Toàn bộ nội dung

Chú thích

 1. Đòn
  Vật thấp được đẽo bằng gỗ hoặc bằng tre, dùng để ngồi. Đòn thường thấy ở làng quê ngày trước.
 2. Bò đất, ngựa gỗ
  Người hay vật bất tài, vô dụng.
 3. Đa ngôn đa quá
  Nói nhiều sai nhiều (thành ngữ Hán Việt).
 4. Hàng xáo
  Nghề đong thóc về xay giã thành gạo rồi đem bán để kiếm lãi. "Hàng xáo" còn để chỉ chung những người buôn bán nhỏ, ít vốn, phải xoay xở mua rồi bán trong thời gian ngắn nhất.
 5. Đĩ khóc, tù van, hàng xáo kêu lỗ, thế gian sự thường
  Việc gái đĩ kêu khóc, tù tội van nài… là chuyện thường trong xã hội, không có gì phải ngạc nhiên.
 6. Tô sai
  Từ cũ chỉ nhân viên nhà nước (sai) đi thu thuế ruộng (tô).
 7. Nỏ
  Khô ráo.
 8. Ruột ngựa, phổi bò
  Thẳng như ruột ngựahổng như phổi bò, chỉ người bộc trực, thẳng thắn, không biết giấu diếm.
 9. Nây
  Béo, mập tròn, đầy đặn.
 10. Quận công
  Một tước hiệu thời phong kiến trong lịch sử nước ta, phổ biến nhất vào thời vua Lê - chúa Trịnh. Khi ấy quận công được xếp chỉ sau vua, chúa và vương.