Những bài ca dao - tục ngữ về "nhân tướng":

Chú thích

  1. Lúa (phương ngữ Bắc Trung Bộ).
  2. Bớt
    Vết chàm trên da.