Cùng thể loại:

Chú thích

 1. Canh
  Kinh.
 2. Đang yên đang lành đọc canh phải tội
  Đang yên đang lành vô sự, đón thầy đón sư về tụng kinh (canh) thì lại hóa phải tội với Thần, Phật, và tốn nhiều tiền. Nghĩa bóng: Tự dưng mua việc, hóa lôi thôi vào mình.
 3. Chó đá vẫy đuôi
  Chuyện hoang đường, bịa đặt.
 4. Chó đen giữ mực
  Người ngoan cố, bảo thủ, không chịu nhận khuyết điểm của mình, hoặc có tật xấu không chịu sửa chữa.
 5. Bồ
  Đồ cỡ lớn đựng thóc lúa, thường đan bằng tre.

  Bồ và cối xay thóc

  Bồ và cối xay thóc

 6. Bảy bồ cám, tám bồ bèo
  Nhiều công sức, nhất là công sức nuôi dưỡng.
 7. Thần trùng
  Thần hành hạ người chết vào ngày trùng hoặc bắt những người trong gia đình có người chết vào ngày trùng cứ chết nối theo, theo tín ngưỡng dân gian. Thần trùng xuất hiện dưới dạng một con chim mổ người chết, nên cũng gọi là "thần nanh đỏ mỏ."
 8. Thần nanh đỏ mỏ
  Từ dùng để chửi.
 9. Ngắn hai dài một
  Chú thích này đang để ngỏ. Nếu bạn có thông tin về Ngắn hai dài một, hãy đóng góp cho chúng tôi.
 10. Bòn tro đãi sạn
  Tham lam, keo kiệt.
 11. Cua nhà nọ, rọ nhà kia
  Soi mói việc của người khác.