Ca dao Mẹ

Cùng thể loại:

Chú thích

 1. Am
  Chùa, miếu nhỏ để thờ thần linh.
 2. Bán chè lạng
  Buôn bán ế ẩm.
 3. Ăn trầu gẫm
  Suy nghĩ việc đời. (Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn - Huỳnh Tịnh Của)
 4. Đánh nhau chia gạo, chào nhau chia cơm
  Người ta luôn sẵn sàng tranh đấu quyết liệt để đòi sự công bằng về vật chất (chia gạo), nhưng sau khi đã xác lập quyền sở hữu rồi thì lại sẵn sàng chia sẻ cho người khác (chia cơm).
 5. Đàng
  Đường, hướng (phương ngữ Trung và Nam Bộ).