cá thu
  Loại cá biển, thân dài, thon, không có hoặc có rất ít vảy. Từ cá thu chế biến ra được nhiều món ăn ngon.

  Cá thu

  Cá thu

 4. Cá nheo
  Miền Bắc gọi là cá leo, một loài cá thuộc họ cá da trơn, có thân rất dài và dẹp. Thân và đầu không có vảy. Đầu khá to, dẹp đứng ở phần mõm. Miệng rộng, rạch miệng xiên dài kéo qua khỏi mắt, có hai đôi râu.

  Cá nheo

  Cá nheo

 5. Đà
  Đã (từ cổ, phương ngữ).
 6. Tai
  Mang cá (chữ Hán).

  Mang cá

  Mang cá

 7. Đầu cua tai nheo
  Nghĩa đen là đầu con cua đi với mang cá nheo, nghĩa là chuyện chắp vá chẳng đâu vào đâu.